Työllisyysaste

Päivitetty: 21.9.2021
Seuraava päivitys: 26.10.2021

Työllisyysaste on työllisten prosenttiosuus väestöstä. Virallinen työllisyysaste lasketaan 15-64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena samanikäisestä väestöstä.

Työllinen on henkilö, joka on tutkimusviikolla tehnyt ansiotyötä vähintään tunnin rahapalkkaa tai luontaisetua vastaan tai voittoa saadakseen, tai on ollut tilapäisesti poissa työstä. Tutkimusviikolla työstä pois ollut henkilö lasketaan työlliseksi, jos poissaolon syy on äitiys- tai isyysvapaa tai oma sairaus tai jos poissaolo on kestänyt alle 3 kuukautta. Työlliset voivat olla palkansaajia, yrittäjiä tai samassa kotitaloudessa asuvan perheenjäsenen yrityksessä palkatta työskenteleviä.

   

Työllisyys kasvoi ja työttömyys väheni selvästi

Työllisiä  oli vuoden 2021 elokuussa 2 588 000 (virhemarginaali ±32 000), mikä oli 104 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 44 000 ja naisia 59 000 enemmän kuin vuoden 2020 elokuussa.

15–64-vuotiaiden  työllisyysaste  eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli elokuussa 73,4 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 70,1 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste nousi viime vuoden elokuusta 2,6 prosenttiyksikköä 74,2 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 4,0 prosenttiyksikköä 72,5 prosenttiin. 20–69-vuotiaiden työllisyysaste oli 71,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 68,8 prosenttia.

Tilastojulkistus