Tuonti ja vienti

Päivitetty: 7.12.2018
Seuraava päivitys: 9.1.2019

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta. Ulkomaankaupan ennakkotiedot antavat ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Ennakkotiedoista käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet sekä kokonaisuudessaan että muiden EU-maiden, euroalueen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat sisältyvät sisä- ja ulkokaupan tavarakaupan tilastoon. Palvelujen kauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan taloudellisen omistusoikeuden muuttuessa. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät laivojen tai lentokoneiden käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit. Toisaalta tilastoinnin kannalta ei ole merkitystä, sisältyykö tavaran tuontiin tai vientiin maksuliikennettä vai ei.

   

Tavaraviennin arvo nousi kahdeksan prosenttia lokakuussa

Kemianteollisuuden tuotteiden, sellun ja metallien viennin arvon nousu vahvaa

Suomen tavaraviennin arvo oli lokakuussa Tullin ennakkotilaston mukaan lähes 5,8 miljardia euroa. Viennin arvo nousi kahdeksan prosenttia viime vuoden lokakuusta. Tuonnin arvo nousi lokakuussa seitsemän prosenttia hieman alle kuuteen miljardiin euroon. Tammi-lokakuussa sekä viennin että tuonnin arvo nousi seitsemän prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kauppatase oli lokakuussa 180 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-lokakuussa kauppataseen alijäämää tuli lähes 2,2 miljardia euroa. Viime vuoden lokakuussa kauppatase oli 210 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-lokakuussa myös lähes 2,2 miljardia euroa alijäämäinen.

Lokakuun tavaravientiin tilastoitiin huomattavaa kasvua usealla tavararyhmälle. Jyrkintä viennin arvon kasvu oli paperimassan, öljyjalosteiden ja muiden kemianteollisuuden tuotteiden sekä metallien ja metallitavaroiden kohdalla. Metallien ja metallitavaroiden viennin selvää kasvua selittää osittain kaasuputkien vienti avomerelle 84 miljoonan euron arvosta, mutta myös nikkelin viennin arvon kasvu oli lokakuussa merkittävää. Koneiden ja laitteiden sekä paperin ja pahvin viennin arvon nousu oli selvästi maltillisempaa. Kuljetusvälineiden viennin arvon jyrkän laskun taustalla oli pääasiassa viime vuoden lokakuun laivatoimitus. Myös henkilöautojen viennin arvo laski lokakuussa.

Raakaöljyn ja öljyjalosteiden tuonnin arvo kasvoi lokakuussa jyrkästi syyskuun tapaan. Myös muiden kemianteollisuuden tuotteiden yhteenlaskettu tuonnin arvo nousi selvästi. Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonti laski, mutta sähköteknisten koneiden ja laitteiden tuonti kasvoi. Laskussa lokakuussa oli myös metallien ja malmien tuonnin arvo.

Vienti EU-maihin nousi lokakuussa viisi prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 14 prosenttia. Tuonti EU:sta nousi viisi prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 11 prosenttia. Tammi-lokakuussa vienti EU-maihin kasvoi kuusi prosenttia ja ulkokaupan vienti yhdeksän prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista nousi viisi prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta kymmenen prosenttia.

Vienti Alankomaihin ja Yhdysvaltoihin kasvoi suurimmista kauppakumppaneista eniten lokakuussa. Viennin kasvu Ruotsiin ja Isoon-Britanniaan jäi heikommaksi. Vienti Saksaan ja Venäjälle oli lähes viime vuoden lokakuun tasolla, mutta vienti Kiinaan laski hieman. Tuonti Saksasta laski, mutta kasvoi muista suurista tuontimaista.