Teollisuuden suhdanteet

Päivitetty: 9.4.2021
Seuraava päivitys: 10.5.2021

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi kuvaa teollisuuden kiinteähintaisen tuotoksen suhteellista muutosta verrattuna tiettyyn perusajankohtaan (2010=100). Teollisuustuotannon volyymi-indeksi perustuu yrityksille ja toimipaikoille lähetettyyn kyselyyn, jossa tiedustellaan tuotannon määrä- tai arvotietoja kuukausittain.

Työpäiväkorjattu indeksi huomioi arkipäivien lukumäärän vaihtelusta aiheutuvat tekijät. Teollisuuden suhdanteet vaikuttavat laajasti yhteiskunnan kasvuun ja talouden tasapainoon. Teollisuuden suhdannevaihtelut näkyvät työmarkkinoiden toimialakohtaisessa kehityksessä ja elinkeinorakenteen monipuolisuudessa, mikä puolestaan heijastuu investointien, rakentamisen ja työpaikkojen määrässä. Yleisen talouskehityksen lisäksi teollisuuden suhdanteet kuvastavat osaltaan myös työmarkkinoiden toimintaympäristön elinvoimaisuutta ja kilpailukykyisyyttä.

Tämän lisäksi teollisuuden kehityssuunnalla on heijastusvaikutuksia teollisuuden toimialakohtaiseen kasvuun, mikä näkyy muun muassa energian kulutuksen kehityksessä etenkin teollisuuden energiaintensiivisillä aloilla. Julkisen hallinnon tehtävänä on kannustaa kestävään ja energiatehokkaaseen yritystoimintaan sekä samalla taata yrityksille hyvät toimintaedellytykset kohtuullisen verotuksen sekä elinkeinoelämää aktivoivan ja kilpailukykyä edistävän poliittisen toiminnan avulla.

   

Teollisuustuotanto kasvoi helmikuussa sekä edellisestä kuukaudesta että vuodentakaisesta

Kausitasoitettu teollisuustuotanto (TOL BCD) kasvoi helmikuussa 3,4 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2021 helmikuussa 5,5 prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 helmikuussa.

Päätoimialoittain tarkasteltuna kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi helmikuussa kaikilla toimialoilla. Tuotannon kasvu oli voimakkainta toimialoilla kaivostoiminta ja louhinta, 4,8 prosenttia, sähkö- ja elektroniikkateollisuus, 4,2 prosenttia, ja sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto, 4,1 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Elintarviketeollisuudessa tuotantoa oli 1,8 prosenttia enemmän kuin tammikuussa. Maltillisinta kasvu edelliseen kuukauteen verrattuna oli metsäteollisuudessa, 0,4 prosenttia.

Tilastojulkistus