Maanpuolustustahto

Päivitetty: 14.12.2020
Seuraava päivitys: 14.12.2021

Maanpuolustustahtoa on tiedusteltu MTS-tutkimuksissa kysymyksellä ”Jos Suomeen hyökätään, niin olisiko suomalaisten mielestänne puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta?” vuodesta 1970 lähtien. Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) vuosittaiset turvallisuus- ja ulkopoliittisiin teemoihin sekä maanpuolustukseen liittyvät käyntikyselytutkimukset selvittävät suomalaisten turvallisuuspoliittisia mielipiteitä ja asenteita sekä niiden muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä. Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon on arkistoitu aineistot vuodesta 1992.

Indikaattorin tiedot perustuvat MTS-tutkimusraportteihin. Tiedot on pääosin koottu MTS-sarjan syystutkimuksista. Vuosien 1970 ja 1971 tutkimukset toteutti MTS:n edeltäjä, Henkisen maanpuolustuksen suunnittelukunta HMS. Kyselyihin on vastannut vuosittain noin tuhat 15–74(79) -vuotiasta suomalaista. Otos on painotettu kohderyhmää vastaavaksi.

Maanpuolustustahto-kysymys on käännetty Suomeen Ruotsista, missä Styrelsen för Psykologiskt Försvar on esittänyt sitä jo vuodesta 1952. SPF sulautui vuoden 2009 alusta perustettuun Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB, joka tekee nyt vastaavia mielipidetutkimuksia. Raportit löytyvät internetistä: www.msb.se

   

Naisten maanpuolustustahto laskenut

Kysymykseen: "Jos Suomeen hyökätään, niin olisiko suomalaisten mielestänne puolustauduttava aseellisesti kaikissa tilanteissa, vaikka tulos näyttäisi epävarmalta", vastaa myönteisesti 65 prosenttia (68 % v. 2019), naisista 52 (58 %) ja miehistä 77 prosenttia (78 %).

Yli 50-vuotiaista myönteisesti vastaa 72 prosenttia (74 %), 35–49-vuotiaista 62 (64 %), alle 25-vuotiaista 57 (56 %) ja 25–34-vuotiaista 55 prosenttia (66 %).

Perussuomalaisten kannattajista myönteisesti vastaa 81 prosenttia (76 %), keskustan 80 (82 %), kokoomuksen 79 (81 %), SDP:n 63 (63 %), vasemmistoliiton 50 (46 %) ja vihreiden kannattajista 42 prosenttia (60 %).

Kielteisesti kysymykseen vastaa vajaa viidennes, 18 prosenttia (19 % v. 2019), naisista 23 (24 %) ja miehistä 14 prosenttia (15 %).

Vasemmistoliiton kannattajista kielteisesti vastaa 34 prosenttia (34 % v. 2019) vihreiden 28 (23 %), SDP:n 19 (22 %), keskustan 12 (10 %), perussuomalaisten kymmenen (17 %) ja kokoomuksen kannattajista kahdeksan prosenttia (15 %).

Kantaansa ei osaa sanoa 17 prosenttia (13 % v. 2019), naisista 25 (19 %) ja miehistä yhdeksän prosenttia (8 %). 25–34-vuotiaista kantaansa ei osaa sanoa 19 prosenttia (14 %), alle 25-vuotiaista 18 (22 %) ja 35–49-vuotiaista sekä yli 50-vuotiaista 16 prosenttia (14 % ja 10 %).

Vihreiden kannattajista kantaansa ei osaa sanoa 30 prosenttia (16 % v. 2019), SDP:n 18 (15 %), vasemmistoliiton 16 (19 %), kokoomuksen 13 (4 %), perussuomalaisten yhdeksän (6 %) ja keskustan kannattajista kahdeksan prosenttia (8 %).