Imeväiskuolleisuus 

Päivitetty: 27.4.2018 - Seuraava päivitys: 27.4.2019
   
 
 
Jaa
Imeväiskuolleita eli alle vuoden ikäisenä kuolleita lapsia oli 102, mikä on samalla tasolla kuin kahtena edellisenä vuonna. Imeväiskuolleiden määrä tuhatta elävänä syntynyttä lasta kohden vuonna 2017 oli 2,0, mikä on 0,1 promilleyksikköä korkeampi verrattuna edellisvuoteen. Vaikka imeväiskuolleiden määrä pysyi lähes samana, on imeväiskuolleisuus hieman noussut kahteen edellisvuoteen verrattuna johtuen syntyneiden määrän vähenemisestä.

Lähde:
Tilastokeskus / Kuolleet


Indikaattorin kuvaus

Imeväiskuolleisuus kertoo alle vuoden ikäisinä kuolleiden lasten määrän tuhatta elävänä syntynyttä lasta kohti.

Imeväiskuolleisuus lasketaan jakamalla alle vuoden ikäisinä kuolleiden lukumäärä samana tilastovuonna elävänä syntyneiden määrällä. Kun näin saatu luku kerrotaan 1 000:lla, saadaan luku ilmaistuna promilleina.