Teollisuuden suhdanteet

Päivitetty: 10.11.2020
Seuraava päivitys: 10.12.2020

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi kuvaa teollisuuden kiinteähintaisen tuotoksen suhteellista muutosta verrattuna tiettyyn perusajankohtaan (2010=100). Teollisuustuotannon volyymi-indeksi perustuu yrityksille ja toimipaikoille lähetettyyn kyselyyn, jossa tiedustellaan tuotannon määrä- tai arvotietoja kuukausittain.

Työpäiväkorjattu indeksi huomioi arkipäivien lukumäärän vaihtelusta aiheutuvat tekijät. Teollisuuden suhdanteet vaikuttavat laajasti yhteiskunnan kasvuun ja talouden tasapainoon. Teollisuuden suhdannevaihtelut näkyvät työmarkkinoiden toimialakohtaisessa kehityksessä ja elinkeinorakenteen monipuolisuudessa, mikä puolestaan heijastuu investointien, rakentamisen ja työpaikkojen määrässä. Yleisen talouskehityksen lisäksi teollisuuden suhdanteet kuvastavat osaltaan myös työmarkkinoiden toimintaympäristön elinvoimaisuutta ja kilpailukykyisyyttä.

Tämän lisäksi teollisuuden kehityssuunnalla on heijastusvaikutuksia teollisuuden toimialakohtaiseen kasvuun, mikä näkyy muun muassa energian kulutuksen kehityksessä etenkin teollisuuden energiaintensiivisillä aloilla. Julkisen hallinnon tehtävänä on kannustaa kestävään ja energiatehokkaaseen yritystoimintaan sekä samalla taata yrityksille hyvät toimintaedellytykset kohtuullisen verotuksen sekä elinkeinoelämää aktivoivan ja kilpailukykyä edistävän poliittisen toiminnan avulla.

   

Teollisuustuotanto laski syyskuussa sekä edellisestä kuukaudesta että vuodentakaisesta

Kausitasoitettu teollisuustuotanto (TOL BCD) laski syyskuussa 2,1 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2020 syyskuussa 6,0 prosenttia pienempi kuin vuoden 2019 syyskuussa. Tammi-syyskuussa työpäiväkorjattu tuotanto laski 3,5 prosenttia vuodentakaisesta.

Päätoimialoittain tarkasteltuna kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi syyskuussa eniten toimialalla kaivostoiminta ja louhinta, 20,9 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Kaikilla muilla päätoimialoilla tuotanto joko laski tai kasvu oli hyvin vähäistä. Tuotanto väheni eniten toimialoilla sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto, 7,9 prosenttia, sekä sähkö- ja elektroniikkateollisuus, 7,3 prosenttia elokuusta.

Tilastojulkistus