Kaikki indikaattorit

Indikaattori Edellinen päivitys
Rakentaminen 22.10.2019
Työllisyysaste 22.10.2019
Pitkäaikaistyöttömät 22.10.2019
Työttömyysaste 22.10.2019
Julkinen velka ja alijäämä 21.10.2019
Kulttuurin arvonlisäys 16.10.2019
Konkurssit 16.10.2019
Kansantalouden suhdanteet 15.10.2019
Palkkojen kehitys 15.10.2019
Inflaatio 14.10.2019
Matkaviestinverkon liittymät 11.10.2019
Matkaviestinverkossa siirretty data 11.10.2019
Kiinteän verkon laajakaistaliittymien nopeudet 11.10.2019
Puhelut ja viestit 11.10.2019
Teollisuuden suhdanteet 10.10.2019
Tuonti ja vienti 9.10.2019
Ammatillinen järjestäytyminen 1.10.2019
Kotitalouksien rahoitusvarat 27.9.2019
Kuluttajien luottamus 27.9.2019
Lastensuojelu 27.9.2019
Kansantalouden sektoreiden osuudet arvonlisäyksestä 20.9.2019
Verotus 20.9.2019
Työ- ja pääomatulojen suhde 20.9.2019
Ulkomaankauppa kansantaloudessa 20.9.2019
Kotitalouksien kulutusmenot 20.9.2019
BKT asukasta kohti 20.9.2019
Kotitalouksien oikaistu reaalitulo 20.9.2019
Kotitalouksien säästämisaste 20.9.2019
Tieliikenteen tavarankuljetukset 18.9.2019
Luovien taiteiden harrastaminen 17.9.2019
Kulttuuritilaisuuksissa käyminen 17.9.2019
Opintotukea saaneet aikuiset 4.9.2019
Lämpötilan kehitys 2.9.2019
Toimialoittainen kehitys 30.8.2019
Taloudellinen kasvu (BKT) 30.8.2019
Ulosottovelalliset 9.8.2019
Asuntojen hinnat 31.7.2019
Uhrikokemukset 19.6.2019
Rikollisuuden pelko 19.6.2019
Väestönmuutokset 17.6.2019
Toimeentulotuki 10.6.2019
Kasvihuonekaasupäästöt 23.5.2019
Perhetyypit 22.5.2019
Väkivaltarikokset 16.5.2019
Poliisin tietoon tulleet rikokset 16.5.2019
Asuntokuntien koko 14.5.2019
Imeväiskuolleisuus 26.4.2019
Hedelmällisyys 26.4.2019
Äänestysaktiivisuus 24.4.2019
Kirjastokäynnit 17.4.2019
Kehitysyhteistyö 15.4.2019
Osa-aikaiset ja määräaikaiset työsuhteet 11.4.2019
Työlliset toimialoittain 11.4.2019
Ajoneuvojen ensirekisteröinnit 4.4.2019
Eläkkeellesiirtymisiän odote 1.4.2019
Väestön ikärakenteen kehitys 29.3.2019
Väestön ikärakenne 29.3.2019
Suomalaisten matkailu 28.3.2019
Lasten kotihoidon tukea saaneet 25.3.2019
Rajanylitykset 22.3.2019
Viljasato 21.3.2019
Opintojen eteneminen 14.3.2019
Kotitalouksien tulot 8.3.2019
Kansainvälinen sotilaallinen kriisinhallinta 6.3.2019
Asevelvollisuus 6.3.2019
Taloudellinen huoltosuhde 12.2.2019
Pienimpiä eläkkeitä saaneet 7.2.2019
Julkiset kokonaismenot 31.1.2019
Tieliikenneonnettomuudet 23.1.2019
Henkirikokset 9.1.2019
Yhdyskuntajätteet 9.1.2019
Kotitalouksien toimeentulon riittävyys 19.12.2018
Pienituloiset 19.12.2018
Yritystoiminnan kansainvälistyminen 18.12.2018
Tuloerot 18.12.2018
Sepelvaltimotautiin kuolleet 17.12.2018
Alkoholisyihin kuolleet 17.12.2018
Itsemurhat 17.12.2018
Yleistä asumistukea saaneet ruokakunnat 17.12.2018
Maanpuolustustahto 14.12.2018
Koulutukseen hakeutuminen 13.12.2018
Uusiutuvat energialähteet 11.12.2018
Energian loppukäyttö 11.12.2018
Energian kulutus 11.12.2018
Kalansaalis 4.12.2018
Pistemäiset fosforipäästöt vesistöihin 3.12.2018
Pistemäiset typpipäästöt vesistöihin 3.12.2018
Luonnonvarojen kokonaiskäyttö 15.11.2018
Perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla olevat 20-29-vuotiaat 2.11.2018
Väestön koulutusrakenne 2.11.2018
Sähkön hankinta ja kulutus 1.11.2018
Elinajanodote 26.10.2018
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 25.10.2018
Puuston kasvu ja poistuma 17.10.2018
Liikunta 3.10.2018
Lihavuus 3.10.2018
Tupakointi 3.10.2018
Kulttuuriosallistuminen tietoverkoissa 9.12.2016
Tyytyväisyys elämän eri puoliin 25.8.2014