Kehitysyhteistyö

Päivitetty: 15.4.2021
Seuraava päivitys: 26.4.2022

Kehitysyhteistyö eli kehitysapu

Indikaattori on muodostettu ulkoministeriön keräämien julkisen kehitysyhteistyön maksatusten sekä Tilastokeskuksen tuottamien bruttokansantulotietojen perusteella.

Kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö ovat tärkeä osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Kehityspolitiikalla vaikutetaan johdonmukaisesti maailmanlaajuisiin ponnistuksiin köyhyyden poistamiseksi taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja luonnontaloudellisesti kestävän kehityksen avulla. Suomen kehityspolitiikan tavoitteena on köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämisen ohella kehitysmaiden tukeminen pitkällä tähtäimellä vahvistaen maiden omia voimavaroja, jotta kehitysmaat voisivat päästä irti apuriippuvuudesta. Kehitysyhteistyön kautta vahvistetaan julkista taloushallintoa, lisätään eri hallinnonalojen toimivuutta ja palvelujen saatavuutta, tuetaan elinkeinotoimintaa, vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa ja kavennetaan korruption elintilaa kehitysmaissa.