Sepelvaltimotautiin kuolleet

Päivitetty: 17.12.2018
Seuraava päivitys: 16.12.2019

Sepelvaltimotautiin eli iskeemisiin sydäntauteihin kuolleisiin luetaan angina pectorikseen, sydäninfarktiin ja muihin iskeemisiin sydänsairauksiin kuolleet (54-luokkaisen kuolemansyyluokituksen luokka 27, I20-I25).

Tilastokeskuksen kuolemansyytilastossa ovat mukana kalenterivuoden aikana Suomessa tai ulkomailla kuolleet, joilla kuolinhetkellä oli kotipaikka Suomessa.

   

Miehillä sepelvaltimotauti yhä syynä joka viidenteen kuolemaan

Vuoden 2017 aikana suomalaisia kuoli eniten verenkiertoelinten sairauksiin. Niiden merkitys kuolemansyynä on kuitenkin pienentynyt kahdessakymmenessä vuodessa 44 prosentista 36 prosenttiin. Samanaikaisesti miesten ja naisten ikävakioitu kuolleisuus verenkiertoelinten sairauksiin on vähentynyt yli 40 prosenttia. Vuonna 2017 väestön määrään ja ikärakenteeseen suhteutettu kuolleisuus verenkiertoelinten sairauksiin väheni sekä naisilla ja miehillä edellisvuoteen verrattuna.

Verenkiertoelinten sairauksista iskeemiset sydäntaudit (sepelvaltimotauti) ovat vielä nykyisinkin suomalaisten yleisimpiä kuolemansyitä, vaikka sepelvaltimotautikuolleisuus onkin vähentynyt Suomessa selvästi. Sepelvaltimotauti aiheutti vuonna 2017 edelleen miehillä joka viidennen ja naisilla joka kuudennen kuoleman. Sepelvaltimotautiin kuolleita oli lähes 10 000 henkeä.