Kaikki indikaattorit

Indikaattori Edellinen päivitys
Ajoneuvojen ensirekisteröinnit 6.4.2018
Alkoholisyihin kuolleet 29.12.2017
Ammatillinen järjestäytyminen 5.10.2018
Asevelvollisuus 19.3.2018
Asuntojen hinnat 31.7.2018
Asuntokuntien koko 17.5.2018
BKT asukasta kohti 12.7.2018
Elinajanodote 27.10.2017
Eläkkeellesiirtymisiän odote 3.4.2018
Energian kulutus 8.12.2017
Energian loppukäyttö 8.12.2017
Hedelmällisyys 27.4.2018
Henkirikokset 15.1.2018
Imeväiskuolleisuus 27.4.2018
Inflaatio 15.10.2018
Itsemurhat 29.12.2017
Julkinen velka ja alijäämä 28.9.2018
Julkiset kokonaismenot 31.1.2018
Kalansaalis 11.1.2018
Kansainvälinen sotilaallinen kriisinhallinta 19.3.2018
Kansantalouden sektoreiden osuudet arvonlisäyksestä 12.7.2018
Kansantalouden suhdanteet 16.10.2018
Kasvihuonekaasupäästöt 24.5.2018
Kehitysyhteistyö 15.10.2018
Kiinteän verkon laajakaistaliittymien nopeudet 16.4.2018
Kirjastokäynnit 20.4.2018
Konkurssit 17.10.2018
Kotitalouksien kulutusmenot 12.7.2018
Kotitalouksien oikaistu reaalitulo 12.7.2018
Kotitalouksien rahoitusvarat 28.9.2018
Kotitalouksien säästämisaste 12.7.2018
Kotitalouksien toimeentulon riittävyys 2.3.2018
Kotitalouksien tulot 23.3.2018
Kotitalouksien velkaantuneisuus 12.7.2018
Koulutukseen hakeutuminen 13.12.2017
Kulttuurin arvonlisäys 17.10.2018
Kulttuuriosallistuminen tietoverkoissa 9.12.2016
Kuluttajabarometri 27.9.2018
Lastensuojelu 31.5.2018
Lihavuus 3.10.2018
Liikunta 3.10.2018
Luonnonvarojen kokonaiskäyttö 17.11.2017
Lämpötilan kehitys 3.9.2018
Maanpuolustustahto 8.12.2017
Matkaviestinverkon liittymät 5.10.2018
Matkaviestinverkossa siirretty data 5.10.2018
Opintojen eteneminen 14.3.2018
Opintotukea saaneet aikuiset 3.9.2018
Osa-aikaiset ja määräaikaiset työsuhteet 23.10.2018
Palkkojen kehitys 15.10.2018
Perhetyypit 25.5.2018
Perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla olevat 20-29-vuotiaat 2.11.2017
Pienimpiä eläkkeitä saaneet 7.2.2018
Pienituloiset 2.3.2018
Pistemäiset fosforipäästöt vesistöihin 1.12.2017
Pistemäiset typpipäästöt vesistöihin 1.12.2017
Pitkäaikaistyöttömät 23.10.2018
Poliisin tietoon tulleet rikokset 8.5.2018
Puhelut ja viestit 16.4.2018
Puuston kasvu ja poistuma 17.10.2018
Rajanylitykset 12.3.2018
Rakentaminen 23.10.2018
Rikollisuuden pelko 1.6.2018
Sepelvaltimotautiin kuolleet 29.12.2017
Suomalaisten matkailu 29.3.2018
Sähkön hankinta ja kulutus 2.11.2017
Taloudellinen huoltosuhde 16.2.2018
Taloudellinen kasvu (BKT) 31.8.2018
Teollisuuden suhdanteet 10.10.2018
Tieliikenneonnettomuudet 16.1.2018
Tieliikenteen tavarankuljetukset 19.9.2018
Toimeentulotuki 20.12.2017
Toimialoittainen kehitys 31.8.2018
Tuloerot 20.12.2017
Tuonti ja vienti 9.10.2018
Tupakointi 3.10.2018
Tutkimus- ja kehittämistoiminta 26.10.2017
Tyytyväisyys elämän eri puoliin 25.8.2014
Työ- ja pääomatulojen suhde 12.7.2018
Työlliset toimialoittain 12.4.2018
Työllisyysaste 23.10.2018
Työttömyysaste 23.10.2018
Uhrikokemukset 1.6.2018
Ulkomaankauppa kansantaloudessa 12.7.2018
Ulosottovelalliset 27.7.2018
Uusiutuvat energialähteet 8.12.2017
Verotus 12.7.2018
Viljasato 9.3.2018
Väestön ikärakenne 29.3.2018
Väestön ikärakenteen kehitys 29.3.2018
Väestön koulutusrakenne 2.11.2017
Väestönmuutokset 17.5.2017
Väkivaltarikokset 8.5.2018
Yhdyskuntajätteet 15.1.2018
Yleistä asumistukea saaneet ruokakunnat 18.12.2017
Yritystoiminnan kansainvälistyminen 18.12.2017