Kalansaalis

Päivitetty: 4.12.2018
Seuraava päivitys: 11.12.2019

Ammattikalastuksen kokonaissaalis kuvaa kalaluonnonvarojemme taloudellista käyttöä. Ammattikalastuksen lisäksi vapaa-ajankalastus on Suomessa merkittävä kalavarojen hyödyntäjä. Saalistilastoja tarvitaan mm. kalavarojen arvioinnissa. Kalavara-arviot ovat puolestaan perustana, kun sovitaan Itämeren kalavarojen hyödyntämisestä ja saaliskiintiöistä valtioiden kesken.

Merialueen ammattikalastuksen saalistilasto laaditaan vuosittain kalastajien viranomaisille tekemien saalisilmoitusten perusteella. Sisävesien ammattikalastuksen sekä vapaa-ajankalastuksen tilasto laaditaan joka toinen vuosi varta vasten tehtyjen tutkimusten avulla.

   

Ammattikalastuksen saalistaso viime vuosina 150 000 tonnia

Suomalaisten ammattikalastajien saalis on vaihdellut viimeisten 38 vuoden aikana 63 000 tonnista 163 000 tonniin. Viime vuosina saalis on ollut 120 - 160 000 tonnin tuntumassa. Suomen kalansaaliista suurin osa, noin 95 prosenttia, pyydetään merestä. Sisävesien ammattikalastajien vuosisaalis on ollut keskimäärin 5 - 6 000 tonnia.

Merialueen saaliista 90–95 prosenttia koostuu silakasta ja kilohailista. Sekä silakan että kilohailin saalistaso määräytyy kalastuskiintiön mukaan. Saaliskiintiöiden lisäksi kalansaaliiseen vaikuttaa mm. kalavarojen tila ja kalan markkinatilanne. Suurin osa silakka- ja kilohailisaaliista päätyy turkiseläinten rehuksi. Vuonna 1991 ammattikalastuksen kokonaissaalis oli pohjalukemissa. Se johtui silakan ja kilohailin heikosta markkinatilanteesta, joka oli heijastuma turkisteollisuuden lamasta. Vuonna 2017 ammattikalastuksen vuosisaalis oli 161 milj. kg.

Sisävesien ammattikalastuksen saaliista noin puolet on muikkua. Muikkukannat vaihtelevat voimakkaasti vuosien välillä ja tämä näkyy myös muikkusaaliissa. Vaikka muikkusaalis on vain pari prosenttia ammattikalastuksen kokonaissaaliin määrästä, on muikku silakan jälkeen toiseksi arvokkain ammattikalastuksen saalislaji.