Tuonti ja vienti

Päivitetty: 7.9.2020
Seuraava päivitys: 7.10.2020

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta. Ulkomaankaupan ennakkotiedot antavat ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Ennakkotiedoista käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet sekä kokonaisuudessaan että muiden EU-maiden, euroalueen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat sisältyvät sisä- ja ulkokaupan tavarakaupan tilastoon. Palvelujen kauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan taloudellisen omistusoikeuden muuttuessa. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät laivojen tai lentokoneiden käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit. Toisaalta tilastoinnin kannalta ei ole merkitystä, sisältyykö tavaran tuontiin tai vientiin maksuliikennettä vai ei.

   

Tavaraviennin arvo laski 13,8 prosenttia heinäkuussa

Tuonnin arvo väheni 13,6 prosenttia

Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin ennakkotilaston mukaan lähes 4,4 miljardia euroa heinäkuussa. Viennin arvo oli 13,8 prosenttia pienempi kuin viime vuoden heinäkuussa. Tuonti laski 13,6 prosenttia vertailukuukaudesta ja oli arvoltaan 4,8 miljardia euroa. Tammi-heinäkuussa yhteenlaskettu viennin arvo väheni 16,8 prosenttia ja tuonnin arvo 12,3 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kauppatase oli heinäkuussa 440 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-heinäkuussa alijäämää kertyi 2,1 miljardia euroa. Viime vuoden heinäkuussa kauppatase oli 498 miljoonaa euroa alijäämäinen, ja tammi-heinäkuussa 507 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Kuljetusvälineiden vienti laski ennakkotietojen mukaan kymmenen prosenttia ja öljytuotteiden viennin arvo 24 prosenttia edellisen vuoden heinäkuusta. Kemiallisen metsäteollisuuden tuotteiden vienti laski 18 prosenttia ja mekaanisen kahdeksan prosenttia. Teollisuuden koneiden ja laitteiden vientiin kirjattiin ennakkotietojen mukaan prosentti laskua. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden vienti laski 11 prosenttia. Farmaseuttisten tuotteiden viennin arvoon tilastoitiin nousua kolme prosenttia. Ennakkotietojen mukaan kasvussa heinäkuussa oli myös kuparin, sinkin, nikkelin ja kullan viennin arvo.

Öljyn ja öljytuotteiden tuonnin arvo laski 31 prosenttia ja kuljetusvälineiden sekä niiden osien tuonnin arvo 13 prosenttia verrattuna edellisen vuoden heinäkuuhun. Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo väheni 12 prosenttia. Sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo laski 10 prosenttia. Laskua tuli myös kemianteollisuuden tuotteiden ja metallien tuonnin arvoon.

Vienti EU-maihin laski 9,8 prosenttia ja tuonti EU:sta 12,2 prosenttia heinäkuussa. Samaan aikaan vienti EU:n ulkopuolelle pieneni 18,0 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 15,3 prosenttia. Tammi-heinäkuussa vienti EU-maihin väheni 16,5 prosenttia ja ulkokaupan vienti 17,1 prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista laski 10,9 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 14,3 prosenttia.

Kauppavaihto väheni heinäkuussa lähes kaikkien suurimpien kauppakumppanimaiden kanssa. Vienti Saksaan väheni ennakkotietojen mukaan 16,1 prosenttia, vienti Venäjälle 15,8 prosenttia ja vienti Yhdysvaltoihin 38,3 prosenttia. Vienti Kiinaan väheni 21,9 prosenttia. Tuonti Venäjältä laski 37,7 prosenttia, tuonti Ruotsista 15,0 prosenttia ja tuonti Saksasta 19,5 prosenttia. Tuonti Isosta-Britanniasta kasvoi 27,8 prosenttia. Ennakkojulkaisun taulusta 6 löytyvät maakohtaiset (25 kpl) viennin ja tuonnin arvot sekä muutosprosentit. Tiedot ovat ennakollisia, joten merkittävät muutokset ovat mahdollisia tilastotietojen täydentyessä.