Osa-aikaiset ja määräaikaiset työsuhteet 

Päivitetty: 27.4.2017 - Seuraava päivitys: 24.4.2018
   
 
 
Jaa

Osa-aikatyötä tekevien naisten määrä kasvoi selvästi

Osa-aikaisia palkansaajia eniten naisvaltaisilla toimialoilla. Vuonna 2016 osa-aikatyötä teki 399 000 henkeä eli 16 prosenttia kaikista työllisistä. Tämä oli 21 000 enemmän kuin vuonna 2015. Vuonna 2016 osa-aikatyötä tekevistä työllisistä palkansaajia oli 321 000, mikä oli 15 000 henkeä enemmän kuin edellisvuonna. Työvoimatutkimuksessa osa-aikaisuus perustuu vastaajan omaan ilmoitukseen.

Määräaikaisuus yleisempää naisilla kuin miehillä

Suomessa oli vuonna 2016 keskimäärin 2 105 000 palkansaajaa, mikä oli 15 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajista määräaikaisia oli 333 000, joista naisia 197 000 ja miehiä 136 000. Määräaikaisten palkansaajien lukumäärä oli kasvanut 11 000 hengellä edellisvuodesta. Määräaikaisena palkansaajana työskentelevien miesten määrä oli noussut 8 000 hengellä.


Lähde:
Tilastokeskus / Työvoimatutkimus


Indikaattorin kuvaus

Osa-aikatyötä tekeväksi luokitellaan palkansaaja, joka tutkimusviikolla ilmoitti olevansa päätyöpaikassaan osa-aikatyössä.

Määräaikaisessa työsuhteessa olevaksi luetaan palkansaaja, jonka työsopimus on solmittu määräajaksi, koeajaksi tai tietyn työn suorittamisen ajaksi.