Työkyvyttömyyseläkettä saaneet

Päivitetty: 3.4.2018
Seuraava päivitys: 1.4.2019

Indikaattori kuvaa työeläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkettä saaneiden lukumääriä sairauspääryhmän mukaan. Luokittelu tapahtuu työkyvyttömyyden aiheuttaneen pääasiallisen syyn mukaan. Sairauskoodit perustuvat kansainväliseen ICD-10-tautiluokitukseen. Työkyvyttömyyseläkkeitä ovat varsinaiset työkyvyttömyyseläkkeet sekä vuoteen 2011 asti voimassa olleet yksilölliset varhaiseläkkeet. Varsinaisia työkyvyttömyyseläkkeitä myönnetään joko toistaiseksi tai määräaikaisina kuntoutustukina. Molempia voidaan myöntää täyden eläkkeen (työkyky vähentynyt ainakin 3/5) tai osaeläkkeen (työkyky vähentynyt 2/5–3/5) suuruisena.

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää 18-62 -vuotiaalle henkilölle. Jos henkilö tulee työkyvyttömäksi 63-vuotta täytettyään, hänelle myönnetään suoraan vanhuuseläke.

   

Työkyvyttömyyseläkettä saaneet

Vuonna 2017 työeläkejärjestelmästä sai työkyvyttömyyseläkettä 144 600 henkilöä. Heistä 16 % sai osatyökyvyttömyyseläkettä.

Työkyvyttömyyden aiheuttaneen sairauden suurimmat ryhmät olivat mielenterveyden häiriöt (42 %), tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (26 %), hermoston sairaudet (9 %) ja verenkiertoelinten sairaudet (6 %). Mielenterveyden häiriöiden osuus on ollut suurin vuodesta 2000 lähtien.