Kaikki indikaattorit

Indikaattori Edellinen päivitys
Maanpuolustustahto 14.12.2018
Kansantalouden suhdanteet 14.12.2018
Inflaatio 14.12.2018
Koulutukseen hakeutuminen 13.12.2018
Uusiutuvat energialähteet 11.12.2018
Kasvihuonekaasupäästöt 11.12.2018
Energian loppukäyttö 11.12.2018
Energian kulutus 11.12.2018
Teollisuuden suhdanteet 10.12.2018
Tuonti ja vienti 7.12.2018
Kalansaalis 4.12.2018
Pistemäiset fosforipäästöt vesistöihin 3.12.2018
Pistemäiset typpipäästöt vesistöihin 3.12.2018
Lämpötilan kehitys 3.12.2018
Toimialoittainen kehitys 30.11.2018
Taloudellinen kasvu (BKT) 30.11.2018
Kuluttajabarometri 27.11.2018
Rakentaminen 27.11.2018
Viljasato 22.11.2018
Työllisyysaste 20.11.2018
Pitkäaikaistyöttömät 20.11.2018
Työttömyysaste 20.11.2018
Luonnonvarojen kokonaiskäyttö 15.11.2018
Konkurssit 14.11.2018
Perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla olevat 20-29-vuotiaat 2.11.2018
Väestön koulutusrakenne 2.11.2018
Sähkön hankinta ja kulutus 1.11.2018
Asuntojen hinnat 30.10.2018
Väestönmuutokset 30.10.2018
Kiinteän verkon laajakaistaliittymien nopeudet 26.10.2018
Puhelut ja viestit 26.10.2018
Elinajanodote 26.10.2018
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 25.10.2018
Osa-aikaiset ja määräaikaiset työsuhteet 23.10.2018
Kulttuurin arvonlisäys 17.10.2018
Puuston kasvu ja poistuma 17.10.2018
Kehitysyhteistyö 15.10.2018
Palkkojen kehitys 15.10.2018
Matkaviestinverkon liittymät 5.10.2018
Matkaviestinverkossa siirretty data 5.10.2018
Ammatillinen järjestäytyminen 5.10.2018
Liikunta 3.10.2018
Lihavuus 3.10.2018
Tupakointi 3.10.2018
Kotitalouksien rahoitusvarat 28.9.2018
Julkinen velka ja alijäämä 28.9.2018
Tieliikenteen tavarankuljetukset 19.9.2018
Opintotukea saaneet aikuiset 3.9.2018
Ulosottovelalliset 27.7.2018
Kansantalouden sektoreiden osuudet arvonlisäyksestä 12.7.2018
Verotus 12.7.2018
Työ- ja pääomatulojen suhde 12.7.2018
Ulkomaankauppa kansantaloudessa 12.7.2018
Kotitalouksien velkaantuneisuus 12.7.2018
Kotitalouksien kulutusmenot 12.7.2018
BKT asukasta kohti 12.7.2018
Kotitalouksien oikaistu reaalitulo 12.7.2018
Kotitalouksien säästämisaste 12.7.2018
Uhrikokemukset 1.6.2018
Rikollisuuden pelko 1.6.2018
Lastensuojelu 31.5.2018
Perhetyypit 25.5.2018
Asuntokuntien koko 17.5.2018
Väkivaltarikokset 8.5.2018
Poliisin tietoon tulleet rikokset 8.5.2018
Imeväiskuolleisuus 27.4.2018
Hedelmällisyys 27.4.2018
Kirjastokäynnit 20.4.2018
Työlliset toimialoittain 12.4.2018
Ajoneuvojen ensirekisteröinnit 6.4.2018
Eläkkeellesiirtymisiän odote 3.4.2018
Väestön ikärakenteen kehitys 29.3.2018
Suomalaisten matkailu 29.3.2018
Väestön ikärakenne 29.3.2018
Kotitalouksien tulot 23.3.2018
Kansainvälinen sotilaallinen kriisinhallinta 19.3.2018
Asevelvollisuus 19.3.2018
Opintojen eteneminen 14.3.2018
Rajanylitykset 12.3.2018
Kotitalouksien toimeentulon riittävyys 2.3.2018
Pienituloiset 2.3.2018
Taloudellinen huoltosuhde 16.2.2018
Pienimpiä eläkkeitä saaneet 7.2.2018
Julkiset kokonaismenot 31.1.2018
Tieliikenneonnettomuudet 16.1.2018
Henkirikokset 15.1.2018
Yhdyskuntajätteet 15.1.2018
Sepelvaltimotautiin kuolleet 29.12.2017
Alkoholisyihin kuolleet 29.12.2017
Itsemurhat 29.12.2017
Toimeentulotuki 20.12.2017
Tuloerot 20.12.2017
Yritystoiminnan kansainvälistyminen 18.12.2017
Yleistä asumistukea saaneet ruokakunnat 18.12.2017
Kulttuuriosallistuminen tietoverkoissa 9.12.2016
Äänestysaktiivisuus 30.4.2015
Tyytyväisyys elämän eri puoliin 25.8.2014