Työmatkan pituus

Päivitetty: 8.2.2018
Seuraava päivitys: 1.3.2023

Työmatkan keskipituudella tarkoitetaan yhdensuuntaista etäisyyttä asuinpaikan ja työpaikan välillä. Kyseessä on linnuntie-etäisyys. Mukaan on laskettu kaikki työlliset, joiden koti- ja työpaikan koordinaatit tunnetaan ja joiden työmatkan pituus on korkeintaan 200 km. Työmatkan keskipituus -tieto perustuu Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmään (YKR), johon Tilastokeskus on toimittanut tietoja.

   

Keskimääräinen työmatka noin 14 kilometriä

Työmatkojen keskipituus on puolitoistakertaistunut vuodesta 1990. Tämä johtuu pääasiassa kolmesta tekijästä: työssäkäyntialueiden laajentumisesta, kaupunkiseutujen välisten työmatkojen lisääntymisestä sekä työpaikkojen erikoistumisesta.