Lihavuus

Päivitetty: 9.10.2017
Seuraava päivitys: 2.10.2018

Pituutta kysyttiin kysymyksellä: "Kuinka pitkä olette?". Painoa kysyttiin kysymyksellä: "Miten paljon painatte kevyissä vaatteissa punnittuna?". Painoindeksi lasketaan jakamalla paino pituuden neliöllä. Kehon painoindeksi on yleisimmin käytetty menetelmä lihavuuden asteen määrittämiseksi. Painoindeksi = 30 kg/m² on kansainvälisesti hyväksytty raja-arvo lihavuudelle.

Tietoaineisto: "Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys" -postikyselytutkimus (AVTK-tutkimus) toteutettiin vuosittain vuodesta 1978 alkaen vuoteen 2014 saakka (www.thl.fi/avtk.

Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen (ATH) vuosittain vuodesta 2012 lähtien. (www.thl.fi/ath)

   

Lihavien osuus 20–64-vuotiaasta väestöstä kasvanut

Niiden osuus, joiden itse raportoitujen pituuden ja painon mukaan laskettu painoindeksi on 30 kg/m² tai enemmän on kasvanut jatkuvasti 1980-luvun lopusta lähtien. Lihavien osuus oli 2010-luvun alussa yli kaksinkertainen verrattuna 1980-luvun alkuun. 2010-luvulla lihavien osuus on vielä hieman kasvanut.

Naisilla lihavien osuus oli 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa keskimäärin hiukan pienempi kuin miehillä, mutta vuodesta 2004 alkaen sukupuolierot ovat olleet vähäisiä. Vuonna 2016 lihavien osuus 20–64-vuotiaista miehistä oli 22 prosenttia ja naisista 16 prosenttia.

Tuloksia tulkitessa on huomioitava, että vuonna 2016 tiedonkeruun otoskoko oli hieman aiempia vuosia pienempi. Pieni otoskoko on alttiimpi satunnaisvaihtelulle, joka voi vaikuttaa tuloksiin erityisesti matalan vastausaktiivisuuden ryhmissä (tyypillisesti nuoremmat vastaajat ja miehet).