Työllisyysaste

Päivitetty: 24.6.2020
Seuraava päivitys: 21.7.2020

Työllisyysaste on työllisten prosenttiosuus väestöstä. Virallinen työllisyysaste lasketaan 15-64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena samanikäisestä väestöstä.

Työllinen on henkilö, joka on tutkimusviikolla tehnyt ansiotyötä vähintään tunnin rahapalkkaa tai luontaisetua vastaan tai voittoa saadakseen, tai on ollut tilapäisesti poissa työstä. Tutkimusviikolla työstä pois ollut henkilö lasketaan työlliseksi, jos poissaolon syy on äitiys- tai isyysvapaa tai oma sairaus tai jos poissaolo on kestänyt alle 3 kuukautta. Työlliset voivat olla palkansaajia, yrittäjiä tai samassa kotitaloudessa asuvan perheenjäsenen yrityksessä palkatta työskenteleviä.

   

Työllisiä oli vuoden 2020 toukokuussa 2 491 000 (virhemarginaali ±36 000), mikä oli 96 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 46 000 vähemmän ja naisia 50 000 vähemmän kuin vuoden 2019 toukokuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli toukokuussa 70,4 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 73,1 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste laski viime vuoden toukokuusta 2,8 prosenttiyksikköä 71,5 prosenttiin ja naisten työllisyysaste laski 2,5 prosenttiyksikköä 69,3 prosenttiin.

Tilastojulkistus