Elinajanodote

Päivitetty: 24.10.2019
Seuraava päivitys: 22.10.2020

Elinajanodote on vuosien määrä, jonka verran tietyn ikäinen henkilö eläisi kuolleisuuden pysyessä ennallaan. Elinajanodote lasketaan väestön ja kuolleiden ikä- ja sukupuolijakaumatietojen avulla vuosittain..

   

Vastasyntyneiden elinajanodote oli vuonna 2018 pojilla 78,9 ja tytöillä 84,3 vuotta

Tilastokeskuksen mukaan vastasyntyneiden poikien elinajanodote oli 78,9 vuotta ja tyttöjen vastaavasti 84,3 vuotta vuonna 2018. Poikien elinajanodote piteni vuoteen 2017 verrattuna 0,2 vuotta ja tyttöjen 0,1 vuotta. Elinajanodote on ikävakioitu tunnusluku, joka kuvaa laskenta-ajanjaksolla havaitun kuolleisuuden tasoa.

Miehet ovat kirineet elinajanodotteessa naisia kiinni

Vuonna 2018 sukupuolten välinen ero vastasyntyneiden elinajanodotteissa oli 5,4 vuotta. Vastasyntyneiden poikien elinajanodote on viimeisten 30 vuoden aikana pidentynyt 8,2 vuodella ja tyttöjen 5,6 vuodella. Suurimmillaan sukupuolten välinen ero oli 1970-luvun loppupuolella, jolloin se oli yhdeksän vuotta.