Tuonti ja vienti

Päivitetty: 8.1.2021
Seuraava päivitys: 8.2.2021

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta. Ulkomaankaupan ennakkotiedot antavat ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Ennakkotiedoista käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet sekä kokonaisuudessaan että muiden EU-maiden, euroalueen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat sisältyvät sisä- ja ulkokaupan tavarakaupan tilastoon. Palvelujen kauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan taloudellisen omistusoikeuden muuttuessa. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät laivojen tai lentokoneiden käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit. Toisaalta tilastoinnin kannalta ei ole merkitystä, sisältyykö tavaran tuontiin tai vientiin maksuliikennettä vai ei.

   

Tavaraviennin arvo laski 3,5 prosenttia marraskuussa

Tuonnin arvo väheni 2,2 prosenttia

Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin ennakkotilaston mukaan hieman yli 4,9 miljardia euroa marraskuussa. Viennin arvo oli 3,5 prosenttia pienempi kuin vuoden 2019 marraskuussa. Tuonti laski 2,2 prosenttia vertailukuukaudesta ja oli arvoltaan hieman yli 5,1 miljardia euroa. Tammi-marraskuussa yhteenlaskettu viennin arvo väheni 13,7 prosenttia ja tuonnin arvo 10,4 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kauppatase oli marraskuussa 180 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-marraskuussa alijäämää kertyi lähes 3,1 miljardia euroa. Vuoden 2019 marraskuussa kauppatase oli 114 miljoonaa euroa alijäämäinen, ja saman vuoden tammi-marraskuussa lähes 1,2 miljardia euroa alijäämäinen.

Öljytuotteiden viennin arvo väheni ennakollisten tietojen mukaan 39 prosenttia edellisen vuoden marraskuusta. Paperin ja pahvin vienti laski 21 prosenttia, mutta paperimassan viennin arvo säilyi edellisvuoden tasolla. Puutavaran viennin arvoon tilastoitiin 23 prosenttia kasvua. Teollisuuden koneiden ja laitteiden vientiin kirjattiin kolme prosenttia laskua. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden vienti laski 14 prosenttia, mutta kuljetusvälineiden viennin arvo kasvoi 19 prosenttia. Ennakkotietojen mukaan kasvussa marraskuussa oli myös kemianteollisuuden tuotteiden, kuparin ja malmien viennin arvo.

Öljyn ja öljytuotteiden tuonnin arvo laski 41 prosenttia, mutta kuljetusvälineiden sekä niiden osien tuonnin arvo kasvoi kymmenen prosenttia verrattuna edellisen vuoden marraskuuhun. Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo väheni neljä prosenttia. Sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo kasvoi neljä prosenttia. Kasvua tilastoitiin nikkelin, farmaseuttisten tuotteiden sekä malmien ja metalliromun tuonnin arvoon.

Vienti EU-maihin säilyi marraskuussa samalla tasolla kuin vuotta aiemmin, mutta tuonti EU:sta kasvoi 0,2 prosenttia. Samaan aikaan vienti EU:n ulkopuolelle laski 7,7 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 5,5 prosenttia. Tammi-marraskuussa 2020 vienti EU-maihin väheni 12,4 prosenttia ja ulkokaupan vienti 15,4 prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista laski 8,5 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 13,0 prosenttia.

Vienti Saksaan kasvoi marraskuussa ennakkotietojen mukaan 6,8 prosenttia, vienti Kiinaan 21,8 prosenttia ja vienti Venäjälle 2,0 prosenttia. Vienti Ruotsiin laski 14,3 prosenttia, vienti Alankomaihin 6,2 prosenttia ja vienti Yhdysvaltoihin 24,4 prosenttia. Tuonti Venäjältä laski 37,0 prosenttia, tuonti Ruotsista 8,5 prosenttia ja tuonti Alankomaista 1,5 prosenttia. Tuonti Saksasta kasvoi 2,5 prosenttia ja tuonti Kiinasta 12,8 prosenttia. Ennakkojulkaisun taulusta 6 löytyvät maakohtaiset (25 kpl) viennin ja tuonnin arvot sekä muutosprosentit. Tiedot ovat ennakollisia, joten merkittävät muutokset ovat mahdollisia tilastotietojen täydentyessä.