Alkoholisyihin kuolleet

Päivitetty: 14.12.2020
Seuraava päivitys: 10.12.2021

Alkoholitauteihin luetaan ne tautiluokituksessa määritellyt taudit, joiden aiheuttajana on alkoholi (luokat F10, G312, G4051, G621, G721, I426, K292, K70, K852, K860, O354, P043, Q860).

Alkoholimyrkytyksiä ovat alkoholin ja alkoholin korvikeaineiden aiheuttamat myrkytyskuolemat (luokka X45).

Tilastokeskuksen kuolemansyytilastossa ovat mukana kalenterivuoden aikana Suomessa tai ulkomailla kuolleet, joilla kuolinhetkellä oli kotipaikka Suomessa.

   

Alkoholin käytön aiheuttamat kuolemat lähes edellisvuoden tasolla

Alkoholin käytön aiheuttamat kuolemat kääntyivät vuonna 2018 lievään kasvuun. Sen sijaan vuonna 2019 kuolleiden määrä pysyi lähes samalla tasolla kuin edellisvuonna. Vuonna 2019 alkoholiperäisiin tauteihin ja alkoholimyrkytykseen menehtyi 1 718 henkeä, joista miehiä oli 1 306 ja naisia 412. Lisäystä edellisvuoteen oli 35 henkeä.

Suurin osa alkoholikuolemista aiheutuu alkoholin pitkäaikaiseen käyttöön liittyvistä sairauksista, kuten maksa- ja sydänsairauksista. Alkoholiperäisen kuolleisuuden muutokset ovat seuranneet alkoholijuomien kokonaiskulutuksen kehitystä.

Alkoholin aiheuttamiin syihin kuoli 3 prosenttia kaikista kuolleista. Vuonna 2019 yli puolet alkoholikuolemista johtui alkoholin käytön aiheuttamista maksasairauksista. Niiden aiheuttamat kuolemat lisääntyivät edellisvuodesta. Sen sijaan alkoholimyrkytysten määrä väheni edellisvuodesta. Alkoholimyrkytysten osuus oli 12 prosenttia kaikista alkoholin aiheuttamista kuolemista.