Kirjastokäynnit

Päivitetty: 20.4.2018
Seuraava päivitys: 31.5.2019

Suomalaista kirjastoverkkoa on supistettu viime vuosina, mutta se on kansainvälisessä vertailussa yhä varsin laaja. Vuonna 2017 eri puolilla maata oli pää-, sivu- ja laitoskirjastoja yhteensä 737. Tämä oli yli 21 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2000. Kirjastoautojen lukumäärä oli 134, 33 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2000.

Kirjastopalvelujen laatuun vaikuttaa palveluverkon tiheyden lisäksi kirjastojen kokoelmien määrä ja sisältö. Kirjastoilla on nykyisin myös monipuoliset verkkopalvelut. Yleisten kirjastojen kokoelmissa oli vuonna 2017 kirja-aineistoa lähes 31 miljoonaa kappaletta ja muuta aineistoa 4,2 miljoonaa kappaletta. Viime vuosina erityisesti kirja-aineiston määrä on vähentynyt.

   

Yleisten kirjastojen käyttö

Kirjastojen käyttöluvut ovat viime vuosina olleet laskusuunnassa. Kaikkiaan 1,9 miljoonaa suomalaista eli 35 prosenttia väestöstä lainasi kirjastosta jotain vuonna 2017. Vuosina 2000-2017 lainaajien osuus väestöstä laski 12 prosenttiyksikköä.

Fyysisiä kirjastokäyntejä kirjattiin vuonna 2017 yhteensä runsaat 50 miljoonaa ja verkkokäyntejä lähes 37 miljoonaa. Fyysisten käyntien määrän lasku on pysähtynyt. Verkkokäyntien määrä ylitti fyysisten käyntien määrän ensi kerran vuonna 2010. Vuonna 2017 verkkokäyntien määrä väheni lähes 12 prosenttia edellisvuodesta, ja verkkokäyntien määrä oli yli 13 miljoonaa pienempi kuin fyysisten käyntien määrä. Asukasta kohti fyysisiä käyntejä oli 9 ja lainauksia 15,5 kappaletta vuonna 2017.