Pistemäiset fosforipäästöt vesistöihin

Päivitetty: 23.11.2021
Seuraava päivitys: 1.12.2022

Pistemäiset fosforipäästöt vesistöihin – indikaattori kuvaa teollisuuden, yhdyskuntien ja kalankasvatuksen pistemäisten fosforipäästöjen kehitystä 1980 lähtien.

   

Pistemäisten lähteiden, kuten teollisuuden ja yhdyskuntien jäteveden puhdistamoiden, ravinnepäästöjä vesistöihin on pystytty vähentämään merkittävästi 1980-luvulta alkaen. Kuormitus väheni erityisen nopeasti 1990-luvulla, jonka aikana esimerkiksi teollisuuden fosforipäästöt alenivat 67 prosenttia. 2000-luvulla tahti on hiukan hiipunut, mutta päästöt vähenevät edelleen.

Teollisuuden ja yhdyskuntien kuormitusta on onnistuttu vähentämään teollisuusprosesseja parantamalla ja jätevesien puhdistusta tehostamalla. Kalankasvatuksen päästöjen vähenemiseen ovat vaikuttaneet parantuneet ruokintatekniikat ja tuotannon väheneminen Suomessa.