Kaikki indikaattorit

Indikaattori Edellinen päivitys
Äänestysaktiivisuus 24.4.2019
Yritystoiminnan kansainvälistyminen 17.12.2020
Yleistä asumistukea saaneet ruokakunnat 14.12.2020
Yhdyskuntajätteet 9.12.2020
Väkivaltarikokset 12.5.2021
Väestönmuutokset 12.5.2021
Väestön koulutusrakenne 5.11.2020
Väestön ikärakenteen kehitys 31.3.2021
Väestön ikärakenne 31.3.2021
Viljasato 16.3.2021
Verotus 15.3.2021
Uusiutuvat energialähteet 21.12.2020
Ulosottovelalliset 22.1.2021
Ulkomaankauppa kansantaloudessa 26.2.2021
Uhrikokemukset 3.6.2020
Työttömyysaste 27.7.2021
Työllisyysaste 27.7.2021
Työlliset toimialoittain 27.7.2021
Työ- ja pääomatulojen suhde 26.2.2021
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 29.10.2020
Tupakointi 3.10.2018
Tuonti ja vienti 8.7.2021
Tuloerot 16.12.2020
Toimialoittainen kehitys 28.5.2021
Toimeentulotuki 18.6.2021
Tieliikenteen tavarankuljetukset 16.6.2021
Tieliikenneonnettomuudet 19.1.2021
Teollisuuden suhdanteet 9.7.2021
Taloudellinen kasvu (BKT) 28.5.2021
Taloudellinen huoltosuhde 8.4.2021
Sähkön hankinta ja kulutus 3.11.2020
Suomalaisten matkailu 30.3.2021
Sepelvaltimotautiin kuolleet 14.12.2020
Rikollisuuden pelko 3.6.2020
Rakentaminen 20.7.2021
Rajanylitykset 19.3.2021
Puuston kasvu ja poistuma 3.12.2020
Puhelut ja viestit 12.3.2021
Poliisin tietoon tulleet rikokset 12.5.2021
Pitkäaikaistyöttömät 27.7.2021
Pistemäiset typpipäästöt vesistöihin 1.12.2020
Pistemäiset fosforipäästöt vesistöihin 1.12.2020
Pienituloiset 5.3.2021
Pienimpiä eläkkeitä saaneet 1.2.2021
Perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla olevat 20-29-vuotiaat 5.11.2020
Perhetyypit 28.5.2021
Palkkojen kehitys 27.5.2021
Osa-aikaiset ja määräaikaiset työsuhteet 4.3.2021
Opintotukea saaneet aikuiset 18.8.2020
Opintojen eteneminen 12.3.2021
Matkaviestinverkossa siirretty data 12.3.2021
Matkaviestinverkon liittymät 12.3.2021
Maanpuolustustahto 14.12.2020
Lämpötilan kehitys 1.6.2021
Luovien taiteiden harrastaminen 17.9.2019
Luonnonvarojen kokonaiskäyttö 3.12.2020
Liikunta 3.10.2018
Lihavuus 3.10.2018
Lastensuojelu 18.6.2021
Lasten kotihoidon tukea saaneet 19.3.2021
Kuluttajien luottamus 27.7.2021
Kulttuuritilaisuuksissa käyminen 17.9.2019
Kulttuuriosallistuminen tietoverkoissa 9.12.2016
Kulttuurin arvonlisäys 7.10.2020
Koulutukseen hakeutuminen 10.12.2020
Kotitalouksien velkaantuneisuus 15.3.2021
Kotitalouksien säästämisaste 15.3.2021
Kotitalouksien rahoitusvarat 24.6.2021
Kotitalouksien oikaistu reaalitulo 15.3.2021
Kotitalouksien kulutusmenot 14.7.2021
Konkurssit 21.7.2021
Kirjastokäynnit 26.4.2021
Kiinteän verkon laajakaistaliittymien nopeudet 12.3.2021
Kehitysyhteistyö 15.4.2019
Kasvihuonekaasupäästöt 19.3.2021
Kansantalouden suhdanteet 15.7.2021
Kansantalouden sektoreiden osuudet arvonlisäyksestä 26.2.2021
Kansainvälinen sotilaallinen kriisinhallinta 16.3.2021
Kalansaalis 23.12.2020
Julkiset kokonaismenot 18.12.2020
Julkinen velka ja alijäämä 21.4.2021
Itsemurhat 14.12.2020
Inflaatio 14.7.2021
Imeväiskuolleisuus 23.4.2021
Henkirikokset 11.1.2021
Hedelmällisyys 23.4.2021
Energian loppukäyttö 21.12.2020
Energian kulutus 21.12.2020
Eläkkeellesiirtymisiän odote 7.4.2021
Elinajanodote 22.10.2020
BKT asukasta kohti 14.7.2021
Asuntokuntien koko 20.5.2021
Asuntojen hinnat 4.5.2021
Asevelvollisuus 16.3.2021
Ammatillinen järjestäytyminen 10.11.2020
Alkoholisyihin kuolleet 14.12.2020
Ajoneuvojen ensirekisteröinnit 26.2.2021