Osa-aikaiset ja määräaikaiset työsuhteet

Päivitetty: 4.3.2021
Seuraava päivitys: 4.3.2022

Osa-aikatyötä tekeväksi luokitellaan palkansaaja, joka tutkimusviikolla ilmoitti olevansa päätyöpaikassaan osa-aikatyössä.

Määräaikaisessa työsuhteessa olevaksi luetaan palkansaaja, jonka työsopimus on solmittu määräajaksi, koeajaksi tai tietyn työn suorittamisen ajaksi.

   

Osa-aikatyö väheni naisilla, miehillä väheni kokoaikatyö

Vuonna 2020 kokoaikatyötä tekeviä palkansaajia oli 1 861 000 eli lähes saman verran kuin edellisvuonna. Osa-aikatyötä tekeviä palkansaajia oli 327 000, mikä on 29 000 vähemmän kuin vuonna 2019. Kokoaikatyössä oli miehiä 12 000 vähemmän ja naisia 9 000 enemmän kuin edellisvuonna. Vuonna 2020 naispalkansaajista osa-aikaisia oli 20 prosenttia eli 218 000 ja miespalkansaajista 10 prosenttia eli 110 000. Miehillä osa-aikatyötä tekevien osuus palkansaajista pysyi lähes samana kuin vuonna 2019. Naisilla osa-aikatyötä tekevien osuus palkansaajista laski 2 prosenttiyksikköä. Osa-aikatyötä tekevien palkansaajien osuus oli suurin majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (I), 40 prosenttia.