Kehitysyhteistyö

Päivitetty: 15.10.2018
Seuraava päivitys: 24.5.2019

Kehitysyhteistyö eli kehitysapu

Indikaattori on muodostettu ulkoministeriön keräämien julkisen kehitysyhteistyön maksatusten sekä Tilastokeskuksen tuottamien bruttokansantulotietojen perusteella.

Kehityspolitiikka ja kehitysyhteistyö ovat tärkeä osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Kehityspolitiikalla vaikutetaan johdonmukaisesti maailmanlaajuisiin ponnistuksiin köyhyyden poistamiseksi taloudellisesti, yhteiskunnallisesti ja luonnontaloudellisesti kestävän kehityksen avulla. Suomen kehityspolitiikan tavoitteena on köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämisen ohella kehitysmaiden tukeminen pitkällä tähtäimellä vahvistaen maiden omia voimavaroja, jotta kehitysmaat voisivat päästä irti apuriippuvuudesta. Kehitysyhteistyön kautta vahvistetaan julkista taloushallintoa, lisätään eri hallinnonalojen toimivuutta ja palvelujen saatavuutta, tuetaan elinkeinotoimintaa, vahvistetaan kansalaisyhteiskuntaa ja kavennetaan korruption elintilaa kehitysmaissa.

   

Suomi käytti vuonna 2017 kehitysyhteistyöhön 935 miljoonaa euroa. Tämä vastasi 0,41 prosenttia bruttokansantulosta. Ulkoministeriön hallinnoima varsinaisen kehitysyhteistyön osuus oli 565 miljoonaa euroaa.

Suomen kehitysyhteistyöksi laskettavien menojen määrä ja bruttokansantulo-osuus laskivat edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2017 menoja oli kokonaisuudessaan 21 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2016. Bruttokansantulo-osuus laski 0,44 prosentista 0,41 prosenttiin.

Kehitysyhteistyöksi laskettavat pakolaisten vastaanoton kulut laskivat 42 prosenttia edellisvuodesta, 69 miljoonaan euroon. Kehitysyhteistyöksi laskettavat finanssisijoitukset kasvattivat kokonaismaksatuksia edellisvuodesta 68 miljoonalla eurolla.