Työllisyysaste

Päivitetty: 24.1.2019
Seuraava päivitys: 26.2.2019

Työllisyysaste on työllisten prosenttiosuus väestöstä. Virallinen työllisyysaste lasketaan 15-64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena samanikäisestä väestöstä.

Työllinen on henkilö, joka on tutkimusviikolla tehnyt ansiotyötä vähintään tunnin rahapalkkaa tai luontaisetua vastaan tai voittoa saadakseen, tai on ollut tilapäisesti poissa työstä. Tutkimusviikolla työstä pois ollut henkilö lasketaan työlliseksi, jos poissaolon syy on äitiys- tai isyysvapaa tai oma sairaus tai jos poissaolo on kestänyt alle 3 kuukautta. Työlliset voivat olla palkansaajia, yrittäjiä tai samassa kotitaloudessa asuvan perheenjäsenen yrityksessä palkatta työskenteleviä.

   

Työllisiä oli vuoden 2018 joulukuussa 2 553 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli 84 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 56 000 ja naisia 28 000 enemmän kuin vuoden 2017 joulukuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli joulukuussa 72,1 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 69,6 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden joulukuusta 3,4 prosenttiyksikköä 73,8 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 1,5 prosenttiyksikköä 70,3 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 72,5 prosenttia.

Tilastojulkistus