Maanpuolustustahto

Päivitetty: 4.2.2020
Seuraava päivitys: 14.12.2020

Maanpuolustustahtoa on tiedusteltu MTS-tutkimuksissa kysymyksellä ”Jos Suomeen hyökätään, niin olisiko suomalaisten mielestänne puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta?” vuodesta 1970 lähtien. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) vuosittaiset turvallisuus- ja ulkopoliittisiin teemoihin sekä maanpuolustukseen liittyvät käyntikyselytutkimukset selvittävät suomalaisten turvallisuuspoliittisia mielipiteitä ja asenteita sekä niiden muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä. Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon on arkistoitu aineistot vuodesta 1992.

Indikaattorin tiedot perustuvat MTS-tutkimusraportteihin. Tiedot on pääosin koottu MTS-sarjan syystutkimuksista. Vuosien 1970 ja 1971 tutkimukset toteutti MTS:n edeltäjä, Henkisen maanpuolustuksen suunnittelukunta HMS. Kyselyihin on vastannut vuosittain noin tuhat 15–74(79) -vuotiasta suomalaista. Otos on painotettu kohderyhmää vastaavaksi.

Maanpuolustustahto-kysymys on käännetty Suomeen Ruotsista, missä Styrelsen för Psykologiskt Försvar on esittänyt sitä jo vuodesta 1952. SPF sulautui vuoden 2009 alusta perustettuun Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB, joka tekee nyt vastaavia mielipidetutkimuksia. Raportit löytyvät internetistä: www.msb.se

   

Maanpuolustustahto vahvistunut

Kaksi kolmasosaa, 68 prosenttia (66 % v. 2018) on sitä mieltä, että jos Suomeen hyökätään, niin suomalaisten on puolustauduttava aseellisesti, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta. Miehistä näin ajattelee 78 prosenttia (70 % v. 2018) ja naisista 58 prosenttia (62 %). Yli 50-vuotiaista tätä mieltä on 74 prosenttia (72 %), 25–34-vuotiaista 66 (62 %), 35–49-vuotiaista 64 (69 %) ja alle 25-vuotiaista 56 prosenttia (49 %).

Keskustan kannattajista myöntävästi vastaa 82 prosenttia (80 % v. 2018), kokoomuksen 81 (65 %), perussuomalaisten 76 (73 %), SDP:n 63 (71 %), vihreiden 60 (36 %) ja vasemmistoliiton kannattajista 46 prosenttia (55 %).

Viidennes, 19 prosenttia (23 % v. 2018) ajattelee, että suomalaisten ei tule puolustautua aseellisesti kaikissa tilanteissa. Naisista tätä mieltä on 24 prosenttia (23 % v.2018) ja miehistä 15 prosenttia (22 %).

Vasemmistoliiton kannattajista kolmannes, 34 prosenttia (30 % v. 2018) on sitä mieltä, että suomalaisten ei tule puolustautua aseellisesti, vihreiden 23 (49 %), SDP:n 22 (21 %), perussuomalaisten 17 (21 %), kokoomuksen 15 (24 %) ja keskustan kannattajista 10 prosenttia (15 %).

Kantaansa ei osaa sanoa 13 prosenttia (11 % v. 2018), naisista 19 (14 %) ja miehistä kahdeksan prosenttia (22 %).