Kulttuurin arvonlisäys

Päivitetty: 7.10.2021
Seuraava päivitys: 7.10.2022

Kulttuurin osuus bruttoarvonlisäyksestä kuvaa kulttuurin ja joukkoviestinnän toimialojen suoraa taloudellista merkitystä. Tiedot ovat peräisin Tilastokeskuksessa kansantalouden tilinpitojärjestelmän kehikossa toteutetusta erillislaskelmasta, niin sanotusta kulttuurin satelliittitilinpidosta. Laskelmassa on mukana 58 kokonaan tai osittain kulttuuriseksi katsottua toimialaa.

   

Kulttuurin osuus taloudesta pieneni edelleen vuonna 2019

Kulttuurisatelliitin uusimpien laskelmien mukaan kulttuurin osuus taloudesta on hieman laskenut edelliseen vuoteen verrattuna, eli osuus bruttokansantuotteesta vuonna 2019 oli 3,1 prosenttia (3,3 prosenttia vuonna 2018). Laskelmat laaditaan näinkin pitkällä viiveellä siksi, että ne tehdään vasta sen jälkeen, kun kansantalouden tilinpidon laskelmat on laadittu tarkimmalla tasolla. Nyt laaditut laskelmat jatkavat aiempaa aikasarjaa.

Kulttuurisatelliitin mukaan sekä tuotoksen että arvonlisäyksen osuus BKT:stä oli hieman yli 3 prosenttia vuonna 2019. Käypähintaisesti katsottuna sekä kulttuurin tuotos että arvonlisäys pienenivät hieman, ja kun koko talouden tasolla sekä tuotos että BKT kasvoivat selvästi, niin kulttuurin osuus pieneni. Arvonlisäys kuitenkin muuttui kulttuuritoimialojen välillä eri tavoin – kasvua oli erityisesti taiteilija-, näyttämö- ja konserttitoiminnassa, kun taas eniten laskua oli elokuvissa, videoissa ja tietokonepeleissä sekä huvipuistojen ja muun viihteen ja virkistyksen toimialoilla.