Maanpuolustustahto

Päivitetty: 8.12.2017
Seuraava päivitys: 14.12.2018

Maanpuolustustahtoa on tiedusteltu MTS-tutkimuksissa kysymyksellä ”Jos Suomeen hyökätään, niin olisiko suomalaisten mielestänne puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta?” vuodesta 1970 lähtien. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) vuosittaiset turvallisuus- ja ulkopoliittisiin teemoihin sekä maanpuolustukseen liittyvät käyntikyselytutkimukset selvittävät suomalaisten turvallisuuspoliittisia mielipiteitä ja asenteita sekä niiden muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä. Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon on arkistoitu aineistot vuodesta 1992.

Indikaattorin tiedot perustuvat MTS-tutkimusraportteihin. Tiedot on pääosin koottu MTS-sarjan syystutkimuksista. Vuosien 1970 ja 1971 tutkimukset toteutti MTS:n edeltäjä, Henkisen maanpuolustuksen suunnittelukunta HMS. Kyselyihin on vastannut vuosittain noin tuhat 15–74(79) -vuotiasta suomalaista. Otos on painotettu kohderyhmää vastaavaksi.

Maanpuolustustahto-kysymys on käännetty Suomeen Ruotsista, missä Styrelsen för Psykologiskt Försvar on esittänyt sitä jo vuodesta 1952. SPF sulautui vuoden 2009 alusta perustettuun Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB, joka tekee nyt vastaavia mielipidetutkimuksia. Raportit löytyvät internetistä: www.msb.se

   

Maanpuolustustahto ennallaan

Seitsemän kymmenestä, 72 prosenttia (71 % v. 2016), on sitä mieltä, että suomalaisten on puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta. Miehistä tätä mieltä on 79 (79 %) ja naisista 66 prosenttia (64 %).

Perussuomalaisten kannattajista myönteisesti vastaa 82 prosenttia (84 % v. 2016), kokoomuksen 80 (81 %), keskustan 73 (79 %), SDP:n 68 (77 %), vasemmistoliiton 67 (68 %) ja vihreiden kannattajista 65 prosenttia (52 %).

Viidennes, 22 prosenttia (21 % v. 2016) ajattelee, että suomalaisten ei pidä puolustautua aseellisesti kaikissa tilanteissa, naisista 25 (25 %) ja miehistä 19 prosenttia (16 %). Nuoremmat ikäluokat vastaavat vanhempia ikäluokkia useammin kieltävästi. Alle 25-vuotiaista kieltävästi vastaa 29 prosenttia (27 %), 25 - 34-vuotiaista 28 (31 %), 35 - 49-vuotiaista 23 (19 %) ja yli 50-vuotiaista 17 prosenttia (16 %).

Vihreiden kannattajista kielteisesti vastaa 28 prosenttia (39 % v. 2016), SDP:n 25 (16 %), keskustan ja vasemmistoliiton 24 (15 % ja 24 %), kokoomuksen 18 (14 %) ja perussuomalaisten kannattajista 15 prosenttia (9 %).