Asuntokuntien koko 

Päivitetty: 22.5.2017 - Seuraava päivitys: 17.5.2018
   
 
 
Jaa

Miesten yksinasuminen yleistyi edelleen 2016

Yksinasuvia oli vuoden 2016 lopulla yhteensä 1,1 miljoonaa, joista 46 prosenttia oli miehiä. Yksinasuvien miesten määrä on tuplaantunut reilussa kahdessakymmenessä vuodessa. Vuonna 2016 miehet olivat enemmistönä 25–54 -vuotiaiden yksinasuvien ikäryhmässä. Suurin osa kyseisen ikäluokan miehistä on naimattomia. Eronneita heistä on 17 prosenttia. Tilastokeskuksen mukaan 25–54 -vuotiaita yksinasuvia miehiä oli vuoden 2016 lopussa yhteensä 256 000 ja vastaavan ikäisiä yksinasuvia naisia oli 158 000.

Maaseutumaisissa ja taajaan asutuissa kunnissa 25–54 -vuotiaista yksinasuvista lähes 70 prosenttia oli miehiä. Kaupunkimaisissa kunnissa miesten vastaava osuus oli 60 prosenttia. Suurimmissa kaupungeissa yksinasuvien sukupuolijakauma vaihteli jonkin verran. Helsingissä yksinasuvista 25–54 -vuotiaista hieman yli puolet oli miehiä. Espoossa, Vantaalla, Jyväskylässä ja Oulussa vastaava osuus oli yli 60 prosenttia.

Tilastojulkistus

Lähde:
Tilastokeskus / Asunnot ja asuinolot


Indikaattorin kuvaus

Asuntokunnan muodostavat kaikki samassa asuinhuoneistossa vakinaisesti asuvat henkilöt. Väestön keskusrekisterin mukaan vakinaisesti laitoksissa kirjoilla olevat, asunnottomat, ulkomailla ja tietymättömissä olevat henkilöt eivät väestölaskennassa muodosta asuntokuntia.

Samaan asuntokuntaan voi kuulua useampia kotitalouksia. Kotitalouden muodostavat kaikki ne henkilöt, jotka asuvat ja ruokailevat yhdessä tai jotka muuten käyttävät yhdessä tulojaan.