Asuntokuntien koko

Päivitetty: 14.5.2019
Seuraava päivitys: 10.10.2019

Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Väestön keskusrekisterin mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät väestölaskennassa muodosta asuntokuntia.

Samaan asuntokuntaan voi kuulua useampia kotitalouksia. Kotitalouden muodostavat kaikki ne henkilöt, jotka asuvat ja ruokailevat yhdessä tai jotka muuten käyttävät yhdessä tulojaan.

   

Yksinasuvien määrä jatkaa kasvuaan

Viime vuosikymmeninä yksi asumisen selkeimmistä trendeistä on ollut yksinasumisen yleistyminen. Tämä kehitys jatkui myös vuonna 2018. Edelliseen vuoteen verrattuna yksinasuvien määrä kasvoi kahdella ja puolella prosentilla. Yhteensä yksiasuvia oli lähes 1,2 miljoonaa eli 44 prosenttia kaikista asuntokunnista.

Asuntokunnan keskikoko painui vuonna 2018 ensimmäistä kertaa alle kahden ollen 1,99. Kahden hengen asuntokuntien määrä kasvoi hieman edellisestä vuodesta, mutta sitä suurempien asuntokuntien määrä väheni.

Tilastojulkistus