Kalansaalis

Päivitetty: 23.12.2020
Seuraava päivitys: 23.12.2021

Kaupallisen kalastuksen kokonaissaalis kuvaa merien ja sisävesien luonnonvarojen taloudellista käyttöä. Myös vapaa-ajankalastus on Suomessa merkittävä kalavarojen hyödyntäjä ja virkistyksen lähde. Saalistilastoja käytetään kalastuksen hallinnan suunnitteluun esimerkiksi kalavarojen arvioinnissa. Kalavara-arviot ja -ennusteet ovat perustana, kun Itämeren kalavarojen hyödyntämisestä ja saaliskiintiöistä sovitaan valtioiden kesken.

Merialueen ja sisävesien kaupallisen kalastuksen saalistilastot laaditaan vuosittain kalastajien viranomaisille tekemien saalisilmoitusten perusteella. Vapaa-ajankalastuksen tilasto laaditaan joka toinen tehtävän kyselytutkimuksen perusteella.

   

Kalansaalis 164 miljoonaa kiloa vuonna 2019

Vuotuinen kokonaiskalansaalis Suomessa on ollut 153-193 miljoonaa kiloa 2010-luvulla. Saaliin määrä oli 1980-luvulla pienempi, noin 100-150 miljoonaa kiloa. Voimakkaimmin kokonaissaaliisiin vaikuttaa mereltä kaupallisessa kalastuksessa pyydetyn silakan ja kilohailin määrän vaihtelu. Viime vuosina niiden osuus on ollut noin 80 prosenttia saaliin koko määrästä. Merialueen kaupallisen kalastuksen saaliista, 142 miljoonaa kiloa vuonna 2019, oli silakan ja kilohailin osuus noin 95 prosenttia. Markkinatilanne ja vuosittain vaihteleva kalastuskiintiö vaikuttavat kalastuksen ja saaliin määrään. Vuonna 1991 kaupallisen kalastuksen kokonaissaalis oli pohjalukemissa. Se johtui silakan ja kilohailin vaikeasta markkinatilanteesta, joka oli heijastuma turkisteollisuuden – ja laajemmin koko talouden – lamasta. Silti rannikolla verkoin ja rysin harjoitettava pyynti työllistää huomattavasti enemmän kalastajia kuin avomerellä tapahtuva silakan ja kilohailin troolikalastus.

Vuoden 2019 vapaa-ajankalastuksen saaliin määränä on käytetty vuoden 2018 arvoja. Vapaa-ajankalastajien pyydystämä saalis oli 22 miljoonaa kiloa vuonna 2018. Heidän saaliinsa oli suurimmillaan 69 miljoonaa kiloa vuonna 1992. Vapaa-ajankalastajien saalis on pienentynyt lähes 30 vuoden ajan. Sitä selittää sekä kalastajien määrän väheneminen, mutta etenkin verkkojen käytön väheneminen. Valtaosa, noin 80 prosenttia, vapaa-ajankalastuksen saaliista pyydetään sisävesiltä. Vapaa-ajankalastajat hyödyntävät sisävesien kalantuotantoa enemmän kuin kaupalliset kalastajat, joiden saalis oli 5,2 miljoonaa kiloa vuonna 2018. Muikku oli sisävesien kaupallisen kalastuksen tärkein saaliskala sekä määrältään että arvoltaan. Muikkua oli kaupallisesta saaliista lähes puolet.