Tuonti ja vienti

Päivitetty: 7.9.2021
Seuraava päivitys: 8.10.2021

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta. Ulkomaankaupan ennakkotiedot antavat ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Ennakkotiedoista käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet sekä kokonaisuudessaan että muiden EU-maiden, euroalueen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat sisältyvät sisä- ja ulkokaupan tavarakaupan tilastoon. Palvelujen kauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan taloudellisen omistusoikeuden muuttuessa. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät laivojen tai lentokoneiden käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit. Toisaalta tilastoinnin kannalta ei ole merkitystä, sisältyykö tavaran tuontiin tai vientiin maksuliikennettä vai ei.

   

Tavaraviennin arvo nousi 22,5 prosenttia heinäkuussa

Metsäteollisuuden tuotteiden viennin kasvu jatkui heinäkuussa

Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin ennakkotilaston mukaan 5,4 miljardia euroa heinäkuussa. Viennin arvo oli 22,5 prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 heinäkuussa, jolloin viennin arvo laski 12,4 prosenttia. Tuonti nousi kuluvan vuoden heinäkuussa 20,3 prosenttia vertailukuukaudesta ja oli arvoltaan 5,9 miljardia euroa. Vertailukuukautena 2020 tuonnin arvo laski 11,9 prosenttia. Tammi-heinäkuussa yhteenlaskettu viennin arvo nousi 15,2 prosenttia ja tuonnin arvo 13,9 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kauppatase oli heinäkuussa 460 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-heinäkuussa alijäämää kertyi 2,2 miljardia euroa. Vuoden 2020 heinäkuussa kauppatase oli 467 miljoonaa euroa alijäämäinen ja saman vuoden tammi-heinäkuussa 2,3 miljardia euroa alijäämäinen.

Puutavaran viennin arvoon tilastoitiin 58 prosenttia kasvua heinäkuussa. Paperin ja pahvin vienti nousi 14 prosenttia ja paperimassan vienti 73 prosenttia viime vuoden heinäkuusta. Teollisuuden koneiden ja laitteiden viennin arvo laski kolme prosenttia heinäkuussa. Sähkökoneiden ja -laitteiden vienti nousi 24 prosenttia. Kuljetusvälineiden viennin arvo kasvoi 12 prosenttia. Kemianteollisuuden tuotteiden, raudan ja teräksen sekä turkisnahkojen viennin arvo kasvoi, mutta kuparin viennin arvon laski heinäkuussa. Öljytuotteiden viennin arvo nousi 13 prosenttia.

Öljyn ja öljytuotteiden tuonnin arvo kasvoi 54 prosenttia, mutta kuljetusvälineiden sekä niiden osien tuonnin arvo laski kahdeksan prosenttia. Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo nousi viisi prosenttia. Sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo laski kolme prosenttia. Kasvua tilastoitiin malmien, metallien ja kemianteollisuuden tuotteiden tuontiin.

Vienti EU-maihin kasvoi heinäkuussa ennakkotietojen mukaan 20,5 prosenttia ja tuonti EU:sta 19,8 prosenttia. Samaan aikaan vienti EU:n ulkopuolelle kasvoi 24,9 prosentti ja tuonti EU:n ulkopuolelta 20,9 prosenttia. Tammi-heinäkuussa 2021 vienti EU-maihin nousi 14,2 prosenttia ja ulkokaupan vienti 16,5 prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista suureni 15,0 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 12,4 prosenttia.

Vienti Saksaan kasvoi 14,0 prosenttia, vienti Ruotsiin 13,3 prosenttia, vienti Venäjälle 16,4 prosenttia ja vienti Kiinaan 19,3 prosenttia heinäkuussa. Vienti Alankomaihin nousi 16,2 prosenttia ja vienti Yhdysvaltoihin 66,8 prosenttia. Vienti Isoon-Britanniaan nousi 18,7 prosenttia. Tuonti Saksasta nousi 6,7 prosenttia ja tuonti Alankomaista 41,8 prosenttia heinäkuussa. Tuonti Ruotsista kasvoi 36,9 prosenttia ja tuonti Venäjältä 19,3 prosenttia. Tuonti Kiinasta laski 10,7 prosenttia ja tuonti Isosta-Britanniasta 39,2 prosenttia. Ennakkojulkaisun taulusta 6 löytyvät maakohtaiset (25 kpl) viennin ja tuonnin arvot sekä muutosprosentit. Tiedot ovat ennakollisia, joten merkittävät muutokset ovat mahdollisia tilastotietojen täydentyessä.