Teollisuuden suhdanteet

Päivitetty: 8.11.2019
Seuraava päivitys: 10.12.2019

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi kuvaa teollisuuden kiinteähintaisen tuotoksen suhteellista muutosta verrattuna tiettyyn perusajankohtaan (2010=100). Teollisuustuotannon volyymi-indeksi perustuu yrityksille ja toimipaikoille lähetettyyn kyselyyn, jossa tiedustellaan tuotannon määrä- tai arvotietoja kuukausittain.

Työpäiväkorjattu indeksi huomioi arkipäivien lukumäärän vaihtelusta aiheutuvat tekijät. Teollisuuden suhdanteet vaikuttavat laajasti yhteiskunnan kasvuun ja talouden tasapainoon. Teollisuuden suhdannevaihtelut näkyvät työmarkkinoiden toimialakohtaisessa kehityksessä ja elinkeinorakenteen monipuolisuudessa, mikä puolestaan heijastuu investointien, rakentamisen ja työpaikkojen määrässä. Yleisen talouskehityksen lisäksi teollisuuden suhdanteet kuvastavat osaltaan myös työmarkkinoiden toimintaympäristön elinvoimaisuutta ja kilpailukykyisyyttä.

Tämän lisäksi teollisuuden kehityssuunnalla on heijastusvaikutuksia teollisuuden toimialakohtaiseen kasvuun, mikä näkyy muun muassa energian kulutuksen kehityksessä etenkin teollisuuden energiaintensiivisillä aloilla. Julkisen hallinnon tehtävänä on kannustaa kestävään ja energiatehokkaaseen yritystoimintaan sekä samalla taata yrityksille hyvät toimintaedellytykset kohtuullisen verotuksen sekä elinkeinoelämää aktivoivan ja kilpailukykyä edistävän poliittisen toiminnan avulla.

   

Teollisuustuotanto laski syyskuussa edellisestä kuukaudesta mutta kasvoi vuodentakaisesta

Kausitasoitettu teollisuustuotanto (TOL BCD) laski syyskuussa 1,2 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2019 syyskuussa 0,3 prosenttia suurempi kuin vuoden 2018 syyskuussa. Tammi-syyskuussa työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 2,4 prosenttia vuodentakaisesta.

Päätoimialoittain tarkasteltuna kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi syyskuussa vain toimialalla kaivostoiminta ja louhinta, 8,5 prosenttia. Kaikilla muilla päätoimialoilla tuotanto väheni edellisestä kuukaudesta. Laskua oli kemianteollisuudessa, 1,0 prosenttia, sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, 1,7 prosenttia ja elintarviketeollisuudessa, 2,1 prosenttia.

Tilastojulkistus