Tuonti ja vienti

Päivitetty: 9.7.2018
Seuraava päivitys: 9.8.2018

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta. Ulkomaankaupan ennakkotiedot antavat ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Ennakkotiedoista käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet sekä kokonaisuudessaan että muiden EU-maiden, euroalueen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat sisältyvät sisä- ja ulkokaupan tavarakaupan tilastoon. Palvelujen kauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan taloudellisen omistusoikeuden muuttuessa. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät laivojen tai lentokoneiden käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit. Toisaalta tilastoinnin kannalta ei ole merkitystä, sisältyykö tavaran tuontiin tai vientiin maksuliikennettä vai ei.

   

Tavaraviennin arvo laski viisi prosenttia toukokuussa

Edellisvuoden alustoimitukset selittävät laskua

Suomen tavaraviennin arvo oli toukokuussa Tullin ennakkotilaston mukaan 5,3 miljardia euroa eli viisi prosenttia pienempi kuin viime vuoden toukokuussa. Tuonti nousi toukokuussa kolme prosenttia ja oli arvoltaan 5,6 miljardia euroa. Tammi-toukokuun yhteenlaskettu vienti nousi seitsemän prosenttia. Yhteenlaskettu tuonti vuoden alusta nousi kuusi prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.


Kauppatase oli toukokuussa 260 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-toukokuussa kauppataseen alijäämää on kertynyt 785 miljoonaa euroa. Viime vuoden toukokuussa kauppatase oli 205 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja tammi-toukokuun vaje oli tuolloin 990 miljoonaa euroa.


Viennin laskua selittävät suurelta osin edellisen vuoden toukokuuhun sijoittuneet risteilyaluksen ja lentokoneen viennit. Tämän vuoden toukokuulle ei kirjattu isoja alustoimituksia. Muilla toimialoilla viennin laskua tilastoitiin eniten öljyjalosteiden ja kemianteollisuuden tuotteisiin. Myös lääketieteellisten kojeiden ja laitteiden, elintarviketeollisuuden tuotteiden sekä turkisnahkojen vienti väheni toukokuussa. Metallien, metsäteollisuuden tuotteiden ja henkilöautojen vienti puolestaan piristyi.


Tuonti kasvoi toukokuussa useimmilla merkittävimmillä toimialoilla. Raakaöljyn ja öljytuotteiden, metalliteollisuuden tuotteiden ja kemianteollisuuden tuonnin kasvu oli ripeintä. Tuonnin laskua kirjattiin sähkökoneiden ja –laitteiden, muovien ja elintarviketeollisuuden tuotteisiin.


Vienti EU-maihin laski toukokuussa kymmenen prosenttia, kun taas tuonti EU:sta nousi kolme prosenttia. Sekä vienti että tuonti EU:n ulkopuolisten maiden kanssa lisääntyi kolme prosenttia. Tammi-toukokuussa vienti sekä EU-maihin että EU:n ulkopuolelle on kasvanut seitsemän prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista on noussut niin ikään seitsemän prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta neljä prosenttia.


Tärkeimmistä vientimaista tavaravienti laski toukokuussa eniten Saksaan, Yhdysvaltoihin ja Alankomaihin. Vienti Ruotsiin ja Kiinaan lisääntyi, pientä kasvua oli havaittavissa myös Venäjän-viennissä. Tuonnin kasvumaita olivat Venäjä, Saksa ja Tanska, kun taas tuonti Kiinasta, Puolasta ja Norjasta oli laskusuuntaista. Tuonti Ruotsista pysytteli edellisvuoden toukokuun tasolla.