Tuonti ja vienti

Päivitetty: 8.11.2021
Seuraava päivitys: 8.12.2021

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta. Ulkomaankaupan ennakkotiedot antavat ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Ennakkotiedoista käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet sekä kokonaisuudessaan että muiden EU-maiden, euroalueen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat sisältyvät sisä- ja ulkokaupan tavarakaupan tilastoon. Palvelujen kauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan taloudellisen omistusoikeuden muuttuessa. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät laivojen tai lentokoneiden käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit. Toisaalta tilastoinnin kannalta ei ole merkitystä, sisältyykö tavaran tuontiin tai vientiin maksuliikennettä vai ei.

   

Tavaraviennin arvo nousi 32,2 prosenttia syyskuussa

Lentokoneiden vienti Irlantiin nosti kokonaisviennin arvoa

Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin ennakkotilaston mukaan 6,5 miljardia euroa syyskuussa. Viennin arvo oli 32,2 prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 syyskuussa, jolloin viennin arvo laski 7,0 prosenttia. Tuonti nousi kuluvan vuoden syyskuussa 19,4 prosenttia vertailukuukaudesta ja oli arvoltaan 6,4 miljardia euroa. Vertailukuukautena 2020 tuonnin arvo laski 3,1 prosenttia. Tammi-syyskuussa yhteenlaskettu viennin arvo nousi 17,8 prosenttia ja tuonnin arvo 16,0 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kauppatase oli syyskuussa 100 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tammi-syyskuussa alijäämää kertyi 2,7 miljardia euroa. Vuoden 2020 syyskuussa kauppatase oli 445 miljoonaa euroa alijäämäinen ja saman vuoden tammi-syyskuussa 3,0 miljardia euroa alijäämäinen.

Puutavaran viennin arvoon tilastoitiin 64 prosenttia kasvua syyskuussa. Paperin ja pahvin vienti nousi 21 prosenttia ja paperimassan vienti 29 prosenttia viime vuoden syyskuusta. Teollisuuden koneiden ja laitteiden viennin arvo nousi 14 prosenttia. Sähkökoneiden ja -laitteiden vienti nousi kymmenen prosenttia. Öljytuotteiden viennin arvo kohosi 45 prosenttia. Myös muiden kemianteollisuuden tuotteiden ja metallien viennin arvoon tilastoitiin kasvua. Syyskuulle tilastoitiin neljän lentokoneen vienti Irlantiin, joiden tilastoarvoksi kirjattiin yhteensä 384 miljoonaa euroa. Ilman lentokonevientiä laskettuna kokonaisvienti olisi noussut syyskuussa 24,4 prosenttia. Muiden kuljetusvälineiden viennin arvo nousi yhdeksän prosenttia syyskuussa.

Öljyn ja öljytuotteiden tuonnin arvo kasvoi 68 prosenttia, mutta kuljetusvälineiden sekä niiden osien tuonnin arvo laski viisi prosenttia. Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo nousi 19 prosenttia ja sähkökoneiden ja -laitteiden 18 prosenttia. Kasvua tilastoitiin myös malmien, metallien ja kemianteollisuuden tuotteiden tuontiin. Kojeiden ja mittareiden tuonnin arvo laski viime vuoden syyskuusta.

Vienti EU-maihin kasvoi syyskuussa ennakkotietojen mukaan 37,8 prosenttia ja tuonti EU:sta 12,3 prosenttia. Samaan aikaan vienti EU:n ulkopuolelle kasvoi 25,0 prosentti ja tuonti EU:n ulkopuolelta 30,4 prosenttia. Tammi-syyskuussa 2021 vienti EU-maihin nousi 18,3 prosenttia ja ulkokaupan vienti 17,1 prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista suureni 15,7 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 16,4 prosenttia.

Vienti Saksaan nousi 5,5 prosenttia, vienti Ruotsiin 22,8 prosenttia, vienti Venäjälle 40,5 prosenttia ja vienti Kiinaan 21,5 prosenttia syyskuussa. Vienti Alankomaihin kasvoi 34,2 prosenttia ja vienti Yhdysvaltoihin 25,5 prosenttia. Vienti Isoon-Britanniaan nousi 16,5 prosenttia. Tuonti Saksasta nousi 6,1 prosenttia ja tuonti Alankomaista 18,9 prosenttia syyskuussa. Tuonti Ruotsista kasvoi 28,1 prosenttia ja tuonti Venäjältä 35,4 prosenttia. Tuonti Kiinasta nousi 16,3 prosenttia, mutta tuonti Isosta-Britanniasta laski 16,4 prosenttia. Ennakkojulkaisun taulusta 6 löytyvät maakohtaiset (25 kpl) viennin ja tuonnin arvot sekä muutosprosentit. Tiedot ovat ennakollisia, joten merkittävät muutokset ovat mahdollisia tilastotietojen täydentyessä.