Tuonti ja vienti

Päivitetty: 9.7.2020
Seuraava päivitys: 7.8.2020

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta. Ulkomaankaupan ennakkotiedot antavat ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Ennakkotiedoista käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet sekä kokonaisuudessaan että muiden EU-maiden, euroalueen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat sisältyvät sisä- ja ulkokaupan tavarakaupan tilastoon. Palvelujen kauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan taloudellisen omistusoikeuden muuttuessa. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät laivojen tai lentokoneiden käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit. Toisaalta tilastoinnin kannalta ei ole merkitystä, sisältyykö tavaran tuontiin tai vientiin maksuliikennettä vai ei.

   

Tavaraviennin arvo laski 30,9 prosenttia toukokuussa

Tuonnin arvo väheni 26,3 prosenttia

Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin ennakkotilaston mukaan 4,0 miljardia euroa toukokuussa. Viennin arvo oli 30,9 prosenttia pienempi kuin viime vuoden toukokuussa. Tuonti laski 26,3 prosenttia vertailukuukaudesta ja oli arvoltaan 4,3 miljardia euroa. Tammi-toukokuussa yhteenlaskettu viennin arvo väheni 17,9 prosenttia ja tuonnin arvo 12,7 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kauppatase oli toukokuussa 280 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-toukokuussa alijäämää kertyi 1,5 miljardia euroa. Viime vuoden toukokuussa kauppatase oli 15 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-toukokuun yhteenlaskettu vaje oli tuolloin 65 miljoonaa euroa.

Sekä viennin että tuonnin arvojen merkittävään vähenemiseen vaikuttivat eniten kuljetusvälineiden sekä öljyn ja öljytuotteiden kaupan arvojen huomattava lasku. Kuljetusvälineiden vienti laski ennakkotietojen mukaan lähes 70 prosenttia ja öljytuotteiden viennin arvo 52 prosenttia edellisen vuoden toukokuusta. Myös muiden tärkeimpien toimialojen viennin arvoon kirjattiin huomattavaa laskua. Metsäteollisuuden tuotteiden vienti väheni yli neljänneksen sekä koneiden ja laitteiden yli viidenneksen. Kuparin ja nikkelin viennin arvo kasvoi.

Öljyn ja öljytuotteiden tuonnin arvo laski 55 prosenttia ja kuljetusvälineiden tuonnin arvo 51 prosenttia verrattuna edellisen vuoden toukokuuhun. Koneiden ja laitteiden tuonnin arvo väheni lähes 30 prosenttia. Sähkökoneiden ja laitteiden tuonnin arvo laski neljänneksen. Nikkelin tuonnin arvo sen sijaan nousi reippaasti, yli 70 prosenttia.

Vienti EU-maihin laski 31,7 prosenttia ja tuonti EU:sta 26,4 prosenttia toukokuussa. Samaan aikaan vienti EU:n ulkopuolelle pieneni 30,0 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 26,2 prosenttia. Tammi-toukokuussa vienti EU-maihin väheni 18,3 prosenttia ja ulkokaupan vienti 17,4 prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista laski 11,7 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 14,2 prosenttia.

Kauppavaihto väheni toukokuussa merkittävästi lähes kaikkien suurimpien kauppakumppanimaiden kanssa. Vienti Saksaan väheni ennakkotietojen mukaan 51,6 prosenttia, vienti Venäjälle 50,1 prosenttia ja vienti Yhdysvaltoihin 45,4 prosenttia. Tuonti Venäjältä laski 47,0 prosenttia, tuonti Yhdysvalloista 39,6 prosenttia ja tuonti Saksasta 33,9 prosenttia. Tuonti Kiinasta kasvoi 11,4 prosenttia. Ennakkojulkaisun taulusta 6 löytyvät maakohtaiset (25 kpl) viennin ja tuonnin arvot ja muutosprosentit. Tiedot ovat ennakollisia, joten merkittävät muutokset ovat mahdollisia tilastotietojen täydentyessä.