Kirjastokäynnit

Päivitetty: 29.5.2020
Seuraava päivitys: 26.4.2021

Suomalaista kirjastoverkkoa on supistettu viime vuosina, mutta se on kansainvälisessä vertailussa yhä varsin laaja. Kirjastojen määrän lasku on hidastunut. Vuonna 2019 eri puolilla maata oli pää-, sivu- ja laitoskirjastoja yhteensä 730. Tämä oli 22 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2000. Kirjastoautojen lukumäärä oli 135, 33 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2000.

Kirjastopalvelujen laatuun vaikuttaa palveluverkon tiheyden lisäksi kirjastojen kokoelmien määrä ja sisältö. Kirjastoilla on nykyisin myös monipuoliset verkkopalvelut. Yleisten kirjastojen kokoelmissa oli vuonna 2019 kirja-aineistoa lähes 30 miljoonaa kappaletta ja muuta aineistoa 4,1 miljoonaa kappaletta. Viime vuosina erityisesti kirja-aineiston määrä on vähentynyt.

   

Yleisten kirjastojen käyttö

Kirjastojen käyttö on elpynyt jonkin verran viime vuosina. Vuonna 2019 kaikkiaan lähes 2 miljoonaa suomalaista eli noin 36 prosenttia väestöstä lainasi kirjastosta jotain. Vuodesta 2017 lainaajien määrä nousi 58 000 henkeä.

Fyysisiä kirjastokäyntejä kirjattiin vuonna 2019 yhteensä liki 54 miljoonaa ja verkkokäyntejä yli 47 miljoonaa. Molemmat määrät nousivat selvästi edellisvuodesta. Verkkokäyntien määrä ylitti fyysisten käyntien määrän ensi kerran vuonna 2010. Asukasta kohti fyysisiä käyntejä oli vuonna 2019 lähes 10 ja lainauksia 15,6 kappaletta.