Osa-aikaiset ja määräaikaiset työsuhteet

Päivitetty: 7.5.2020
Seuraava päivitys: 7.5.2021

Osa-aikatyötä tekeväksi luokitellaan palkansaaja, joka tutkimusviikolla ilmoitti olevansa päätyöpaikassaan osa-aikatyössä.

Määräaikaisessa työsuhteessa olevaksi luetaan palkansaaja, jonka työsopimus on solmittu määräajaksi, koeajaksi tai tietyn työn suorittamisen ajaksi.

   

Osa-aikatyötä tekevien määrä kasvoi, osa-aikatyötä tekevien osuudet pysyivät lähes ennallaan

Naispalkansaajista yli viidennes osa-aikaisia, miehistä joka kymmenes

Vuonna 2019 osa-aikatyötä teki 439 000 työllistä, mikä oli 17 prosenttia kaikista työllisistä. Osa-aikatyötä tekeviä työllisiä oli 16 000 enemmän kuin vuonna 2018. Osa-aikaisesti työskentelevistä palkansaajia oli 356 000, mikä oli 12 000 enemmän kuin edellisvuonna. Työvoimatutkimuksessa osa-aikaisuus perustuu vastaajan omaan ilmoitukseen.

Osa-aikainen työ oli yleisempää naisilla kuin miehillä. Vuonna 2019 naispalkansaajista osa-aikaisia oli 22 prosenttia eli 244 000 ja miespalkansaajista 10 prosenttia eli 112 000. Molemmilla sukupuolilla osa-aikatyötä tekevien osuudet palkansaajista pysyivät lähes samoina kuin vuonna 2018.

Kaksi kolmasosaa määräaikaisista palkansaajista olisi halunnut pysyvää työtä

Määräaikaisten osuus palkansaajista laskenut hieman

Suomessa oli vuonna 2019 keskimäärin 2 220 000 palkansaajaa, mikä on 16 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajista määräaikaisia oli 350 000, joista naisia 207 000 ja miehiä 143 000. Määräaikaisten palkansaajien lukumäärä väheni 13 000 henkilöllä.

Vuonna 2019 palkansaajien kaikista työsuhteista 84 prosenttia oli jatkuvia ja 16 prosenttia määräaikaisia. Määräaikaiset työsuhteet ovat yleisempiä naisilla kuin miehillä. Vuonna 2019 naispalkansaajista 19 prosenttia ja miespalkansaajista 13 prosenttia työskenteli määräaikaisessa työsuhteessa.