Toimialoittainen kehitys

Päivitetty: 28.5.2021
Seuraava päivitys: 14.7.2021

Kansantalouden neljännesvuositilinpito kuvaa systemaattisesti Suomen taloutta samoin käsittein ja määritelmin kuin vuositilinpito, mutta aggregoidummalla tasolla. Tiedoista ilmenee mm. miten Suomen bruttokansantuote on kehittynyt vuosineljänneksittäin, mitkä toimialat ovat kasvaneet ja kuinka paljon, onko tuotantoa kasvattanut esimerkiksi vienti vai investoinnit, miten kotitalouksien kulutus on muuttunut edellisestä neljänneksestä ja paljonko palkat ovat nousseet viime vuodesta.

Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa vähentämällä yksikön tuotoksesta tuotannossa käytetyt välituotteet (tavarat ja palvelut) ja markkinattomassa tuotannossa laskemalla yhteen palkansaajakorvaukset, kiinteän pääoman kuluminen ja mahdolliset tuotannon ja tuonnin verot.

Volyymi tarkoittaa hintamuutoksista puhdistettua tietoa. Viitevuoden 2010 hintaiset volyymit on ilmaistu suhteessa vuoden 2010 käypähintaiseen (euromääräiseen) tasoon.

   

Kaikkien toimialojen yhteenlasketun arvonlisäyksen volyymi kasvoi 0,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä mutta väheni 0,8 prosenttia vuodentakaisesta.

Alkutuotannon eli maa-, metsä- ja kalatalouden arvonlisäyksen volyymi kasvoi tammi-maaliskuussa sekä edelliseen neljännekseen että vuodentakaiseen verrattuna.

Teollisuustoimialojen (ml. kaivostoiminta sekä energia-, vesi- ja jätehuolto) tuotanto kasvoi tammi-maaliskuussa edelliseen vuosineljännekseen verrattuna mutta jäi hieman vuodentakaista alemmalle tasolle. Metsä- ja metalliteollisuuden toimialat kasvoivat edellisestä vuosineljänneksestä, mutta kemian- sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuuden toimialat supistuivat. Rakentamisen väheneminen jatkui tammi-maaliskuussa.

Palvelutoimialojen arvonlisäys kasvoi 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä hieman edellisestä mutta jäi vuodentakaista tasoaan pienemmäksi. Koronaviruskriisi alkoi vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen aikana ja on vaikuttanut erityisen voimakkaasti liikenteen sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnan toimialoilla. Useilla muillakin palvelutoimialoilla arvonlisäys jäi vuodentakaista alemmalle tasolle. Kaupan toimiala kasvoi, kun tammi-maaliskuussa etenkin autokauppa kasvoi selvästi, lisäksi informaation ja viestinnän toimiala on pärjännyt hyvin läpi koronakriisin.