Yhdyskuntajätteet

Päivitetty: 15.1.2020
Seuraava päivitys: 15.1.2021

Indikaattori kuvaa vuosittain jätehuoltoon käsiteltäviksi tulleiden yhdyskuntajätteiden kokonaismäärää (1000 tonnia) ja sen jakautumista käsittelytavan mukaan.

Yhdyskuntajätettä ovat kotitalouksissa ja muualla yhdyskunnissa kuten palvelualoilla syntyneet kulutusjätteet, jotka ovat järjestetyn jätehuollon piirissä. Jätteen käsittely jakautuu hyödyntämiseen (materiaalikierrätys ja energiakäyttö) ja loppusijoitukseen (kaatopaikka). Poltto jätevoimalassa lasketaan energiakäyttöön. On huomattava, että entisessä tarkoituksessaan uudelleenkäytetty tavara kuten palautuspullo ei ole jätettä.

   

Yhdyskuntajätettä kertyi vuonna 2018 aiempia vuosia enemmän

Yhdyskuntajätteiden kokonaismäärä vuonna 2018 oli noin kolme miljoonaa tonnia. Kasvua edellisvuoteen oli lähes 230 000 tonnia, mikä merkitsee noin kahdeksan prosentin lisäystä kokonaismäärään. Jätteiden käsittelymuotojen keskinäisissä osuuksissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Jätemäärä vastasi noin 550 kiloa asukasta kohden laskettuna.

Yhdyskuntajätteiden kokonaismäärä vuonna 2018 oli 3 041 082 tonnia. Määrä on noin kahdeksan prosenttia, eli 229 000 tonnia enemmän kuin edellisvuonna. Yhdyskuntajätteen määrissä ei ole tilastovuotta 2018 aiempina vuosina tapahtunut vastaavaa jätemäärän kasvua.

Jätteiden käsittely painottui edelleen energiahyödyntämiseen

Jätteiden käsittelymuotojen keskinäisissä osuuksissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Jätteiden energiahyödyntäminen oli edelleen merkittävin yhdyskuntajätteen käsittelymuoto, vaikkakin sen osuus laski hieman, 57 prosenttiin. Yhdyskuntajätteiden energiahyödyntäminen perustuu sähkön ja lämmön yhteistuotantoon, ja lämpöä hyödynnetään varsinkin kaukolämpöverkoissa.

Jätteiden materiaalihyödyntämisen osuus kasvoi, ollen 42 prosenttia. Yhdyskuntajätteiden kaatopaikkasijoitus on loppunut lähes kokonaan: sen osuus vuonna 2018 oli enää noin 0,7 prosenttia. Tämä on osaltaan vuonna 2016 voimaantulleen orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon ansiota, joka on ohjannut jätteitä energiahyödyntämiseen.