Lihavuus

Päivitetty: 3.10.2018
Seuraava päivitys: 19.11.2020

Pituutta kysyttiin kysymyksellä: "Kuinka pitkä olette?". Painoa kysyttiin kysymyksellä: "Miten paljon painatte kevyissä vaatteissa punnittuna?". Painoindeksi lasketaan jakamalla paino pituuden neliöllä. Kehon painoindeksi on yleisimmin käytetty menetelmä lihavuuden asteen määrittämiseksi. Painoindeksi = 30 kg/m² on kansainvälisesti hyväksytty raja-arvo lihavuudelle.

Tietoaineisto: "Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys" -postikyselytutkimus (AVTK-tutkimus) toteutettiin vuosittain vuodesta 1978 alkaen vuoteen 2014 saakka (www.thl.fi/avtk.

Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen (ATH) vuosittain vuodesta 2012 lähtien. (www.thl.fi/ath)

   

Lihavien osuus 20–64-vuotiaasta väestöstä on pysynyt samalla tasolla viime vuosina

Niiden osuus, joiden itse raportoitujen pituuden ja painon mukaan laskettu painoindeksi on 30 kg/m² tai enemmän on kasvanut jatkuvasti 1980-luvun lopusta lähtien. Lihavien osuus oli 2010-luvun alussa yli kaksinkertainen verrattuna 1980-luvun alkuun. 2010-luvulla lihavien osuus on vielä hieman kasvanut, mutta kahden viimeisen tutkimusvuoden aikana lihavien osuuden kasvu näyttää pysähtyneen ainakin miesten osalta.

Naisilla lihavien osuus oli 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa keskimäärin hiukan pienempi kuin miehillä, mutta vuodesta 2004 alkaen sukupuolierot ovat olleet vähäisiä. Vuonna 2018 lihavien osuus 20–64-vuotiaista miehistä oli 21 prosenttia ja naisista 20 prosenttia.

Tuloksia tulkitessa on hyvä ottaa huomioon, että kyseessä on kyselytutkimusaineistoon perustuvat tulokset, joissa esiintyy aina satunnaisvaihtelua mm. vastauskadon takia.