Suomalaisten matkailu

Päivitetty: 30.3.2021
Seuraava päivitys: 30.3.2022

Suomalaisten matkailu -tutkimus sisältää tietoa suomalaisten tekemistä matkoista ja matkan tehneistä henkilöistä. Tutkimuksen kohteena ovat yöpymisen sisältäneet matkat kotimaassa ja ulkomaille sekä päivämatkat ulkomaille.

Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmiä on muutettu vuosina 2000, 2010 ja 2012. Aikasarjakatkosta edeltävät luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia uudempien kanssa.

Vuosien 1991-2011 tiedot koskevat 15-74-vuotiaita suomalaisia ja vuodesta 2012 alkaen 15-84-vuotiaita.

Pyöristyksien takia taulun summat eivät aina täsmää.

Kotimaanmatkat luokitellaan vapaa-ajanmatkoihin, joiden aikana on käytetty maksullista majoitusta, vapaa-ajan ilmaismajoitusmatkoihin sekä työ- ja kokousmatkoihin.

Ulkomaanmatkat luokitellaan vapaa-ajanmatkoihin, joiden aikana on yövytty kohdemaassa, risteilymatkoihin, päivämatkoihin sekä työ- ja kokousmatkoihin.

   

Suomalaisten kotimaan mökkimatkailu lisääntyi vuonna 2020

Vuoden 2020 matkailuilmiö oli mökkeily kotimaassa ja yöpymisten määrä kotimaan mökkimatkoilla kaksinkertaistui edellisvuoteen verrattuna. Ulkomaille suomalaiset tekivät vuonna 2020 yhteensä 2,3 miljoonaa erilaista vapaa-ajanmatkaa, joiden määrä oli koronakriisistä johtuen vain reilu neljäsosa edellisvuodesta. Kotimaassa erilaisia yöpymisen sisältäneitä vapaa-ajanmatkoja tehtiin 21,4 miljoonaa eli vajaan viidesosan vähemmän kuin 2019. Matkat olivat kuitenkin kestoltaan selvästi pidempiä kuin edellisvuonna, minkä vuoksi yöpymisten määrä lisääntyi yli 10 prosenttia. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asuvien kotimaan vapaa-ajan yöpymisissä ei tapahtunut merkittävää muutosta edellisvuoteen verrattuna. Sen sijaan pääkaupunkiseudulla asuvien vapaa-ajan yöpymiset kotimaassa lisääntyivät lähes 50 prosenttia.

Tilastojulkistus