Liikunta

Päivitetty: 3.10.2018
Seuraava päivitys: 4.5.2022

Indikaattori ilmaisee niiden osuuden 20-64-vuotiaista, jotka eivät vapaa-aikanaan harrasta liikuntaa.

AVTK: Perustuu kysymykseen "Kuinka paljon liikutte ja rasitatte itseänne ruumiillisesti vapaa-aikana?". Vaihtoehdot olivat: 1) vapaa-aikanani luen, katselen televisiota ja suoritan askareita, joissa en paljonkaan liiku ja jotka eivät rasita minua ruumiillisesti, 2) vapaa-aikanani kävelen, pyöräilen tai liikun muulla tavalla vähintään 4 tuntia viikossa, 3) harrastan vapaa-aikanani varsinaista kuntoliikuntaa keskimäärin vähintään 3 tuntia viikossa, 4) harjoittelen vapaa-aikanani kilpailumielessä säännöllisesti useita kertoja viikossa.

ATH: Perustuu kysymykseen ” Kuinka paljon liikutte ja rasitatte itseänne ruumiillisesti vapaa-aikana? Älkää laskeko mukaan työmatkaliikuntaa. Vastausvaihtoehdot olivat: 1) luen, katselen televisiota ja teen askareita, jotka eivät juuri rasita ruumiillisesti, 2) kävelen, pyöräilen, tai teen kevyttä koti- ja pihatyötä yms. useita tunteja viikossa, 3) harrastan varsinaista kuntoliikuntaa tai urheilua kuten juoksua, hiihtoa, uintia, tai pallopelejä useita tunteja viikossa.

Tietoaineisto: "Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys" -postikyselytutkimus (AVTK-tutkimus) toteutettiin vuosittain vuodesta 1978 alkaen vuoteen 2014 saakka (www.thl.fi/avtk).

Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen (ATH) vuosittain vuodesta 2012 lähtien. (www.thl.fi/ath)

   

Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomia 21 prosenttia

Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus on ollut jonkin verran laskussa vuodesta 1998. Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus 20–64-vuotiaista vuonna 2018 oli miehillä 22 % ja naisilla 19 %.

Tuloksia tulkitessa on hyvä ottaa huomioon, että kyseessä on kyselytutkimusaineistoon perustuvat tulokset, joissa esiintyy aina satunnaisvaihtelua mm. vastauskadon takia.