Tieliikenneonnettomuudet

Päivitetty: 19.1.2021
Seuraava päivitys: 19.1.2022

Tieliikenneonnettomuus on henkilö- tai omaisuusvahinkoon johtanut tapahtuma, joka on sattunut tieliikennelain mukaan yleiselle liikenteelle tarkoitetulla tai yleisesti liikenteeseen käytetyllä alueella ja jossa on osallisena ainakin yksi liikkuva kulkuneuvo. Jalankulkijan kaatuminen ei ole liikenneonnettomuus, polkupyörällä (=ajoneuvo) kaatuminen on.

Tieliikenneonnettomuustilaston tiedot perustuvat poliisin tietoon tulleisiin, henkilövahinkoon johtaneisiin tieliikenneonnettomuuksiin. Mukana ovat kaikki kuolemaan johtaneet onnettomuudet sekä suuri osa loukkaantumisonnettomuuksista. Tietoja käytetään liikenneturvallisuustilanteen seurantaan sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

   

Tieliikenneonnettomuuksissa kuoli 211 ihmistä vuonna 2019

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 tapahtui 4 002 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta. Onnettomuuksissa kuoli 211 ja loukkaantui 5 013 ihmistä. Loukkaantuneista 8 prosenttia, eli 390 ihmistä, loukkaantui vakavasti. Vuonna 2019 kuolleita oli 28 henkilöä vähemmän ja loukkaantuneita 290 vähemmän kuin vuonna 2018. Menehtyneistä 78 prosenttia ja loukkaantuneista 59 prosenttia oli miehiä.

*Ennakollinen vuositieto päivittyy kuukausittain, kunnes se kahden vuoden kuluttua on lopullinen.