Osa-aikaiset ja määräaikaiset työsuhteet

Päivitetty: 23.10.2018
Seuraava päivitys: 11.4.2019

Osa-aikatyötä tekeväksi luokitellaan palkansaaja, joka tutkimusviikolla ilmoitti olevansa päätyöpaikassaan osa-aikatyössä.

Määräaikaisessa työsuhteessa olevaksi luetaan palkansaaja, jonka työsopimus on solmittu määräajaksi, koeajaksi tai tietyn työn suorittamisen ajaksi.

   

Osa-aikatyötä tekevien määrä kasvoi edelleen

Naispalkansaajista yli viidennes osa-aikaisia

Vuonna 2017 osa-aikatyötä teki 408 000 henkeä, mikä on noin 17 prosenttia kaikista työllisistä. Tämä oli 9 000 työllistä enemmän kuin vuonna 2016. Osa-aikatyötä tekevistä työllisistä palkansaajia oli 332 000, mikä on 10 000 enemmän kuin edellisvuonna. Työvoimatutkimuksessa osa-aikaisuus perustuu vastaajan omaan ilmoitukseen. Seuraavassa käsitellään vain osa-aikaisia palkansaajia.

Osa-aikainen työ oli yleisempää naisilla kuin miehillä. Vuonna 2017 naispalkansaajista osa-aikaisia oli 21 prosenttia eli 227 000 naista ja miespalkansaajista 10 prosenttia eli 104 000 miestä. Osa-aikatyötä tekevien miespalkansaajien osuus pysyi samana kuin vuonna 2016, naisilla osa-aikaisten palkansaajien osuus sen sijaan kasvoi edellisvuodesta prosenttiyksiköllä eli noin 9 000 hengellä. Viime vuosien aikana osa-aikatyö on lisääntynyt nimenomaan naisilla.

Määräaikaisuus edelleen yleisempää naisilla kuin miehillä

Suomessa oli vuonna 2017 keskimäärin 2 147 000 palkansaajaa, mikä oli 43 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajista määräaikaisia oli 345 000, joista naisia 204 000 ja miehiä 141 000. Määräaikaisten palkansaajien lukumäärä kasvoi 12 000 hengellä edellisvuodesta.

Vuonna 2017 palkansaajien kaikista työsuhteista 84 prosenttia oli jatkuvia ja 16 prosenttia määräaikaisia. Edellisvuoteen verrattuna osuudet ovat pysyneet samana. Määräaikaiset työsuhteet ovat yleisempiä naisilla kuin miehillä. Vuonna 2017 naispalkansaajista 19 prosenttia ja miespalkansaajista 13 prosenttia työskenteli määräaikaisessa työsuhteessa.