Kirjastokäynnit

Päivitetty: 17.4.2019
Seuraava päivitys: 24.4.2020

Suomalaista kirjastoverkkoa on supistettu viime vuosina, mutta se on kansainvälisessä vertailussa yhä varsin laaja. Kirjastojen määrän lasku on hidastunut. Vuonna 2018 eri puolilla maata oli pää-, sivu- ja laitoskirjastoja yhteensä 736. Tämä oli yli 21 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2000. Kirjastoautojen lukumäärä oli 135, 33 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2000.

Kirjastopalvelujen laatuun vaikuttaa palveluverkon tiheyden lisäksi kirjastojen kokoelmien määrä ja sisältö. Kirjastoilla on nykyisin myös monipuoliset verkkopalvelut. Yleisten kirjastojen kokoelmissa oli vuonna 2018 kirja-aineistoa yli 30 miljoonaa kappaletta ja muuta aineistoa 4,1 miljoonaa kappaletta. Viime vuosina erityisesti kirja-aineiston määrä on vähentynyt.

   

Yleisten kirjastojen käyttö

Kirjastojen käyttöluvut ovat viime vuosina olleet laskusuunnassa. Kaikkiaan lähes 2 miljoonaa suomalaista eli yli 35 prosenttia väestöstä lainasi kirjastosta jotain vuonna 2018. Vuosina 2000-2018 lainaajien osuus väestöstä laski lähes 12 prosenttiyksikköä.

Fyysisiä kirjastokäyntejä kirjattiin vuonna 2018 yhteensä liki 50 miljoonaa ja verkkokäyntejä 38 miljoonaa. Käyntien määrän lasku on pysähtynyt. Verkkokäyntien määrä ylitti fyysisten käyntien määrän ensi kerran vuonna 2010. Vuonna 2018 verkkokäyntien määrä kasvoi lähes 3 prosenttia edellisvuodesta. Asukasta kohti fyysisiä käyntejä oli 9 ja lainauksia 15,3 kappaletta vuonna 2018.