Tuonti ja vienti

Päivitetty: 8.4.2021
Seuraava päivitys: 7.5.2021

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta. Ulkomaankaupan ennakkotiedot antavat ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Ennakkotiedoista käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet sekä kokonaisuudessaan että muiden EU-maiden, euroalueen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat sisältyvät sisä- ja ulkokaupan tavarakaupan tilastoon. Palvelujen kauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan taloudellisen omistusoikeuden muuttuessa. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät laivojen tai lentokoneiden käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit. Toisaalta tilastoinnin kannalta ei ole merkitystä, sisältyykö tavaran tuontiin tai vientiin maksuliikennettä vai ei.

   

Tavaraviennin arvo nousi 8,0 prosenttia helmikuussa

Metsäteollisuuden tuotteiden viennin arvo kasvoi selvästi

Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin ennakkotilaston mukaan 4,8 miljardia euroa helmikuussa. Viennin arvo oli 8,0 prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 helmikuussa. Tuonti sen sijaan laski 1,5 prosenttia vertailukuukaudesta ja oli arvoltaan lähes 5,2 miljardia euroa. Tammi-helmikuussa yhteenlaskettu viennin arvo väheni 1,5 prosenttia ja tuonnin arvo 5,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kauppatase oli helmikuussa 340 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-helmikuussa alijäämää kertyi 650 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 helmikuussa kauppatase oli 775 miljoonaa euroa alijäämäinen ja saman vuoden tammi-helmikuussa 1,1 miljardia euroa alijäämäinen.

Paperin ja pahvin vienti kasvoi 44 prosenttia ennakollisten tietojen mukaan ja paperimassan vienti 74 prosenttia edellisen vuoden helmikuusta. Puutavaran viennin arvoon tilastoitiin 77 prosenttia kasvua. Teollisuuden koneiden ja laitteiden vienti oli viime vuoden helmikuun tasolla. Öljytuotteiden viennin arvo väheni kuusi prosenttia. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden vienti laski yhdeksän prosenttia, mutta kuljetusvälineiden viennin arvo kasvoi kolme prosenttia. Myös metallien ja kemianteollisuuden tuotteiden vientiin kirjattiin kasvua helmikuussa.

Öljyn ja öljytuotteiden tuonnin arvo laski kahdeksan prosenttia ja kuljetusvälineiden sekä niiden osien tuonnin arvo kolme prosenttia verrattuna edellisen vuoden helmikuuhun. Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo kasvoi kuusi prosenttia. Sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo kasvoi viisi prosenttia. Kasvua tilastoitiin nikkelin sekä malmien tuonnin arvoon.

Vienti EU-maihin kasvoi helmikuussa ennakkotietojen mukaan 10,6 prosenttia, mutta tuonti EU:sta laski 4,2 prosenttia. Samaan aikaan vienti EU:n ulkopuolelle kasvoi 4,6 prosentti ja tuonti EU:n ulkopuolelta 2,7 prosenttia. Tammi-helmikuussa 2021 vienti EU-maihin kasvoi 0,2 prosenttia, mutta ulkokaupan vienti laski 3,6 prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista laski 5,1 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 5,7 prosenttia.

Vienti Saksaan kasvoi 13,0 prosenttia, vienti Ruotsiin 10,1 prosenttia, vienti Venäjälle 9,3 prosenttia ja vienti Kiinaan 48,4 prosenttia helmikuussa. Vienti Alankomaihin laski 17,6 prosenttia ja vienti Yhdysvaltoihin 5,7 prosenttia. Tuonti Saksasta laski 4,3 prosenttia ja tuonti Alankomaista 10,8 prosenttia helmikuussa, mutta tuonti Ruotsista kasvoi 1,7 prosenttia, tuonti Venäjältä 1,0 prosenttia ja tuonti Kiinasta 8,7 prosenttia helmikuussa. Vienti Isoon-Britanniaan kasvoi 3,7 prosenttia, mutta tuonti Isosta-Britanniasta laski 26,5 prosenttia helmikuussa. Ennakkojulkaisun taulusta 6 löytyvät maakohtaiset (25 kpl) viennin ja tuonnin arvot sekä muutosprosentit. Tiedot ovat ennakollisia, joten merkittävät muutokset ovat mahdollisia tilastotietojen täydentyessä.