Tuonti ja vienti

Päivitetty: 8.5.2020
Seuraava päivitys: 8.6.2020

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta. Ulkomaankaupan ennakkotiedot antavat ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Ennakkotiedoista käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet sekä kokonaisuudessaan että muiden EU-maiden, euroalueen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat sisältyvät sisä- ja ulkokaupan tavarakaupan tilastoon. Palvelujen kauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan taloudellisen omistusoikeuden muuttuessa. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät laivojen tai lentokoneiden käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit. Toisaalta tilastoinnin kannalta ei ole merkitystä, sisältyykö tavaran tuontiin tai vientiin maksuliikennettä vai ei.

   

Tavaraviennin arvo laski 8,8 prosenttia maaliskuussa

Kauppataseen alijäämä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 1,3 miljardia euroa

Suomen tavaraviennin arvo oli maaliskuussa Tullin ennakkotilaston mukaan 5,0 miljardia euroa. Viennin arvo oli 8,8 prosenttia pienempi kuin viime vuoden maaliskuussa. Tuonti laski maaliskuussa 6,1 prosenttia vertailukuukaudesta ja oli arvoltaan lähes 5,3 miljardia euroa. Vuoden ensimmäisen neljänneksen yhteenlaskettu viennin arvo väheni 13,1 prosenttia ja tuonnin arvo 3,8 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kauppatase oli maaliskuussa 270 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-maaliskuussa kauppataseeseen kertyi lähes 1,3 miljardia euroa vajetta. Viime vuoden maaliskuussa kauppatase oli 125 miljoonaa euroa alijäämäinen, mutta tammi-maaliskuussa 270 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Useiden päätavararyhmien viennin arvoon kirjattiin laskua maaliskuussa. Erityisen jyrkästi laski paperimassan ja sahatavaran viennin arvo. Lasku oli hieman hitaampaa koneiden ja laitteiden sekä öljyjalosteiden kohdalla. Kemianteollisuuden tuotteiden, kuparin ja nikkelin viennin arvoon tilastoitiin kasvua. Lääkkeiden sekä kojeiden ja mittareiden tuonnin arvo kasvoi vertailukuukaudesta. Öljyn ja öljytuotteiden tuonnin arvo laski jyrkästi, mutta koneiden ja laitteiden tuonnin arvon lasku oli loivempaa.

Vienti EU-maihin laski 6,0 prosenttia ja tuonti EU:sta 2,0 prosenttia maaliskuussa. Samaan aikaan vienti EU:n ulkopuolelle pieneni 12,4 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 11,8 prosenttia. Tammi-maaliskuussa vienti EU-maihin väheni 13,4 prosenttia ja ulkokaupan vienti 12,8 prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista laski 2,3 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 5,8 prosenttia. Vienti väheni maaliskuussa kaikkiin suurimpiin kauppakumppanimaihin. Vienti Kiinaan, Isoon-Britanniaan ja Alankomaihin laski jyrkästi. Tuonti Alankomaista ja Yhdysvalloista kasvoi, mutta tuonti muista suurista kauppakumppaneista laski maaliskuussa.