Tuonti ja vienti

Päivitetty: 9.10.2018
Seuraava päivitys: 9.11.2018

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta. Ulkomaankaupan ennakkotiedot antavat ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Ennakkotiedoista käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet sekä kokonaisuudessaan että muiden EU-maiden, euroalueen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat sisältyvät sisä- ja ulkokaupan tavarakaupan tilastoon. Palvelujen kauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan taloudellisen omistusoikeuden muuttuessa. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät laivojen tai lentokoneiden käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit. Toisaalta tilastoinnin kannalta ei ole merkitystä, sisältyykö tavaran tuontiin tai vientiin maksuliikennettä vai ei.

   

Tavaraviennin arvo nousi kuusi prosenttia elokuussa
Henkilöautojen vienti kääntyi selvään laskuun elokuussa

Suomen tavaraviennin arvo oli elokuussa Tullin ennakkotilaston mukaan lähes 5,1 miljardia euroa. Viennin arvo nousi kuusi prosenttia viime vuoden elokuusta. Tuonti nousi elokuussa kahdeksan prosenttia hieman alle 5,5 miljardiin euroon. Tammi-elokuussa yhteenlaskettu vienti nousi seitsemän prosenttia ja yhteenlaskettu tuonti kuusi prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli elokuussa 400 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-elokuussa kauppataseen alijäämää tuli hieman yli 1,6 miljardia euroa. Viime vuoden elokuussa kauppatase oli 259 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-elokuussa 1,7 miljardia euroa alijäämäinen.

Paperimassan viennin arvo kasvoi elokuussa jyrkästi. Myös kojeiden ja mittareiden, raudan ja teräksen sekä nikkelin vienti kasvoi elokuussa nopeasti. Paperin ja pahvin sekä koneiden ja laitteiden viennin arvon kasvu oli selvästi hitaampaa. Öljyjalosteiden ja kemianteollisuuden tuotteiden vienti oli niin ikään kasvussa. Elokuulle osui myös laiva- ja purjevenetoimituksia noin 90 miljoonan euron edestä. Henkilöautojen vienti kääntyi elokuussa jyrkkään laskuun. Myös kuparin ja sinkin vientiin tilastoitiin laskua.

Öljyjalosteiden ja raakaöljyn tuonnin arvo nousi elokuussa jyrkästi. Metallien tuonti kasvoi myös. Koneiden ja laitteiden tuonti säilyi lähes viime vuoden elokuun tasolla. Henkilöautojen osien tuonti kääntyi elokuussa sen sijaan laskuun.

Vienti EU-maihin säilyi edellisvuoden tasolla elokuussa. Samaan aikaan vienti EU:n ulkopuolelle nousi 14 prosenttia. Tuonti EU:sta nousi prosentin ja tuonti EU:n ulkopuolelta puolestaan viidenneksen. Tammi-elokuussa vienti EU-maihin kasvoi kuusi prosenttia ja ulkokaupan vienti kahdeksan prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista nousi viisi prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta kahdeksan prosenttia.

Vienti Venäjälle ja Saksaan laski elokuussa selvästi, mutta vienti lähes kaikkiin muihin suurimpiin vientimaihin kasvoi. Tavaratuonti Saksasta ja Kiinasta laski aavistuksen viime vuoden elokuusta, mutta tuonti muista suurista kauppakumppaneista kasvoi.