Tieliikenneonnettomuudet

Päivitetty: 23.1.2019
Seuraava päivitys: 23.1.2020

Tieliikenneonnettomuus on henkilö- tai omaisuusvahinkoon johtanut tapahtuma, joka on sattunut tieliikennelain mukaan yleiselle liikenteelle tarkoitetulla tai yleisesti liikenteeseen käytetyllä alueella ja jossa on osallisena ainakin yksi liikkuva kulkuneuvo. Jalankulkijan kaatuminen ei ole liikenneonnettomuus, polkupyörällä (=ajoneuvo) kaatuminen on.

Tieliikenneonnettomuustilaston tiedot perustuvat poliisin tietoon tulleisiin, henkilövahinkoon johtaneisiin tieliikenneonnettomuuksiin. Mukana ovat kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet sekä suuri osa loukkaantumisonnettomuuksista. Tietoja käytetään liikenneturvallisuustilanteen seurantaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

   

Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 238 ja loukkaantui vakavasti 409 ihmistä vuonna 2017

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2017 tapahtui 4 432 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Onnettomuuksissa kuoli 238 ja loukkaantui 5 574 ihmistä. Loukkaantuneista noin 7 prosenttia, eli 409 ihmistä, loukkaantui vakavasti. Vuonna 2017 kuolleita oli 20 henkilöä vähemmän ja loukkaantuneita 337 vähemmän kuin vuonna 2016. Menehtyneistä 76 prosenttia ja loukkaantuneista 57 prosenttia oli miehiä.