Tupakointi

Päivitetty: 3.10.2018
Seuraava päivitys: 2.12.2021

Indikaattori ilmaisee päivittäin tupakoivien 20–64-vuotiaiden osuuden prosentteina vastaavanikäisestä suomalaisesta väestöstä.

Perustuu kysymykseen: "Tupakoitteko nykyisin (savukkeita, sikareita tai piippua)?". Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) kyllä, päivittäin, 2) satunnaisesti ja 3) en lainkaan. Tarkastelussa ovat vastausvaihtoehdon 1) kyllä, päivittäin vastanneiden osuus.

Tietoaineisto: "Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys" -postikyselytutkimus (AVTK-tutkimus) toteutettiin vuosittain vuodesta 1978 alkaen vuoteen 2014 saakka (www.thl.fi/avtk).

Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimuksen (ATH) vuosittain vuodesta 2012 lähtien. (www.thl.fi/ath)

   

Päivittäistupakointi on pysynyt samalla tasolla

Miesten päivittäistupakointi on vähentynyt tutkimusjakson aikana, mutta vähentyminen näyttäisi pysähtyneen kahden viimeisen tutkimusvuoden aikana. 1990-luvun puolivälistä aina 2000-luvun alkupuolelle asti 20–64-vuotiaista miehistä tupakoi päivittäin liki 30 %. Vuoden 2005 jälkeen miesten päivittäistupakointi on vähentynyt. Vuonna 2018 ikäryhmän miehistä päivittäin tupakoi 15 prosenttia*.

Myös naisten päivittäistupakointi on vähentynyt tutkimusjaksolla, mutta vähentyminen on ollut hitaampaa kahden viimeisen tutkimusvuoden aikana. Päivittäin tupakoivien 20–64-vuotiaiden naisten osuus pysyi samalla tasolla (n. 18 %) vuosina 1996–2006. Mutta vuodesta 2007 naisten päivittäistupakointi on vähentynyt. Vuonna 2018 ikäryhmän naisista päivittäin tupakoi 13 prosenttia.

*Tuloksia tulkitessa on hyvä ottaa huomioon, että kyseessä on kyselytutkimusaineistoon perustuvat tulokset, joissa esiintyy aina satunnaisvaihtelua mm. vastauskadon takia.