Eläkkeellesiirtymisiän odote

Päivitetty: 7.4.2021
Seuraava päivitys: 1.4.2022

Eläkkeellesiirtymisiän odote kuvaa keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää, joka muodostuu tietynikäisille vakuutetuille, kun oletetaan, että ikäluokittainen eläkealkavuus ja kuolevuus säilyvät tarkasteluvuoden tasolla. Odote lasketaan sekä 25- että 50-vuotiaille. Odote otettiin käyttöön vuonna 2003.

Odotteen avulla voidaan tarkastella erityisesti ajassa tapahtuvaa muutosta eläkkeellesiirtymisiässä. Se reagoi heti ja oikeansuuntaisesti eläkkeiden alkavuudessa tapahtuviin muutoksiin. Muutosta seurataan lähinnä 25-vuotiaan odotteen avulla. Se kuvaa työeläkevakuutetun väestön eläkkeellesiirtymisikää ja sitä käytetään virallisena mittarina kuvaamaan eläkkeellesiirtymisiässä tapahtuvia muutoksia.

50-vuotiaan odote lasketaan, koska eläkepolitiikan vaikutukset kohdistuvat lähinnä 50 vuotta täyttäneisiin. Koska 50-vuotiaan odotteen laskennassa eivät ole mukana alle 50-vuotiaana eläkkeelle siirtyneet, on se aina korkeampi kuin 25-vuotiaan odote. Ero kuvaa 25-49 -vuotiaana eläkkeelle siirtyneiden vaikutusta eläkkeellesiirtymisikään. Vuosittain työeläkkeelle siirtyvistä noin 10 prosenttia on alle 50-vuotiaita.

   

Eläkkeellesiirtymisikä nousi reippaasti

Vuonna 2020 eläkkeellesiirtymisiän odote oli työeläkejärjestelmässä 61,9 vuotta. Eläkkeellesiirtymisikä nousi poikkeuksellisen paljon vuonna 2020. Eläkkeelle siirryttiin viisi kuukautta myöhemmin kuin vuonna 2019, neljä kymmenystä enemmän kuin vuonna 2019.

Eläkkeellesiirtymisiän muutosta mitataan eläkkeellesiirtymisiän odotteella, joka perustuu ikäluokittaisiin eläkealkavuuksiin.

Vuonna 2020 25-vuotiaiden miesten eläkkeellesiirtymisiän odote oli 62,3 vuotta ja naisten 61,6 vuotta.

Vuonna 2020 työeläkkeelle siirtyi yhteensä noin 61 000 henkilöä. Heistä vanhuuseläkkeelle siirtyi 42 000 henkilöä (69 %). Vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä laski reilut 2 000 henkilöä eli viisi prosenttia edellisestä vuodesta. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä laski reilut tuhat henkilöä vuodesta 2019. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäi 19 000 henkilöä, kuusi prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019.