Väestön ikärakenteen kehitys

Päivitetty: 29.3.2019
Seuraava päivitys: 31.3.2020

Väestörakennetilasto kuvaa vuoden vaihteessa Suomessa vakinaisesti asuvia Suomen ja ulkomaiden kansalaisia. Henkilöistä tilastoidaan iän lisäksi mm. asuinpaikka, sukupuoli, siviilisääty, kieli, kansalaisuus ja syntymävaltio. Tiedot saadaan Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä vuodenvaihteen tilanteen mukaan.

Suomalainen väestö ikääntyy ja samanaikaisesti syntyneiden määrä vähenee. Syntyneiden määrän supistuminen yhdessä väestön ikääntymisen ja työttömyyden kanssa heikentävät elatussuhdetta Suomessa. Suomen ikärakenne on vinoutunut kuten monissa muissakin kehittyneissä maissa. Suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle, hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus ja kannattelu jää yhä pienemmille ikäluokille.

Eliniän kasvu pidentää eläkevuosia, mutta toisaalta ihmisten terveys on parantunut huomattavasti ja terveiden elinvuosien pituus kasvanut mikä tarkoittaa pienempää tarvetta terveydenhoidolle.

Työperäisen maahanmuuton kasvu on lisännyt työllisyyttä ja syntyvyyttä monissa maissa. Myös Suomessa pyritään kasvattamaan maahanmuuttoa mm. Maahanmuutto 2020-ohjelman linjausten avulla.

   

Suomessa oli vuoden 2018 lopussa alle 15-vuotiaita 882 234 ja 15–64-vuotiaita 3 430 848 henkilöä. 65 vuotta täyttäneitä oli vuoden 2018 lopussa 1 204 837. Väestöllinen huoltosuhde, eli alle 15-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden määrä 100 työikäistä kohden, oli 60,8. Viimeksi väestöllinen huoltosuhde on ollut tätä korkeampi vuonna 1959. Maamme itsenäisyyden aikana väestöllinen huoltosuhde on ollut korkeimmillaan vuonna 1917 (67,6) ja matalimmillaan vuonna 1984 (46,7).