Kirjastokäynnit

Päivitetty: 26.4.2021
Seuraava päivitys: 26.4.2022

Suomalaista kirjastoverkkoa on supistettu viime vuosina, mutta se on kansainvälisessä vertailussa yhä varsin laaja. Kirjastojen määrän lasku on hidastunut. Vuonna 2020 eri puolilla maata oli pää-, sivu- ja laitoskirjastoja yhteensä 731. Tämä oli 22 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2000. Kirjastoautojen lukumäärä oli 137.

Kirjastopalvelujen laatuun vaikuttaa palveluverkon tiheyden lisäksi kirjastojen kokoelmien määrä ja sisältö. Kirjastoilla on nykyisin myös monipuoliset verkkopalvelut. Yleisten kirjastojen kokoelmissa oli vuonna 2020 kirja-aineistoa noin 29 miljoonaa kappaletta ja muuta aineistoa noin neljä miljoonaa kappaletta. Viime vuosina erityisesti kirja-aineiston määrä on vähentynyt.

   

Yleisten kirjastojen käyttö

Koronapandemian aiheuttamien rajoitusten takia kirjastojen käyttö hiipui jonkin verran vuonna 2020: kaikkiaan noin 1,8 miljoonaa suomalaista eli noin 33 prosenttia väestöstä lainasi kirjastosta jotain. Vuotta aiemmin osuus oli vielä 36 prosenttia.

Fyysisiä kirjastokäyntejä kirjattiin vuonna 2020 yhteensä runsaat 35 miljoonaa ja verkkokäyntejä lähes 50 miljoonaa. Fyysisten käyntien määrä väheni lähes 35 prosenttia edellisvuodesta, kun taas verkkokäyntien määrä kasvoi yli kuusi prosenttia. Verkkokäyntien määrä ylitti fyysisten käyntien määrän ensi kerran vuonna 2010. Asukasta kohti fyysisiä käyntejä oli vuonna 2020 noin kuusi ja lainauksia 13 kappaletta.