Tuonti ja vienti

Päivitetty: 7.11.2019
Seuraava päivitys: 10.12.2019

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta. Ulkomaankaupan ennakkotiedot antavat ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Ennakkotiedoista käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet sekä kokonaisuudessaan että muiden EU-maiden, euroalueen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat sisältyvät sisä- ja ulkokaupan tavarakaupan tilastoon. Palvelujen kauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan taloudellisen omistusoikeuden muuttuessa. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät laivojen tai lentokoneiden käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit. Toisaalta tilastoinnin kannalta ei ole merkitystä, sisältyykö tavaran tuontiin tai vientiin maksuliikennettä vai ei.

   

Tavaraviennin arvo nousi 1,3 prosenttia syyskuussa

Teollisuuskoneiden ja öljytuotteiden viennin kasvu syyskuussa vahvaa

Suomen tavaraviennin arvo oli syyskuussa Tullin ennakkotilaston mukaan lähes 5,3 miljardia euroa. Viennin arvo oli 1,3 prosenttia suurempi kuin viime vuoden syyskuussa. Tuonti nousi syyskuussa 2,6 prosenttia ja oli arvoltaan hieman alle 5,5 miljardia euroa. Tammi-syyskuussa yhteenlaskettu viennin arvo nousi 2,6 prosenttia, mutta yhteenlaskettu tuonnin arvo väheni 0,4 prosenttia viime vuodesta.

Kauppatase oli syyskuussa 210 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-syyskuussa vajetta kertyi 770 miljoonaa euroa. Viime vuoden syyskuussa kauppatase oli 138 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-syyskuussa 2,2 miljardia euroa alijäämäinen.

Teollisuuden koneiden ja laitteiden sekä öljyjalosteiden viennin arvo kasvoi selvästi syyskuussa. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden, kojeiden ja mittareiden sekä kuljetusvälineiden viennin arvon kasvu oli hitaampaa. Paperin ja pahvin, paperimassan sekä metallien viennin arvo laski vuoden takaisesta. Öljytuotteiden ja raakaöljyn, muovien ja malmien tuonnin arvoon tilastoitiin laskua, mutta muiden arvoltaan suurimpien ryhmien tuonnin arvo nousi.

Vienti EU-maihin nousi syyskuussa prosentin ja tuonti EU:sta 8,7 prosenttia. Samaan aikaan vienti EU:n ulkopuolelle nousi 1,9 prosenttia, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta väheni 5,7 prosenttia. Tammi-syyskuussa vienti EU-maihin kasvoi 1,4 prosenttia ja ulkokaupan vienti 4,5 prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista nousi myös 1,4 prosenttia kun taas tuonti EU:n ulkopuolelta laski 3,1 prosenttia.

Vienti Yhdysvaltoihin, Venäjälle ja Isoon-Britanniaan kasvoi selvästi syyskuussa. Vienti Saksaan ja Ruotsiin kasvoi hitaammin. Vienti Kiinaan ja Alankomaihin laski syyskuussa. Tuonti Saksasta, Yhdysvalloista, Kiinasta ja Ruotsista kasvoi syyskuussa, mutta tuonti Venäjältä ja Alankomaista laski.