Toimeentulotuki

Päivitetty: 20.12.2017
Seuraava päivitys: 31.1.2019

Indikaattori ilmaisee kalenterivuoden aikana toimeentulotukea saaneiden henkilöiden osuuden prosentteina väestöstä. Väestötietona käytetään vuoden lopun tilannetta. Kotitalouden kaikki toimeentulotuen saajat on tähän tilastoon laskettu erikseen eli myös lapset ovat mukana laskennassa.

   

Toimeentulotuen saajat

Indikaattori kertoo yhteiskunnallisesta syrjäytymisuhkasta, sillä toimeentulotuki on viimesijaisin toimeentulon tukimuoto. Toimeentulotuen saaminen on läheisesti työttömyyteen liittyvä indikaattori ja kertoo myös välillisesti ensisijaisten tukimuotojen tason riittävyydestä.

Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrän kehitys seurasi 1990-luvun vaihteen jälkeen tapahtunutta taloudellista kehitystä muutaman vuoden viiveellä. Viive lyheni 2000-luvulla, kun yleinen työttömyysaste jäi 1990-luvun vaihdetta korkeammalle tasolle. Samalla toimeentulotuen pitkäaikaisasiakkaiden määrä lisääntyi. Näin myös toimeentulotuen menot kasvoivat suhteessa toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrään. Toimeentulotuen asiakkaiden määrä nousi nopeasti vuoden 2009 taloudellisen taantuman ja työttömyyden lisääntymisen myötä. Kasvu pysähtyi työttömyyden kasvun pysähtymisen myötä vuonna 2010. Vuosina 2010-2012 toimeentulotuen asiakkaiden määrä pysyi samalla tasolla.

Vuonna 2012 toteutettiin ensisijaisen ja viimesijaisen perusturvan tasokorotukset työttömyysturvassa, asumistuessa ja toimeentulotuessa. Yhteisvaikutusten ansiosta muutokset eivät olleet suuret toimeentulotukeen.

Vuosina 2014–2016 toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä kasvoi 3 prosenttia ja henkilöiden 1,3 prosenttia. Toimeentulotukea sai 7,2 prosenttia väestöstä vuonna 2016.

Toimeentulotuen bruttomenot olivat 734,5 miljoonaa euroa vuonna 2016. Reaalisesti menot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 1,2 prosenttia.