Tuonti ja vienti

Päivitetty: 6.11.2020
Seuraava päivitys: 7.12.2020

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta. Ulkomaankaupan ennakkotiedot antavat ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Ennakkotiedoista käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet sekä kokonaisuudessaan että muiden EU-maiden, euroalueen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat sisältyvät sisä- ja ulkokaupan tavarakaupan tilastoon. Palvelujen kauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan taloudellisen omistusoikeuden muuttuessa. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät laivojen tai lentokoneiden käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit. Toisaalta tilastoinnin kannalta ei ole merkitystä, sisältyykö tavaran tuontiin tai vientiin maksuliikennettä vai ei.

   

Tavaraviennin arvo laski 7,9 prosenttia syyskuussa

Tuonnin arvo väheni 5,1 prosenttia

Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin ennakkotilaston mukaan hieman alle 4,9 miljardia euroa syyskuussa. Viennin arvo oli 7,9 prosenttia pienempi kuin viime vuoden syyskuussa. Tuonti laski 5,1 prosenttia vertailukuukaudesta ja oli arvoltaan liki 5,3 miljardia euroa. Tammi-syyskuussa yhteenlaskettu viennin arvo väheni 15,2 prosenttia ja tuonnin arvo 11,4 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kauppatase oli syyskuussa 380 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-syyskuussa alijäämää kertyi 2,8 miljardia euroa. Viime vuoden syyskuussa kauppatase oli 243 miljoonaa euroa alijäämäinen, ja tammi-syyskuussa miljardi euroa alijäämäinen.

Öljytuotteiden viennin arvo laski ennakollisten tietojen mukaan 20 prosenttia edellisen vuoden syyskuusta. Paperin ja pahvin vienti laski 18 prosenttia ja paperimassan viisi prosenttia. Sahatavaran viennin arvoon tilastoitiin kaksi prosenttia kasvua. Teollisuuden koneiden ja laitteiden vientiin kirjattiin ennakkotietojen mukaan viisi prosenttia laskua. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden vienti laski kahdeksan prosenttia ja kuljetusvälineiden viennin arvo 14 prosenttia. Ennakkotietojen mukaan kasvussa syyskuussa oli kuparin, kullan, farmaseuttisten tuotteiden ja teräksen viennin arvo.

Öljyn ja öljytuotteiden tuonnin arvo laski 31 prosenttia ja kuljetusvälineiden sekä niiden osien tuonnin arvo seitsemän prosenttia verrattuna edellisen vuoden syyskuuhun. Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo väheni 17 prosenttia. Sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo laski yhdeksän prosenttia. Kasvua tilastoitiin farmaseuttisten tuotteiden tuonnin arvoon. Lisäksi tuonnin arvoa nosti Ranskasta syyskuussa tuotu lentokone, jonka tilastoarvoksi kirjattiin 153 miljoonaa euroa.

Vienti EU-maihin laski 4,0 prosenttia ja tuonti EU:sta 3,3 prosenttia syyskuussa. Samaan aikaan vienti EU:n ulkopuolelle pieneni 12,5 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 7,7 prosenttia. Tammi-syyskuussa vienti EU-maihin väheni 14,5 prosenttia ja ulkokaupan vienti 16,1 prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista laski 9,6 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 13,8 prosenttia.

Kauppavaihto väheni syyskuussa lähes kaikkien suurimpien kauppakumppanimaiden kanssa. Vienti Saksaan väheni ennakkotietojen mukaan 6,1 prosenttia, vienti Venäjälle 24,4 prosenttia ja vienti Kiinaan 4,6 prosenttia. Vienti Yhdysvaltoihin laski 25,9 prosenttia. Tuonti Venäjältä laski 18,4 prosenttia, tuonti Ruotsista 12,4 prosenttia ja tuonti Saksasta 12,3 prosenttia. Tuonti Kiinasta kasvoi 5,2 prosenttia. Ennakkojulkaisun taulusta 6 löytyvät maakohtaiset (25 kpl) viennin ja tuonnin arvot sekä muutosprosentit. Tiedot ovat ennakollisia, joten merkittävät muutokset ovat mahdollisia tilastotietojen täydentyessä.