Yhdyskuntajätteet

Päivitetty: 9.12.2020
Seuraava päivitys: 9.12.2021

Indikaattori kuvaa vuosittain jätehuoltoon käsiteltäviksi tulleiden yhdyskuntajätteiden kokonaismäärää (1000 tonnia) ja sen jakautumista käsittelytavan mukaan.

Yhdyskuntajätettä ovat kotitalouksissa ja muualla yhdyskunnissa kuten palvelualoilla syntyneet kulutusjätteet, jotka ovat järjestetyn jätehuollon piirissä. Jätteen käsittely jakautuu hyödyntämiseen (materiaalikierrätys ja energiakäyttö) ja loppusijoitukseen (kaatopaikka). Poltto jätevoimalassa lasketaan energiakäyttöön. On huomattava, että entisessä tarkoituksessaan uudelleenkäytetty tavara kuten palautuspullo ei ole jätettä.

   

Yhdyskuntajätteen määrä kasvoi hieman vuonna 2019 – suurin osa jätteistä hyödynnettiin edelleen energiana

Vuonna 2019 yhdyskuntajätettä kertyi yli kolme miljoonaa tonnia. Edellisvuoteen verrattuna kokonaisjätemäärä kasvoi 80 000 tonnilla, eli vajaat kolme prosenttia. Jätteiden käsittelymuotojen keskinäisissä osuuksissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Jätemäärä vastasi noin 565 kilogrammaa asukasta kohden laskettuna.

Vuonna 2019 yhdyskuntajätettä kertyi 3 122 705 tonnia. Edellisvuoteen verrattuna kasvua oli noin 80 000 tonnia, eli vajaat kolme prosenttia. Jätemäärän kasvu oli maltillisempaa kuin edellisvuonna. Yhdyskuntajätteeksi katsotaan asumisessa syntyvien jätteiden lisäksi niihin rinnastettavat kaupan, teollisuuden ja palveluiden jätteet.

Energiahyödyntäminen oli edelleen merkittävin yhdyskuntajätteen käsittelymuoto

Jätteiden käsittelymuotojen keskinäisissä osuuksissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Jätteiden energiahyödyntäminen on vuodesta 2012 asti ollut merkittävin yhdyskuntajätteen käsittelymuoto – vuonna 2019 sen osuus laski hieman, 56 prosenttiin. Yhdyskuntajätteiden energiahyödyntäminen perustuu sähkön ja lämmön yhteistuotantoon, ja lämpöä hyödynnetään varsinkin kaukolämpöverkoissa.

Jätteiden materiaalihyödynnyksen osuus kasvoi hieman ollen 43 prosenttia. Vuodesta 2016 voimaantulleen orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon takia yhdyskuntajätettä ei juuri enää viedä kaatopaikoille. Vuonna 2019 kaatopaikkasijoituksen osuus oli alle prosentin.