Tuonti ja vienti

Päivitetty: 9.1.2020
Seuraava päivitys: 10.2.2020

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta. Ulkomaankaupan ennakkotiedot antavat ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Ennakkotiedoista käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet sekä kokonaisuudessaan että muiden EU-maiden, euroalueen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat sisältyvät sisä- ja ulkokaupan tavarakaupan tilastoon. Palvelujen kauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan taloudellisen omistusoikeuden muuttuessa. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät laivojen tai lentokoneiden käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit. Toisaalta tilastoinnin kannalta ei ole merkitystä, sisältyykö tavaran tuontiin tai vientiin maksuliikennettä vai ei.

   

Tavaraviennin arvo laski 12,1 prosenttia marraskuussa

Viennin arvoon laskua lähes kaikissa merkittävissä tavararyhmissä

Suomen tavaraviennin arvo oli marraskuussa Tullin ennakkotilaston mukaan lähes 5,1 miljardia euroa. Viennin arvo oli 12,1 prosenttia pienempi kuin vuoden 2018 marraskuussa. Tuonti laski marraskuussa 10,4 prosenttia ja oli arvoltaan hieman alle 5,2 miljardia euroa. Tammi-marraskuussa yhteenlaskettu viennin arvo nousi 0,9 prosenttia, mutta yhteenlaskettu tuonnin arvo väheni 1,6 prosenttia vuodesta 2018.

Kauppatase oli marraskuussa 115 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-marraskuussa kauppataseen alijäämää kertyi miljardi euroa. Vuoden 2018 marraskuussa kauppatase oli 13 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-marraskuussa lähes 2,5 miljardia euroa alijäämäinen.

Lähes kaikkien arvoltaan suurimpien tavararyhmien viennin arvoon tilastoitiin laskua marraskuussa. Kasvussa oli pääryhmistä ainoastaan kojeiden ja mittareiden viennin arvo. Metallien ja metallitavaroiden viennin arvo laski jyrkästi. Laskua selittää osin vertailukuukauden arvoltaan suuri kaasuputkien vienti. Myös paperimassan viennin arvon lasku oli nopeaa. Koneiden ja laitteiden sekä paperin ja pahvin viennin arvon lasku oli hitaampaa. Lähes kaikkien arvoltaan suurimpien tavararyhmien tuonnin arvoon kirjattiin laskua. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden tuonnin arvo kasvoi hieman.

Vienti EU-maihin laski marraskuussa 13,8 prosenttia ja tuonti EU:sta 9,5 prosenttia. Samaan aikaan vienti EU:n ulkopuolelle laski 9,6 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 11,7 prosenttia. Tammi-marraskuussa vienti EU-maihin laski 0,4 prosenttia, mutta ulkokaupan vienti kasvoi 2,7 prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista nousi 0,1 prosenttia, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta laski 4,1 prosenttia.

Vienti Yhdysvaltoihin kasvoi marraskuussa, mutta vienti muihin suuriin kauppakumppaneihin laski. Vienti Isoon-Britanniaan ja Kiinaan laski selvästi. Tuonti suurimmista tuontimaista laski marraskuussa. Jyrkintä tuonnin lasku oli Alankomaiden kohdalla.