Elinajanodote

Päivitetty: 26.10.2018
Seuraava päivitys: 24.10.2019

Elinajanodote on vuosien määrä, jonka verran tietyn ikäinen henkilö eläisi kuolleisuuden pysyessä ennallaan. Elinajanodote lasketaan väestön ja kuolleiden ikä- ja sukupuolijakaumatietojen avulla vuosittain..

   

Vastasyntyneiden elinajanodote oli vuonna 2017 pojilla 78,7 ja tytöillä 84,2 vuotta

Tilastokeskuksen mukaan vastasyntyneiden poikien elinajanodote oli 78,7 vuotta ja tyttöjen vastaavasti 84,2 vuotta vuonna 2017. Poikien elinajanodote piteni vuoteen 2016 verrattuna 0,3 vuotta ja tyttöjen 0,1 vuotta. Elinajanodote on ikävakioitu tunnusluku, joka kuvaa laskenta-ajanjaksolla havaitun kuolleisuuden tasoa.

Miehet ovat kirineet elinajanodotteessa naisia kiinni

Vuonna 2017 sukupuolten välinen ero vastasyntyneiden elinajanodotteissa oli 5,5 vuotta. Vastasyntyneiden poikien elinajanodote on viimeisten 30 vuoden aikana pidentynyt 8 vuodella ja tyttöjen 5,5 vuodella. Suurimmillaan sukupuolten välinen ero oli 1970-luvun loppupuolella, jolloin se oli yhdeksän vuotta.

65-vuotiaiden miesten elinajanodote oli 18,2 vuotta ja 65-vuotiaiden naisten 21,8 vuotta vuonna 2017. Verrattuna vuoteen 1987 on 65-vuotiaiden miesten elinajanodote pidentynyt 4,8 vuodella ja naisten vastaavasti 4,2 vuodella.