Alkoholisyihin kuolleet

Päivitetty: 16.12.2019
Seuraava päivitys: 14.12.2020

Alkoholitauteihin luetaan ne tautiluokituksessa määritellyt taudit, joiden aiheuttajana on alkoholi (luokat F10, G312, G4051, G621, G721, I426, K292, K70, K852, K860, O354, P043, Q860).

Alkoholimyrkytyksiä ovat alkoholin ja alkoholin korvikeaineiden aiheuttamat myrkytyskuolemat (luokka X45).

Tilastokeskuksen kuolemansyytilastossa ovat mukana kalenterivuoden aikana Suomessa tai ulkomailla kuolleet, joilla kuolinhetkellä oli kotipaikka Suomessa.

   

Alkoholin aiheuttamat kuolemat lisääntyivät vuonna 2018

Verrattuna edellisvuoteen alkoholikuolleisuus kääntyi lievään kasvuun vuonna 2018. Vuonna 2018 alkoholiperäisiin tauteihin ja alkoholimyrkytykseen menehtyi 1 683 henkeä, joista miehiä oli 1 269 ja naisia 414. Lisäystä edellisvuoteen oli 125 henkeä. Suurin osa alkoholikuolemista aiheutuu alkoholin pitkäaikaiseen käyttöön liittyvistä sairauksista, kuten maksa- ja sydänsairauksista. Siitä huolimatta alkoholiperäisen kuolleisuuden muutokset ovat seuranneet säännönmukaisesti alkoholijuomien kokonaiskulutuksen kehitystä.

Edellisvuodesta lisääntyivät alkoholiset sydän- ja maksasairaudet sekä alkoholimyrkytykset. Alkoholimyrkytysten osuus alkoholikuolemista on pienentynyt kymmenessä vuodessa 26 prosentista 15 prosenttiin. Vuonna 2018 alkoholimyrkytyksiin kuolleiden määrä kuitenkin kasvoi ensimmäistä kertaa vuoden 2006 jälkeen. Niihin kuoli 255 henkilöä, mikä oli yli 40 henkeä enemmän kuin edellisenä vuonna. Yli puolet kuolleista oli 45–64-vuotiaita miehiä.

Alkoholiperäisiin syihin kuolleiden osuus kaikista kuolleista oli 3 prosenttia.