Äänestysaktiivisuus

Päivitetty: 24.4.2019
Seuraava päivitys: 2.4.2023

Indikaattori kuvaa Suomessa asuvien Suomen kansalaisten äänestysprosenttia eduskuntavaaleissa. Äänestysprosentti kertoo äänestäneiden osuuden äänioikeutetuista.

   

Äänestysaktiivisuus nousi edellisistä eduskuntavaaleista

Suomessa asuvien Suomen kansalaisten äänestysprosentti oli 72,1, mikä on 2,0 prosenttiyksikköä enemmän kuin edellisissä eduskuntavaaleissa. Äänestysprosentti nousi kaikissa vaalipiireissä, suhteellisesti eniten Pirkanmaan ja Satakunnan vaalipiireissä, 3,2 prosenttiyksikköä. Manner-Suomessa korkein äänestysprosentti oli Helsingin vaalipiirissä (77,7 %) ja matalin Savo-Karjalan vaalipiirissä (67,4 %). Manner-Suomen kunnista matalin äänestysprosentti oli Hyrynsalmella (60,0 %) ja korkein Luodossa (86,2 %).