Toimeentulotuki

Päivitetty: 18.6.2020
Seuraava päivitys: 18.6.2021

Indikaattori ilmaisee kalenterivuoden aikana perustoimeentulotukea, täydentävää toimeentulotukea ja/tai ehkäisevää toimeentulotukea saaneiden henkilöiden osuuden prosentteina väestöstä. Kotitalouden kaikki toimeentulotuen saajat on tähän tilastoon laskettu yhteen eli myös lapset ovat mukana laskennassa. Tiedot poimitaan toimeentulotukirekisteristä kalenterivuoden päätyttyä seuraavan vuoden kesäkuussa. Väestötietona käytetään tilastovuoden lopun tilannetta.​ Kotitalouksista, jotka ovat saaneet pelkästään perustoimeentulotukea on saatavissa uudempia, nykyisen kalenterivuoden, tilastotietoja Kelan verkkosivuilta.

Indikaattori voi kertoa yhteiskunnallisesta syrjäytymisuhkasta ja kasautuneesta huono-osaisuudesta, sillä toimeentulotuki on viimesijaisin toimeentulon tukimuoto. Indikaattorin avulla voidaan pystyä paikantamaan perusturvan aukot, koska se kertoo välillisesti ensisijaisten tukimuotojen tason riittävyydestä. Toimeentulotuen saaminen on läheisesti työttömyyteen liittyvä indikaattori, joten se voi kertoa koulutus-, elinkeino- ja työllisyystoimenpiteiden toimivuudesta ja onnistuneisuudesta.

   

Toimeentulotuen saajat

Vuonna 2019 toimeentulotuen saajia oli 8,2 prosenttia väestöstä. Toimeentulotukea myönnetään kotitaloudelle. Vuonna 2019 toimeentulotukea sai 298 017 kotitaloutta. Toimeentulotukea saaneissa kotitalouksissa asui 452 911 henkilöä.

Toimeentulotuen kokonaismenot olivat noin 780 miljoonaa euroa. Vuoteen 2018 verrattuna menot vähenivät reaalisesti noin 5 prosenttia.

Vuosina 2017 ja 2018 toimeentulotukea saaneissa kotitalouksissa asuvien henkilöiden määrä nousi yli 460 000 henkilön. Vuoden 2017 aikana toimeentulotukea saavissa kotitalouksissa asui 462 274 henkilöä ja vuoden 2018 aikana 465 520 henkilöä. Vuonna 2019 toimeentulotukea saaneissa kotitalouksissa asuvien henkilöiden määrä laski 452 991 henkilöön.

Vuosina 2015 ja 2016 toimeentulotukea saaneissa kotitalouksissa asuvien henkilöiden määrä oli noin 400 000. Vuonna 2017 perustoimeentulotuen hakemusten käsittely, myöntäminen ja maksatus siirtyi kunnilta Kelan tehtäväksi. Yksi Kela-siirron tavoitteista oli perustoimeentulotuen niin sanotun alikäytön vähentäminen. Tästä syystä oli odotettua, että toimeentulotuen asiakasmäärät nousivat.