Toimialoittainen kehitys

Päivitetty: 31.5.2018
Seuraava päivitys: 31.8.2018

Kansantalouden neljännesvuositilinpito kuvaa systemaattisesti Suomen taloutta samoin käsittein ja määritelmin kuin vuositilinpito, mutta aggregoidummalla tasolla. Tiedoista ilmenee mm. miten Suomen bruttokansantuote on kehittynyt vuosineljänneksittäin, mitkä toimialat ovat kasvaneet ja kuinka paljon, onko tuotantoa kasvattanut esimerkiksi vienti vai investoinnit, miten kotitalouksien kulutus on muuttunut edellisestä neljänneksestä ja paljonko palkat ovat nousseet viime vuodesta.

Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa vähentämällä yksikön tuotoksesta tuotannossa käytetyt välituotteet (tavarat ja palvelut) ja markkinattomassa tuotannossa laskemalla yhteen palkansaajakorvaukset, kiinteän pääoman kuluminen ja mahdolliset tuotannon ja tuonnin verot.

Volyymi tarkoittaa hintamuutoksista puhdistettua tietoa. Viitevuoden 2010 hintaiset volyymit on ilmaistu suhteessa vuoden 2010 käypähintaiseen (euromääräiseen) tasoon.

   

Kaikkien toimialojen yhteenlasketun arvonlisäyksen volyymi kasvoi 1,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 3,1 prosenttia vuodentakaisesta.

Alkutuotannon, eli maa-, metsä- ja kalatalouden arvonlisäyksen volyymi kasvoi tammi-maaliskuussa kaksi prosenttia edellisestä neljänneksestä ja pysyi vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen tasolla. Maatalouden arvonlisäyksen volyymi pieneni kaksi prosenttia mutta metsätalous kasvoi yhden prosentin vuodentakaiseen verrattuna.

Kasvuvauhti kiihtyi teollisuustoimialoilla tammi-maaliskuussa: koko teollisuuden arvonlisäys kasvoi edellisestä neljänneksestä neljä prosenttia. Tehdasteollisuuden tuotanto oli kolme prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Erityisen paljon kasvoi metalliteollisuuden (pl. sähkö- ja elektroniikkateollisuus) tuotannon volyymi sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuus, jotka olivat ensimmäisellä neljänneksellä kuusi prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin, sekä energia-, vesi- ja jätehuolto, joka kasvoi kahdeksan prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Vaimeampaa kehitystä nähtiin metsäteollisuudessa, jonka tuotanto supistui yhden prosentin vuodentakaisesta, sekä kemianteollisuudessa, joka kasvoi yhden prosentin vuodentakaisesta.

Rakentamisen toimiala kasvoi tammi-maaliskuussa kolme prosenttia edellisestä neljänneksestä ja seitsemän prosenttia vuodentakaisesta.

Palvelutoimialojen volyymi kasvoi yhden prosentin edellisen neljänneksen tasolta ja kaksi prosenttia vuodentakaisesta. Vuodentakaiseen verrattuna yksityisten palveluiden arvonlisäys kasvoi kolme prosenttia ja julkisten palveluiden arvonlisäys yhden prosentin.

Kaupan volyymi oli yhden prosentin suurempi kuin edellisellä neljänneksellä ja viisi prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Lähes kaikilla muillakin palvelutoimialoilla havaittiin tammi-maaliskuussa selvää kasvua, ja ainoastaan rahoitus- ja vakuutustoiminta supistui vuodentakaiseen verrattuna. Lisäksi informaation ja viestinnän toimialan tuotanto jäi vuodentakaiselle tasolleen.