Eläkkeellesiirtymisiän odote

Päivitetty: 1.4.2020
Seuraava päivitys: 7.4.2021

Eläkkeellesiirtymisiän odote kuvaa keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää, joka muodostuu tietynikäisille vakuutetuille, kun oletetaan, että ikäluokittainen eläkealkavuus ja kuolevuus säilyvät tarkasteluvuoden tasolla. Odote lasketaan sekä 25- että 50-vuotiaille. Odote otettiin käyttöön vuonna 2003.

Odotteen avulla voidaan tarkastella erityisesti ajassa tapahtuvaa muutosta eläkkeellesiirtymisiässä. Se reagoi heti ja oikeansuuntaisesti eläkkeiden alkavuudessa tapahtuviin muutoksiin. Muutosta seurataan lähinnä 25-vuotiaan odotteen avulla. Se kuvaa työeläkevakuutetun väestön eläkkeellesiirtymisikää ja sitä käytetään virallisena mittarina kuvaamaan eläkkeellesiirtymisiässä tapahtuvia muutoksia.

50-vuotiaan odote lasketaan, koska eläkepolitiikan vaikutukset kohdistuvat lähinnä 50 vuotta täyttäneisiin. Koska 50-vuotiaan odotteen laskennassa eivät ole mukana alle 50-vuotiaana eläkkeelle siirtyneet, on se aina korkeampi kuin 25-vuotiaan odote. Ero kuvaa 25-49 -vuotiaana eläkkeelle siirtyneiden vaikutusta eläkkeellesiirtymisikään. Vuosittain työeläkkeelle siirtyvistä noin 10 prosenttia on alle 50-vuotiaita.

   

Eläkeiän nosto lykkää eläkkeelle siirtymistä

Vuonna 2019 eläkkeellesiirtymisiän odote oli työeläkejärjestelmässä 61,5 vuotta. Odote nousi 0,2 vuotta edellisestä vuodesta. Sen kehitys vastaa likimain ennakkoarvioita.

Eläkkeellesiirtymisiän muutosta mitataan eläkkeellesiirtymisiän odotteella, joka perustuu ikäluokittaisiin eläkealkavuuksiin.

Vuonna 2019 25-vuotiaiden miesten eläkkeellesiirtymisiän odote oli 61,8 vuotta ja naisten 61,1 vuotta. Miesten ja naisten välinen ero eläkkeellesiirtymisiässä on ollut pieni, mutta nyt ero on kasvanut: muutamassa vuodessa se on kasvanut 0,7 vuoteen miesten odotteen ollessa korkeampi. Erityisesti työuran alussa naisilla on miehiä suurempi riski jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle, ja näin heillä on hieman alhaisempi eläkkeellesiirtymisikä kuin miehillä. Muuten miesten ja naisten eläkkeelle siirtyminen on samanlaista.

Työeläkkeelle siirtyneiden kokonaismäärä oli vuonna 2019 selvästi edellisvuotista pienempi, 64 900 henkilöä. Eläkeiän korottaminen vähensi yhä vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrää, joka putosi 44 500 henkilöön. Laskua edellisvuodesta oli noin 4 400.

Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on laskenut selvästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kuitenkin jo vuonna 2018 uusien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä kääntyi nousuun. Vuonna 2019 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 20 300 henkilöä.