Toimialoittainen kehitys

Päivitetty: 31.8.2021
Seuraava päivitys: 30.11.2021

Kansantalouden neljännesvuositilinpito kuvaa systemaattisesti Suomen taloutta samoin käsittein ja määritelmin kuin vuositilinpito, mutta aggregoidummalla tasolla. Tiedoista ilmenee mm. miten Suomen bruttokansantuote on kehittynyt vuosineljänneksittäin, mitkä toimialat ovat kasvaneet ja kuinka paljon, onko tuotantoa kasvattanut esimerkiksi vienti vai investoinnit, miten kotitalouksien kulutus on muuttunut edellisestä neljänneksestä ja paljonko palkat ovat nousseet viime vuodesta.

Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa vähentämällä yksikön tuotoksesta tuotannossa käytetyt välituotteet (tavarat ja palvelut) ja markkinattomassa tuotannossa laskemalla yhteen palkansaajakorvaukset, kiinteän pääoman kuluminen ja mahdolliset tuotannon ja tuonnin verot.

Volyymi tarkoittaa hintamuutoksista puhdistettua tietoa. Viitevuoden 2010 hintaiset volyymit on ilmaistu suhteessa vuoden 2010 käypähintaiseen (euromääräiseen) tasoon.

   

Kaikkien toimialojen yhteenlasketun arvonlisäyksen volyymi kasvoi 2,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 7,7 prosenttia vuodentakaisesta.

Alkutuotannon eli maa-, metsä- ja kalatalouden arvonlisäyksen volyymi kasvoi huhti-kesäkuussa sekä edelliseen neljännekseen että vuodentakaiseen verrattuna.

Teollisuustoimialojen (ml. kaivostoiminta sekä energia-, vesi- ja jätehuolto) tuotanto kasvoi huhti-kesäkuussa. Metsä-, metalli- sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuuden toimialat kasvoivat. Kemianteollisuuden toimiala supistui, mikä saattoi johtua ainakin osittain erään suuren toimijan huoltoseisokista. Rakentamisen alamäki on jatkunut pitkään, mutta huhti-kesäkuussa arvonlisäys kääntyi kasvuun edelliseen neljännekseen verrattuna.

Palvelutoimialat kasvoivat 2021 toisella neljänneksellä. Kaupan sekä informaation ja viestinnän toimialat ovat pärjänneet läpi koronakriisin suhteellisen hyvin. Vuotta aiemmin romahtaneet liikenteen sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialat ovat kehittyneet vaihtelevasti koronatilanteen mukaisesti, ja huhti-kesäkuussa majoitus- ja ravitsemistoiminnan arvonlisäys kasvoi liki kolminkertaiseksi vuodentakaiseen verrattuna.