Toimialoittainen kehitys

Päivitetty: 30.8.2019
Seuraava päivitys: 29.11.2019

Kansantalouden neljännesvuositilinpito kuvaa systemaattisesti Suomen taloutta samoin käsittein ja määritelmin kuin vuositilinpito, mutta aggregoidummalla tasolla. Tiedoista ilmenee mm. miten Suomen bruttokansantuote on kehittynyt vuosineljänneksittäin, mitkä toimialat ovat kasvaneet ja kuinka paljon, onko tuotantoa kasvattanut esimerkiksi vienti vai investoinnit, miten kotitalouksien kulutus on muuttunut edellisestä neljänneksestä ja paljonko palkat ovat nousseet viime vuodesta.

Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa vähentämällä yksikön tuotoksesta tuotannossa käytetyt välituotteet (tavarat ja palvelut) ja markkinattomassa tuotannossa laskemalla yhteen palkansaajakorvaukset, kiinteän pääoman kuluminen ja mahdolliset tuotannon ja tuonnin verot.

Volyymi tarkoittaa hintamuutoksista puhdistettua tietoa. Viitevuoden 2010 hintaiset volyymit on ilmaistu suhteessa vuoden 2010 käypähintaiseen (euromääräiseen) tasoon.

   

Kaikkien toimialojen yhteenlasketun arvonlisäyksen volyymi kasvoi 0,5 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 1,6 prosenttia vuodentakaisesta.

Alkutuotannon, eli maa-, metsä- ja kalatalouden arvonlisäyksen volyymi pieneni huhti-kesäkuussa noin kuusi prosenttia vuodentakaisesta ja noin kaksi ja puoli prosenttia edellisestä neljänneksestä. Maatalouden arvonlisäyksen volyymi pieneni hieman alle kymmenen prosenttia ja metsätalouden noin viisi prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Teollisuustoimialojen (ml. kaivostoiminta sekä energia-, vesi- ja jätehuolto) tuotanto kasvoi huhti-kesäkuussa noin kaksi ja puoli prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Metsäteollisuuden tuotanto supistui neljä prosenttia vuodentakaiselta tasoltaan. Kemianteollisuuden tuotanto kasvoi kuusi prosenttia ja metalliteollisuuden (pl. sähkö- ja elektroniikkateollisuus) tuotannon volyymi kaksi prosenttia vuodentakaisesta. Sähkö- ja elektroniikkateollisuus kasvoi toisella neljänneksellä kahdeksan prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Tehdasteollisuuden tuotanto oli kokonaisuudessaan hieman alle kolme prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin.

Rakentamisen toimiala kasvoi huhti-kesäkuussa reilun prosentin vuodentakaisesta. Talonrakentamisen volyymi kasvoi noin prosentin, sekä maa- ja vesirakentamisen hieman alle prosentin verrattuna vuodentakaiseen neljännekseen.

Palvelutoimialojen volyymi kasvoi vajaan prosentin edellisen neljänneksen tasolta, vuodentakaisesta kasvua kertyi hieman alle kaksi prosenttia. Vuoden 2018 toiseen neljännekseen verrattuna julkisten palveluiden arvonlisäys kasvoi yhden prosentin ja yksityisten palveluiden arvonlisäys kaksi prosenttia.

Kaupan volyymi oli huhti-kesäkuussa noin puolitoista prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Tammi-maaliskuun kaupan arvonlisäyksen volyymi tarkentui suunnilleen samalle tasolle kuin vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä (oli noin kaksi prosenttia pienemmällä tasolla). Autokauppa supistui vuodentakaisesta mutta vähittäis- ja tukkukauppa kasvoivat. Suotuisinta kehitystä nähtiin informaation ja viestinnän sekä liike-elämän palveluiden tahoilla.