Tuonti ja vienti

Päivitetty: 7.6.2018
Seuraava päivitys: 9.7.2018

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta. Ulkomaankaupan ennakkotiedot antavat ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Ennakkotiedoista käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet sekä kokonaisuudessaan että muiden EU-maiden, euroalueen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat sisältyvät sisä- ja ulkokaupan tavarakaupan tilastoon. Palvelujen kauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan taloudellisen omistusoikeuden muuttuessa. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät laivojen tai lentokoneiden käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit. Toisaalta tilastoinnin kannalta ei ole merkitystä, sisältyykö tavaran tuontiin tai vientiin maksuliikennettä vai ei.

   

Tavaraviennin arvo nousi viidenneksen huhtikuussa

Puolen miljardin euron laivatoimitus Saksaan kasvatti viennin arvoa

Suomen tavaraviennin arvo oli huhtikuussa Tullin ennakkotilaston mukaan 5,5 miljardia euroa. Viennin arvo oli 20 prosenttia suurempi kuin viime vuoden huhtikuussa. Tuonti nousi huhtikuussa yhdeksän prosenttia. Tuonti oli arvoltaan hieman alle 5,4 miljardia euroa. Tammi-huhtikuussa yhteenlaskettu vienti nousi kymmenen prosenttia viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta. Yhteenlaskettu tuonti vuoden alusta nousi kuusi prosenttia.

Kauppatase oli huhtikuussa 130 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kauppatase oli edellisen kerran ylijäämäinen viime vuoden toukokuussa. Tammi-huhtikuussa kauppatase oli kuitenkin 565 miljoonaa euroa alijäämäinen. Viime vuoden huhtikuussa kauppataseen vaje oli 370 miljoonaa euroa, ja tammi-huhtikuun vaje oli tuolloin 1,2 miljardia euroa.

Viennin huomattavaa kasvua huhtikuussa selittää erityisesti Saksaan huhtikuussa toimitettu laiva, jonka arvoksi tilastoitiin 543 miljoonaa euroa. Ilman laivatoimitusta laskettuna kokonaisvienti olisi kasvanut noin yhdeksän prosenttia. Pääryhmistä huomattavaa kasvua tilastoitiin myös koneiden ja laitteiden, kemianteollisuuden tuotteiden, henkilöautojen sekä paperimassan vientiin. Paperin ja pahvin, sahatavaran sekä teräksen ja raudan vienti kasvoi selvästi hitaammin. Öljyjalosteiden viennin arvo laski jyrkästi huhtikuussa. Laskua kirjattiin myös turkisnahkojen viennin arvoon.

Raakaöljyn ja öljytuotteiden tuontiin tilastoitiin huhtikuussa pientä laskua, mutta muiden arvoltaan merkittävien ryhmien tuonti kasvoi huhtikuussa. Jyrkintä kasvu oli koneiden ja laitteiden, malmien, lääkkeiden, henkilöautojen osien ja metallien kohdalla.

Vienti EU-maihin nousi huhtikuussa 30 prosenttia ja tuonti EU:sta yhdeksän prosenttia. Vienti EU:n ulkopuolelle kasvoi seitsemän prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta yhdeksän prosenttia. Tammi-huhtikuussa vienti EU-maihin kasvoi 11 prosenttia ja ulkokaupan vienti kahdeksan prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista nousi seitsemän prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta viisi prosenttia.

Vienti Saksaan yli kaksinkertaistui huhtikuussa viime vuodesta erityisesti laivatoimituksen ansiosta. Vienti Ruotsiin ja Venäjälle kasvoi selvästi hitaammin. Vienti Yhdysvaltoihin, Kiinaan, Alankomaihin ja Isoon-Britanniaan laski huhtikuussa. Tuonti Kiinasta heikkeni aavistuksen huhtikuussa, mutta kasvoi muista huomattavista tuontimaista. Eniten tuonnin kasvua kirjattiin Saksan ja Yhdysvaltojen kohdalle.