Työkyvyttömyyseläkettä saaneet

Päivitetty: 1.4.2020
Seuraava päivitys: 7.4.2021

Indikaattori kuvaa työeläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkettä saaneiden lukumääriä sairauspääryhmän mukaan. Luokittelu tapahtuu työkyvyttömyyden aiheuttaneen pääasiallisen syyn mukaan. Sairauskoodit perustuvat kansainväliseen ICD-10-tautiluokitukseen.

Työkyvyttömyyseläkkeitä ovat varsinaiset työkyvyttömyyseläkkeet, vuoteen 2011 asti voimassa olleet yksilölliset varhaiseläkkeet ja vuodesta 2018 alkaen voimassa olleet työuraeläkkeet. Varsinaisia työkyvyttömyyseläkkeitä myönnetään joko toistaiseksi tai määräaikaisina kuntoutustukina. Molempia voidaan myöntää täyden eläkkeen (työkyky vähentynyt ainakin 3/5) tai osaeläkkeen (työkyky vähentynyt 2/5–3/5) suuruisena.

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää 17 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka ei ole täyttänyt ikäluokan alinta vanhuuseläkeikää. Jos henkilö tulee työkyvyttömäksi alimman vanhuuseläkeiän täytettyään, hänelle myönnetään suoraan vanhuuseläke.

   

Työkyvyttömyyseläkettä saaneet

Vuonna 2019 työeläkejärjestelmästä sai työkyvyttömyyseläkettä 134 200 henkilöä. Heistä 17 % sai osatyökyvyttömyyseläkettä.

Työkyvyttömyyden aiheuttaneen sairauden suurimmat ryhmät olivat mielenterveyden häiriöt (43 %), tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (25 %), hermoston sairaudet (9 %) ja verenkiertoelinten sairaudet (6 %). Mielenterveyden häiriöiden osuus on ollut suurin vuodesta 2000 lähtien.