Toimialoittainen kehitys

Päivitetty: 30.11.2018
Seuraava päivitys: 28.2.2019

Kansantalouden neljännesvuositilinpito kuvaa systemaattisesti Suomen taloutta samoin käsittein ja määritelmin kuin vuositilinpito, mutta aggregoidummalla tasolla. Tiedoista ilmenee mm. miten Suomen bruttokansantuote on kehittynyt vuosineljänneksittäin, mitkä toimialat ovat kasvaneet ja kuinka paljon, onko tuotantoa kasvattanut esimerkiksi vienti vai investoinnit, miten kotitalouksien kulutus on muuttunut edellisestä neljänneksestä ja paljonko palkat ovat nousseet viime vuodesta.

Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa vähentämällä yksikön tuotoksesta tuotannossa käytetyt välituotteet (tavarat ja palvelut) ja markkinattomassa tuotannossa laskemalla yhteen palkansaajakorvaukset, kiinteän pääoman kuluminen ja mahdolliset tuotannon ja tuonnin verot.

Volyymi tarkoittaa hintamuutoksista puhdistettua tietoa. Viitevuoden 2010 hintaiset volyymit on ilmaistu suhteessa vuoden 2010 käypähintaiseen (euromääräiseen) tasoon.

   

Kaikkien toimialojen yhteenlasketun arvonlisäyksen volyymi kasvoi 0,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 2,5 prosenttia vuodentakaisesta.

Alkutuotannon, eli maa-, metsä- ja kalatalouden arvonlisäyksen volyymi kasvoi heinä-syyskuussa kolme prosenttia vuodentakaisesta mutta supistui kaksi prosenttia edellisestä neljänneksestä. Maatalouden arvonlisäyksen volyymi pieneni neljä prosenttia, mutta metsätalous kasvoi kuusi prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Teollisuustoimialojen (ml. kaivostoiminta sekä energia-, vesi- ja jätehuolto) tuotanto kasvoi heinä-syyskuussa neljä prosenttia vuodentakaiseen ja kaksi prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Metsäteollisuuden tuotanto supistui kolme prosenttia vuodentakaiselta tasoltaan. Kemianteollisuuden tuotanto kasvoi neljä prosenttia ja metalliteollisuuden (pl. sähkö- ja elektroniikkateollisuus) tuotannon volyymi yhden prosentin vuodentakaisesta. Sähkö- ja elektroniikkateollisuus kasvoi kolmannella neljänneksellä jopa 16 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Tehdasteollisuuden tuotanto oli kokonaisuudessaan kolme prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Rakentamisen toimiala kasvoi heinä-syyskuussa kaksi prosenttia vuodentakaisesta. Talonrakentamisen kasvu näyttää vielä jatkuvan, mutta maa- ja vesirakentamisen kehitys on jo vaimeampaa.

Palvelutoimialojen volyymi kasvoi puoli prosenttia edellisen neljänneksen tasolta, vuodentakaisesta kasvua kertyi kaksi prosenttia. Vuoden 2017 kolmanteen neljännekseen verrattuna julkisten palveluiden arvonlisäys kasvoi prosentin ja yksityisten palveluiden arvonlisäys kolme prosenttia.

Kaupan volyymi oli heinä-syyskuussa yhden prosentin korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Voimakkaasti kasvanut autokaupan toimiala kasvoi kolmannella neljänneksellä vielä vuodentakaisesta, mutta pieneni edelliseen neljännekseen verrattuna. Rahoitus- ja vakuutustoiminnan arvonlisäys pieneni hieman heinä-syyskuun 2017 tasolta. Muut palvelutoimialat kasvoivat vuodentakaisesta, mutta majoitus- ja ravitsemistoimialoilla arvonlisäys pieneni edelliseen neljännekseen verrattuna.