Osa-aikaiset ja määräaikaiset työsuhteet

Päivitetty: 11.4.2019
Seuraava päivitys: 11.4.2020

Osa-aikatyötä tekeväksi luokitellaan palkansaaja, joka tutkimusviikolla ilmoitti olevansa päätyöpaikassaan osa-aikatyössä.

Määräaikaisessa työsuhteessa olevaksi luetaan palkansaaja, jonka työsopimus on solmittu määräajaksi, koeajaksi tai tietyn työn suorittamisen ajaksi.

   

Osa-aikatyötä tekevien määrä kasvoi

Naispalkansaajista yli viidennes osa-aikaisia, miehistä kymmenesosa

Vuonna 2018 osa-aikatyötä teki 424 000 työllistä, mikä oli 17 prosenttia kaikista työllisistä. Osa-aikatyötä tekeviä työllisiä oli 15 000 enemmän kuin vuonna 2017. Osa-aikaisesti työskentelevistä palkansaajia oli 344 000, mikä oli 13 000 enemmän kuin edellisvuonna. Työvoimatutkimuksessa osa-aikaisuus perustuu vastaajan omaan ilmoitukseen. Seuraavassa tarkastellaan osa-aikatyötä tekevistä vain palkansaajia.

Osa-aikainen työ oli yleisempää naisilla kuin miehillä. Vuonna 2018 naispalkansaajista osa-aikaisia oli 21 prosenttia eli 235 000 ja miespalkansaajista 10 prosenttia eli 110 000. Molemmilla sukupuolilla osa-aikatyötä tekevien osuudet palkansaajista pysyivät samoina kuin vuonna 2017.

Määräaikaisuus edelleen yleisempää naisilla kuin miehillä

Suomessa oli vuonna 2018 keskimäärin 2 204 000 palkansaajaa, mikä on 57 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Palkansaajista määräaikaisia oli 363 000, joista naisia 216 000 ja miehiä 147 000. Määräaikaisten palkansaajien lukumäärä kasvoi 18 000 henkilöllä edellisvuodesta.

Vuonna 2018 palkansaajien kaikista työsuhteista 84 prosenttia oli jatkuvia ja 16 prosenttia määräaikaisia. Määräaikaiset työsuhteet ovat yleisempiä naisilla kuin miehillä. Vuonna 2018 naispalkansaajista 19 prosenttia ja miespalkansaajista 13 prosenttia työskenteli määräaikaisessa työsuhteessa. Edellisvuoteen verrattuna osuudet ovat pysyneet lähes samoina.