Toimialoittainen kehitys

Päivitetty: 26.2.2021
Seuraava päivitys: 28.5.2021

Kansantalouden neljännesvuositilinpito kuvaa systemaattisesti Suomen taloutta samoin käsittein ja määritelmin kuin vuositilinpito, mutta aggregoidummalla tasolla. Tiedoista ilmenee mm. miten Suomen bruttokansantuote on kehittynyt vuosineljänneksittäin, mitkä toimialat ovat kasvaneet ja kuinka paljon, onko tuotantoa kasvattanut esimerkiksi vienti vai investoinnit, miten kotitalouksien kulutus on muuttunut edellisestä neljänneksestä ja paljonko palkat ovat nousseet viime vuodesta.

Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa vähentämällä yksikön tuotoksesta tuotannossa käytetyt välituotteet (tavarat ja palvelut) ja markkinattomassa tuotannossa laskemalla yhteen palkansaajakorvaukset, kiinteän pääoman kuluminen ja mahdolliset tuotannon ja tuonnin verot.

Volyymi tarkoittaa hintamuutoksista puhdistettua tietoa. Viitevuoden 2010 hintaiset volyymit on ilmaistu suhteessa vuoden 2010 käypähintaiseen (euromääräiseen) tasoon.

   

Toimialojen arvonlisäyksen yhteenlaskettu volyymi kasvoi neljännellä neljänneksellä 0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Koko vuonna 2020 arvonlisäystä kertyi 2,9 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Teollisuuden toimialoista vain sähkö- ja elektroniikkateollisuus kasvoi vuonna 2020. Myös palvelutoimialat kehittyivät heikosti, ja liikenteelle sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnalle koronavuosi oli suorastaan katastrofaalinen.

Alkutuotannon, eli maa-, metsä- ja kalatalouden arvonlisäyksen volyymi pieneni loka-joulukuussa neljä prosenttia vuodentakaisesta. Koko vuonna 2020 alkutuotanto väheni kolme prosenttia.

Teollisuuden (toimialat B–E) arvonlisäys pieneni kaksi prosenttia vuonna 2020 ja viimeisellä vuosineljänneksellä prosentin vuodentakaiseen verrattuna. Metalliteollisuuden volyymi pieneni vuonna 2020 kolme prosenttia, kemianteollisuus yhden prosentin ja metsäteollisuus peräti kymmenen prosenttia. Sähkö- ja elektroniikkateollisuus kasvoi seitsemän prosenttia.

Rakentamisessa arvonlisäyksen volyymi pieneni loka-joulukuussa yhden prosentin vuodentakaisesta kuten myös koko vuonna 2020. Talonrakentamisen suunta on ollut alaspäin jo vuodesta 2018 alkaen, mutta maa- ja vesirakentaminen kasvoi vuonna 2020.

Palvelutoimialojen arvonlisäyksen volyymi pieneni loka-joulukuussa kaksi prosenttia vuodentakaisesta neljänneksestä. Koko vuonna 2020 palvelutoimialojen arvonlisäys pieneni kolme prosenttia. Pahimmin koronapandemia kuritti liikenteen toimialaa, jonka vuoden 2020 arvonlisäys pieneni noin kuudenneksella edellisvuodesta, sekä majoitus- ja ravitsemistoimintaa, jonka arvonlisäyksestä hävisi lähes kolmannes.