Yhdyskuntajätteet

Päivitetty: 15.1.2018
Seuraava päivitys: 29.11.2018

Indikaattori kuvaa vuosittain jätehuoltoon käsiteltäviksi tulleiden yhdyskuntajätteiden kokonaismäärää (1000 tonnia) ja sen jakautumista käsittelytavan mukaan.

Yhdyskuntajätettä ovat kotitalouksissa ja muualla yhdyskunnissa kuten palvelualoilla syntyneet kulutusjätteet, jotka ovat järjestetyn jätehuollon piirissä. Jätteen käsittely jakautuu hyödyntämiseen (materiaalikierrätys ja energiakäyttö) ja loppusijoitukseen (kaatopaikka). Poltto jätevoimalassa lasketaan energiakäyttöön. On huomattava, että entisessä tarkoituksessaan uudelleenkäytetty tavara kuten palautuspullo ei ole jätettä.

   

Jätteiden hyödyntäminen on korvannut yhdyskuntajätteiden kaatopaikkasijoittamisen

Yhdyskuntajätteiden sijoittamista kaatopaikoille on vähennetty voimakkaasti viime vuosina jatkuneen kehityksen mukaan. Vuonna 2016 enää noin kolme prosenttia yhdyskuntajätteestä sijoitettiin kaatopaikalle. Tilalle on tullut jätteiden hyödyntäminen: entisen kaatopaikkajätteen hyödyntämisestä kilpailevat sekä energiantuotanto että materiaalina hyödyntäminen, joista yhdyskuntajätteen energiakäyttö on ollut viime vuosina vallitsevin käsittelytapa.