Tieliikenneonnettomuudet

Päivitetty: 5.2.2020
Seuraava päivitys: 5.2.2021

Tieliikenneonnettomuus on henkilö- tai omaisuusvahinkoon johtanut tapahtuma, joka on sattunut tieliikennelain mukaan yleiselle liikenteelle tarkoitetulla tai yleisesti liikenteeseen käytetyllä alueella ja jossa on osallisena ainakin yksi liikkuva kulkuneuvo. Jalankulkijan kaatuminen ei ole liikenneonnettomuus, polkupyörällä (=ajoneuvo) kaatuminen on.

Tieliikenneonnettomuustilaston tiedot perustuvat poliisin tietoon tulleisiin, henkilövahinkoon johtaneisiin tieliikenneonnettomuuksiin. Mukana ovat kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet sekä suuri osa loukkaantumisonnettomuuksista. Tietoja käytetään liikenneturvallisuustilanteen seurantaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

   

Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 239 ja loukkaantui vakavasti 485 ihmistä vuonna 2018

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 tapahtui 4 312 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Onnettomuuksissa kuoli 239 ja loukkaantui 5 303 ihmistä. Loukkaantuneista noin 9 prosenttia, eli 485 ihmistä, loukkaantui vakavasti. Vuonna 2018 kuolleita oli 1 henkilö enemmän ja loukkaantuneita 271 vähemmän kuin vuonna 2017. Menehtyneistä 74 prosenttia ja loukkaantuneista 58 prosenttia oli miehiä.