Äänestysaktiivisuus 

Päivitetty: 30.4.2015 - Seuraava päivitys: 30.4.2019
   
 
 
Jaa

Vaaliosallistuminen edellisten eduskuntavaalien tasolla


Suomessa asuvien Suomen kansalaisten äänestysprosentti oli 70,1 prosenttia, mikä on 0,4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuoden 2011 eduskuntavaaleissa. Äänestysaktiivisuus nousi Ahvenanmaan, Lapin, Keski-Suomen ja Oulun vaalipiireissä. Vilkkainta äänestäminen oli Helsingin vaalipiirissä, jossa äänesti 75,1 prosenttia äänioikeutetuista. Keskimääräistä vilkkaammin äänestettiin myös Uudenmaan (72,4 %), Vaasan (72,0 %), Varsinais-Suomen (71,0 %) ja Pirkanmaan (70,5 %) vaalipiireissä.

Kaikkiaan äänioikeutettuja oli 4 463 333. Suomessa asuvia äänioikeutettuja oli 4 221 237 ja ulkomailla asuvia 242 096. Ulkosuomalaisten äänestysaktiivisuus oli 10,1 prosenttia, mikä on 0,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisissä eduskuntavaaleissa.

Lähde:
Tilastokeskus / Eduskuntavaalit


Indikaattorin kuvaus

Indikaattori kuvaa Suomessa asuvien Suomen kansalaisten äänestysprosenttia eduskuntavaaleissa. Äänestysprosentti kertoo äänestäneiden osuuden äänioikeutetuista.