Tuonti ja vienti

Päivitetty: 9.8.2018
Seuraava päivitys: 7.9.2018

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta. Ulkomaankaupan ennakkotiedot antavat ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Ennakkotiedoista käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet sekä kokonaisuudessaan että muiden EU-maiden, euroalueen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat sisältyvät sisä- ja ulkokaupan tavarakaupan tilastoon. Palvelujen kauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan taloudellisen omistusoikeuden muuttuessa. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät laivojen tai lentokoneiden käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit. Toisaalta tilastoinnin kannalta ei ole merkitystä, sisältyykö tavaran tuontiin tai vientiin maksuliikennettä vai ei.

   

Tavaraviennin arvo kasvoi neljä prosenttia kesäkuussa

Öljyjalosteiden, henkilöautojen ja sellun vienti nousi huomattavasti

Suomen tavaraviennin arvo oli kesäkuussa Tullin ennakkotilaston mukaan neljä prosenttia suurempi kuin viime vuoden kesäkuussa. Vienti oli arvoltaan lähes 5,4 miljardia euroa. Tuonti nousi kesäkuussa kaksi prosenttia ja oli arvoltaan hieman yli 5,3 miljardia euroa. Tammi-kesäkuussa yhteenlaskettu vienti nousi seitsemän prosenttia viime vuoden ensimmäiseen puoliskoon verrattuna. Yhteenlaskettu tuonti vastaavalla ajanjaksolla nousi viisi prosenttia vuoden takaisesta.

Kauppatase kääntyi toukokuun alijäämäkuukauden jälkeen kesäkuussa 15 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla kauppataseen alijäämää kuitenkin kertyi 735 miljoonaa euroa. Viime vuoden kesäkuussa kauppatase oli 105 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-kesäkuussa 1,1 miljardia euroa alijäämäinen.

Henkilöautojen ja paperimassan viennin arvo kasvoi merkittävästi kesäkuussa alkuvuoden tapaan. Myös metallien, erityisesti nikkelin, viennin arvo kasvoi selvästi. Öljyjalosteiden viennin arvo kääntyi kesäkuussa jyrkkään kasvuun huhti-toukokuun laskun jälkeen, mutta muun kemianteollisuuden viennin arvo säilyi suurin piirtein vuodentakaisella tasolla. Paperin ja pahvin vienti kasvoi selvästi massan vientiä vähemmän. Koneiden ja laitteiden viennin arvo laski hieman kesäkuussa. Kuljetusvälineiden viennin arvon jyrkkää laskua selittää viime vuoden kesäkuun laivatoimitus.

Öljyjalosteiden ja raakaöljyn tuonnin arvo kasvoi jyrkästi kesäkuussa. Kasvua tuli myös teollisuuden koneiden ja laitteiden sekä kuljetusvälineiden tuontiin. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden tuontiin sen sijaan tilastoitiin laskua. Rauta- ja terästavaroiden tuonti laski niin ikään, mutta muiden metallien tuonti kasvoi.

Vienti EU-maihin kasvoi kesäkuussa kolme prosenttia, mutta tuonti EU:sta laski neljä prosenttia. Vienti EU:n ulkopuolelle kasvoi kesäkuussa kuusi prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 14 prosenttia. Tammi-kesäkuussa sekä vienti EU-maihin että EU-maiden ulkopuolelle kasvoi seitsemän prosenttia. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla tuonti EU-maista nousi viisi prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta kuusi prosenttia.

Tärkeimmistä vientimaista tavaravienti laski Venäjälle, Kiinaan ja Ranskaan. Vienti muihin suuriin vientimaihin kasvoi. Vienti Saksaan nousi jyrkästi. Tuonti kasvoi kaikista tärkeimmistä tuontimaista Ranskaa ja Isoa-Britanniaa lukuun ottamatta.