Maanpuolustustahto

Päivitetty: 14.12.2018
Seuraava päivitys: 14.2.2020

Maanpuolustustahtoa on tiedusteltu MTS-tutkimuksissa kysymyksellä ”Jos Suomeen hyökätään, niin olisiko suomalaisten mielestänne puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta?” vuodesta 1970 lähtien. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) vuosittaiset turvallisuus- ja ulkopoliittisiin teemoihin sekä maanpuolustukseen liittyvät käyntikyselytutkimukset selvittävät suomalaisten turvallisuuspoliittisia mielipiteitä ja asenteita sekä niiden muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä. Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon on arkistoitu aineistot vuodesta 1992.

Indikaattorin tiedot perustuvat MTS-tutkimusraportteihin. Tiedot on pääosin koottu MTS-sarjan syystutkimuksista. Vuosien 1970 ja 1971 tutkimukset toteutti MTS:n edeltäjä, Henkisen maanpuolustuksen suunnittelukunta HMS. Kyselyihin on vastannut vuosittain noin tuhat 15–74(79) -vuotiasta suomalaista. Otos on painotettu kohderyhmää vastaavaksi.

Maanpuolustustahto-kysymys on käännetty Suomeen Ruotsista, missä Styrelsen för Psykologiskt Försvar on esittänyt sitä jo vuodesta 1952. SPF sulautui vuoden 2009 alusta perustettuun Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB, joka tekee nyt vastaavia mielipidetutkimuksia. Raportit löytyvät internetistä: www.msb.se

   

Maanpuolustustahto laskenut

Kaksi kolmasosaa, 66 prosenttia (72 % v. 2017) on sitä mieltä, että jos Suomeen hyökätään, niin suomalaisten on puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta. Miehistä näin ajattelee 70 (79 %) ja naisista 62 prosenttia (66 %).

Alle 25-vuotiaista tätä mieltä on 49 prosenttia (66 % v. 2017), 25-34-vuotiaista 62 (66 %), 35-40-vuotiaista 69 (73 %) ja 50-79-vuotiaista 72 prosenttia (76 %).

Keskustan kannattajista myönteisesti vastaa 80 prosenttia (73 % v. 2017), perussuomalaisten 73 (82 %), SDP:n 71 (68 %), kokoomuksen 65 (80 %), vasemmistoliiton 55 (67 %) ja vihreiden kannattajista 36 prosenttia (65 %).

Kielteisesti kysymykseen vastaa 23 prosenttia (22 % v. 2017), naisista 23 (25 %) ja miehistä 22 prosenttia (19 %).

Alle 25-vuotiaista tätä mieltä on 38 prosenttia (29 % v. 2017), 25-34-vuotiaista 28 (28 %), 35-49-vuotiaista 19 (23 %) ja 50-79-vuotiaista 18 prosenttia (17 %).

Vihreiden kannattajista kielteisesti vastaa 49 prosenttia (28 % v. 2017), vasemmistoliiton 30 (24 %), kokoomuksen 24 (18 %), perussuomalaisten ja SDP:n 21 (15 % ja 25 %) ja keskustan kannattajista 15 prosenttia (24 %).

Kantaansa ei osaa sanoa 11 prosenttia (6 % v. 2017), naisista 14 (10 %) ja miehistä kahdeksan prosenttia (2 %).