Alkoholisyihin kuolleet 

Päivitetty: 29.12.2017 - Seuraava päivitys: 17.12.2018
   
 
 
Jaa

Alkoholikuolleisuudessa vähäistä kasvua edellisvuodesta

Vuodesta 2008 alkanut alkoholikuolleisuuden väheneminen ei jatkunut enää vuonna 2016. Vuonna 2016 alkoholikuolleisuus kasvoi hieman edellisvuodesta jääden kuitenkin pienemmäksi kuin vuonna 2014. Alkoholiperäisiin tauteihin ja alkoholimyrkytykseen menehtyi vuonna 2016 yli 1 700 henkeä, joista miehiä oli noin 1 300 ja naisia 400. Alkoholiperäisiin syihin kuolleiden osuus kaikista kuolemansyistä oli kolme prosenttia.

Alkoholiperäisen kuolleisuuden muutokset ovat seuranneet melko säännöllisesti alkoholijuomien kokonaiskulutuksen kehitystä, vaikka alkoholiperäisiin tauteihin kuoleminen vaatii yleensä pitkäaikaista, useamman vuoden kestänyttä haitallista alkoholin käyttöä. Alkoholisyihin kuolleiden määrän muutokset vuosina 2009–2016 johtuvat suurelta osin miesten alkoholikuolemien muutoksista.


Lähde:
Tilastokeskus / Kuolemansyyt


Indikaattorin kuvaus

Alkoholitauteihin luetaan ne tautiluokituksessa määritellyt taudit, joiden aiheuttajana on alkoholi (luokat F10, G312, G4051, G621, G721, I426, K292, K70, K852, K860, O354, P043, Q860).

Alkoholimyrkytyksiä ovat alkoholin ja alkoholin korvikeaineiden aiheuttamat myrkytyskuolemat (luokka X45).

Tilastokeskuksen kuolemansyytilastossa ovat mukana kalenterivuoden aikana Suomessa tai ulkomailla kuolleet, joilla kuolinhetkellä oli kotipaikka Suomessa.