Eläkkeellesiirtymisiän odote

Päivitetty: 1.4.2019
Seuraava päivitys: 1.4.2020

Eläkkeellesiirtymisiän odote kuvaa keskimääräistä eläkkeellesiirtymisikää, joka muodostuu tietynikäisille vakuutetuille, kun oletetaan, että ikäluokittainen eläkealkavuus ja kuolevuus säilyvät tarkasteluvuoden tasolla. Odote lasketaan sekä 25- että 50-vuotiaille. Odote otettiin käyttöön vuonna 2003.

Odotteen avulla voidaan tarkastella erityisesti ajassa tapahtuvaa muutosta eläkkeellesiirtymisiässä. Se reagoi heti ja oikeansuuntaisesti eläkkeiden alkavuudessa tapahtuviin muutoksiin. Muutosta seurataan lähinnä 25-vuotiaan odotteen avulla. Se kuvaa työeläkevakuutetun väestön eläkkeellesiirtymisikää ja sitä käytetään virallisena mittarina kuvaamaan eläkkeellesiirtymisiässä tapahtuvia muutoksia.

50-vuotiaan odote lasketaan, koska eläkepolitiikan vaikutukset kohdistuvat lähinnä 50 vuotta täyttäneisiin. Koska 50-vuotiaan odotteen laskennassa eivät ole mukana alle 50-vuotiaana eläkkeelle siirtyneet, on se aina korkeampi kuin 25-vuotiaan odote. Ero kuvaa 25-49 -vuotiaana eläkkeelle siirtyneiden vaikutusta eläkkeellesiirtymisikään. Vuosittain työeläkkeelle siirtyvistä noin 10 prosenttia on alle 50-vuotiaita.

   

Eläkkeellesiirtymisikä nousee

Vuonna 2018 eläkkeellesiirtymisiän odote oli työeläkejärjestelmässä 61,3 vuotta. Odote nousi 0,1 vuotta edellisestä vuodesta. Sen kehitys vastaa likimain ennakkoarvioita.

Eläkkeellesiirtymisiän muutosta mitataan eläkkeellesiirtymisiän odotteella, joka perustuu ikäluokittaisiin eläkealkavuuksiin.

Miesten ja naisten välinen ero eläkkeellesiirtymisiässä on ollut pieni viime vuosina. Aiemmin odote oli naisilla korkeampi kuin miehillä. Nyt miesten eläkkeellesiirtymisikä on korkeampi kuin naisten. Viime vuonna miesten eläkkeellesiirtymisiän odote oli 61,6 vuotta ja naisten 60,9 vuotta.

Työeläkkeelle siirtyneiden kokonaismäärä oli vuonna 2018 selvästi edellisvuotista pienempi, 68 900 henkilöä. Eläkeiän korottaminen vähensi vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrää, joka putosi 48 900 henkilöön. Laskua edellisvuodesta oli noin 7 800.

Työeläkejärjestelmän työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden määrä on laskenut selvästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2018 uusien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä kääntyi kuitenkin seitsemän prosentin nousuun. Vuonna 2018 työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi 19 900 henkilöä.