Liikunta

Päivitetty: 9.10.2017
Seuraava päivitys: 2.10.2018

Indikaattori ilmaisee niiden osuuden 20-64-vuotiaista, jotka eivät vapaa-aikanaan harrasta liikuntaa.

AVTK: Perustuu kysymykseen "Kuinka paljon liikutte ja rasitatte itseänne ruumiillisesti vapaa-aikana?". Vaihtoehdot olivat: 1) vapaa-aikanani luen, katselen televisiota ja suoritan askareita, joissa en paljonkaan liiku ja jotka eivät rasita minua ruumiillisesti, 2) vapaa-aikanani kävelen, pyöräilen tai liikun muulla tavalla vähintään 4 tuntia viikossa, 3) harrastan vapaa-aikanani varsinaista kuntoliikuntaa keskimäärin vähintään 3 tuntia viikossa, 4) harjoittelen vapaa-aikanani kilpailumielessä säännöllisesti useita kertoja viikossa.

ATH: Perustuu kysymykseen ” Kuinka paljon liikutte ja rasitatte itseänne ruumiillisesti vapaa-aikana? Älkää laskeko mukaan työmatkaliikuntaa. Vastausvaihtoehdot olivat: 1) luen, katselen televisiota ja teen askareita, jotka eivät juuri rasita ruumiillisesti, 2) kävelen, pyöräilen, tai teen kevyttä koti- ja pihatyötä yms. useita tunteja viikossa, 3) harrastan varsinaista kuntoliikuntaa tai urheilua kuten juoksua, hiihtoa, uintia, tai pallopelejä useita tunteja viikossa.

Tietoaineisto: "Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys" -postikyselytutkimus (AVTK-tutkimus) toteutettiin vuosittain vuodesta 1978 alkaen vuoteen 2014 saakka (www.thl.fi/avtk).

Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen (ATH) vuosittain vuodesta 2012 lähtien. (www.thl.fi/ath)

   

Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomia 23 prosenttia

Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus on ollut jonkin verran laskussa vuodesta 1998. Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus 20–64-vuotiaista vuonna 2016 oli miehillä 25 % ja naisilla 21 %.

Tuloksia tulkitessa on huomioitava, että vuonna 2016 tiedonkeruun otoskoko oli hieman aiempia vuosia pienempi. Pieni otoskoko on alttiimpi satunnaisvaihtelulle, joka voi vaikuttaa tuloksiin erityisesti matalan vastausaktiivisuuden ryhmissä (tyypillisesti nuoremmat vastaajat ja miehet).