Tuonti ja vienti 

Päivitetty: 9.4.2018 - Seuraava päivitys: 8.5.2018
   
 
 
Jaa

Tavaraviennin arvo nousi yhdeksän prosenttia helmikuussa

Metsäteollisuuden tuotteiden vienti vahvaa

Suomen tavaraviennin arvo kasvoi helmikuussa Tullin ennakkotilaston mukaan yhdeksän prosenttia viime vuoden helmikuusta. Viennin arvo oli helmikuussa lähes 4,8 miljardia euroa. Tammi-helmikuun yhteenlaskettu viennin arvo nousi 11 prosenttia viime vuodesta.

Tuonnin arvo nousi helmikuussa kahdeksan prosenttia ja oli hieman alle 5,1 miljardia euroa. Yhteenlaskettu tuonti vuoden alusta nousi kuusi prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli helmikuussa 285 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-helmikuussa kauppataseen alijäämää kertyi 445 miljoonaa euroa. Viime vuoden helmikuussa kauppatase oli 295 miljoonaa euroa ja tammi-helmikuussa 835 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Viennin kasvua tilastoitiin helmikuussa erityisesti metsäteollisuuden tuotteille. Paperimassan viennin arvo kasvoi jyrkästi, sahatavaran ja paperin hieman hitaammin. Henkilöautojen viennin arvon kasvu oli viime kuukausien tapaan nopeaa. Kasvua kirjattiin myös öljyjalosteiden sekä kojeiden ja mittareiden vientiin. Koneiden ja laitteiden viennin arvo sen sijaan laski. Nikkelin, kuparin ja malmien viennin arvo kohosi, mutta raudan ja teräksen viennin arvo pieneni.

Lähes kaikkien arvoltaan suurimpien tavararyhmien tuonnin arvo kasvoi helmikuussa. Jyrkintä tuonnin kasvu oli metallien ja malmien kohdalla. Myös öljyn ja henkilöautojen osien tuonti kasvoi selvästi.

Vienti EU-maihin nousi helmikuussa seitsemän prosenttia ja tuonti EU:sta kahdeksan prosenttia. Vienti EU:n ulkopuolelle kohosi 12 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta sisäkaupan tavoin kahdeksan prosenttia. Tammi-helmikuussa vienti EU-maihin kasvoi yhdeksän prosenttia ja ulkokaupan vienti 14 prosenttia. Tuonti EU-maista nousi yhdeksän prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta kaksi prosenttia tammi-helmikuussa.

Vienti Saksaan ja Yhdysvaltoihin kasvoi nopeasti helmikuussa. Vienti Kiinaan kasvoi hieman hitaammin. Vienti Ruotsiin, Venäjälle ja Isoon-Britanniaan oli lähes viime vuoden helmikuun tasolla. Vienti Alankomaihin sen sijaan laski helmikuussa selvästi. Tuonti Alankomaista ja Yhdysvalloista laski helmikuussa, mutta kasvoi muista tärkeistä tuontimaista.


Lähde:
Tulli


Indikaattorin kuvaus

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta. Ulkomaankaupan ennakkotiedot antavat ensimmäiset kuukausitason tiedot Suomen käymästä tavaroiden ulkomaankaupasta. Ennakkotiedoista käy ilmi, miten Suomen vienti, tuonti ja kauppatase ovat kehittyneet sekä kokonaisuudessaan että muiden EU-maiden, euroalueen ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamista tilastoilmoituksista sisäkaupan Intrastat-järjestelmällä. Tiedot Suomen ja kolmansien maiden välisestä tavarakaupasta saadaan tulli-ilmoituksista, jotka on annettava jokaisesta tuonti- ja vientilähetyksestä. Suomen ulkomaankauppatilaston laadinnassa sisä- ja ulkokaupan tiedot yhdistetään.

Pääsääntöisesti kaikki Suomesta vietävät ja Suomeen tuotavat tavarat sisältyvät sisä- ja ulkokaupan tavarakaupan tilastoon. Palvelujen kauppa jää tämän tilaston ulkopuolelle. Tilastoinnin edellytyksenä on, että tavara fyysisesti saapuu maahan tai lähtee maasta. Poikkeuksena ovat laivat ja lentokoneet, jotka tilastoidaan taloudellisen omistusoikeuden muuttuessa. Taloudellisella omistusoikeudella tarkoitetaan oikeutta hakea etuuksia, jotka liittyvät laivojen tai lentokoneiden käyttöön taloudellisen toiminnan yhteydessä sen nojalla, että samalla hyväksytään toimintaan liittyvät riskit. Toisaalta tilastoinnin kannalta ei ole merkitystä, sisältyykö tavaran tuontiin tai vientiin maksuliikennettä vai ei.