Työllisyysaste

Päivitetty: 21.8.2018
Seuraava päivitys: 25.9.2018

Työllisyysaste on työllisten prosenttiosuus väestöstä. Virallinen työllisyysaste lasketaan 15-64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena samanikäisestä väestöstä.

Työllinen on henkilö, joka on tutkimusviikolla tehnyt ansiotyötä vähintään tunnin rahapalkkaa tai luontaisetua vastaan tai voittoa saadakseen, tai on ollut tilapäisesti poissa työstä. Tutkimusviikolla työstä pois ollut henkilö lasketaan työlliseksi, jos poissaolon syy on äitiys- tai isyysvapaa tai oma sairaus tai jos poissaolo on kestänyt alle 3 kuukautta. Työlliset voivat olla palkansaajia, yrittäjiä tai samassa kotitaloudessa asuvan perheenjäsenen yrityksessä palkatta työskenteleviä.

   

Työllisiä oli vuoden 2018 heinäkuussa 2 631 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli 75 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 21 000 ja naisia 54 000 enemmän kuin vuoden 2017 heinäkuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli heinäkuussa 74,1 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 72,0 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden heinäkuusta 0,8 prosenttiyksikköä 75,4 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 3,4 prosenttiyksikköä 72,8 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 71,9 prosenttia.

Tilastojulkistus