Yhdyskuntajätteet

Päivitetty: 9.1.2019
Seuraava päivitys: 9.1.2020

Indikaattori kuvaa vuosittain jätehuoltoon käsiteltäviksi tulleiden yhdyskuntajätteiden kokonaismäärää (1000 tonnia) ja sen jakautumista käsittelytavan mukaan.

Yhdyskuntajätettä ovat kotitalouksissa ja muualla yhdyskunnissa kuten palvelualoilla syntyneet kulutusjätteet, jotka ovat järjestetyn jätehuollon piirissä. Jätteen käsittely jakautuu hyödyntämiseen (materiaalikierrätys ja energiakäyttö) ja loppusijoitukseen (kaatopaikka). Poltto jätevoimalassa lasketaan energiakäyttöön. On huomattava, että entisessä tarkoituksessaan uudelleenkäytetty tavara kuten palautuspullo ei ole jätettä.

   

Yhdyskuntajätteiden määrä ei ole kasvanut ja hyödyntäminen on korvannut kaatopaikkasijoittamisen

Vuonna 2017 yhdyskuntajätteiden kokonaismäärä oli 2 744 655 tonnia. Määrä on pysynyt samalla tasolla kuin muutamana edellisenä vuonna.

Yhdyskuntajätteiden sijoittamista kaatopaikoille on vähennetty voimakkaasti viime vuosina vallinneen suuntauksen mukaan. Vuonna 2017 enää noin prosentti yhdyskuntajätteestä sijoitettiin kaatopaikoille. Tilalle on tullut jätteiden hyödyntäminen: aiemmin kaatopaikalle sijoitetun jätteen hyödyntämisestä kilpailevat sekä energiantuotanto että materiaalina hyödyntäminen. Yhdyskuntajätteen energiana hyödyntäminen on ollut viime vuosina vallitsevin hyödyntämistapa.