Imeväiskuolleisuus 

Päivitetty: 28.4.2017 - Seuraava päivitys: 27.4.2018
   
 
 
Jaa
Ensimmäisen ikävuotensa aikana kuoli 100 lasta vuonna 2016. Alle vuoden ikäisenä kuolleiden eli imeväiskuolleiden määrä oli lähes sama kuin vuonna 2015, jolloin kuoli 97 lasta. Imeväiskuolleiden määrä tuhatta elävänä syntynyttä lasta kohden vuonna 2016 oli 1,9 promillea, joka on 0,2 promillea suurempi kuin edellisvuonna. Vaikka imeväiskuolleiden määrä pysyi lähes samana, on imeväiskuolleisuus suurempi johtuen syntyneiden määrän laskemisesta. Vuosien 2013–2015 keskimääräinen imeväiskuolleisuus oli Suomessa pienin verrattuna muihin Pohjoismaihin ja Länsi-Euroopan maihin.

Lähde:
Tilastokeskus / Kuolleet


Indikaattorin kuvaus

Imeväiskuolleisuus kertoo alle vuoden ikäisinä kuolleiden lasten määrän tuhatta elävänä syntynyttä lasta kohti.

Imeväiskuolleisuus lasketaan jakamalla alle vuoden ikäisinä kuolleiden lukumäärä samana tilastovuonna elävänä syntyneiden määrällä. Kun näin saatu luku kerrotaan 1 000:lla, saadaan luku ilmaistuna promilleina.