Teollisuuden suhdanteet

Päivitetty: 10.9.2020
Seuraava päivitys: 9.10.2020

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi kuvaa teollisuuden kiinteähintaisen tuotoksen suhteellista muutosta verrattuna tiettyyn perusajankohtaan (2010=100). Teollisuustuotannon volyymi-indeksi perustuu yrityksille ja toimipaikoille lähetettyyn kyselyyn, jossa tiedustellaan tuotannon määrä- tai arvotietoja kuukausittain.

Työpäiväkorjattu indeksi huomioi arkipäivien lukumäärän vaihtelusta aiheutuvat tekijät. Teollisuuden suhdanteet vaikuttavat laajasti yhteiskunnan kasvuun ja talouden tasapainoon. Teollisuuden suhdannevaihtelut näkyvät työmarkkinoiden toimialakohtaisessa kehityksessä ja elinkeinorakenteen monipuolisuudessa, mikä puolestaan heijastuu investointien, rakentamisen ja työpaikkojen määrässä. Yleisen talouskehityksen lisäksi teollisuuden suhdanteet kuvastavat osaltaan myös työmarkkinoiden toimintaympäristön elinvoimaisuutta ja kilpailukykyisyyttä.

Tämän lisäksi teollisuuden kehityssuunnalla on heijastusvaikutuksia teollisuuden toimialakohtaiseen kasvuun, mikä näkyy muun muassa energian kulutuksen kehityksessä etenkin teollisuuden energiaintensiivisillä aloilla. Julkisen hallinnon tehtävänä on kannustaa kestävään ja energiatehokkaaseen yritystoimintaan sekä samalla taata yrityksille hyvät toimintaedellytykset kohtuullisen verotuksen sekä elinkeinoelämää aktivoivan ja kilpailukykyä edistävän poliittisen toiminnan avulla.

   

Teollisuustuotanto kasvoi heinäkuussa edellisestä kuukaudesta mutta laski vuodentakaisesta

Kausitasoitettu teollisuustuotanto (TOL BCD) kasvoi heinäkuussa 0,9 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2020 heinäkuussa 6,1 prosenttia pienempi kuin vuoden 2019 heinäkuussa. Tammi-heinäkuussa työpäiväkorjattu tuotanto laski 3,3 prosenttia vuodentakaisesta.

Päätoimialoittain tarkasteltuna kausitasoitettu teollisuustuotanto väheni heinäkuussa lähes kaikilla toimialoilla. Voimakkainta lasku oli kaivostoiminta ja louhinta toimialalla, 11,9 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa tuotanto väheni 1,7 prosenttia, metalliteollisuudessa ja metsäteollisuudessa 0,7 prosenttia verrattuna kesäkuuhun. Ainoastaan elintarviketeollisuudessa tuotanto kasvoi hieman, 1,6 prosenttia.

Tilastojulkistus