Työllisyysaste

Päivitetty: 25.8.2020
Seuraava päivitys: 22.9.2020

Työllisyysaste on työllisten prosenttiosuus väestöstä. Virallinen työllisyysaste lasketaan 15-64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena samanikäisestä väestöstä.

Työllinen on henkilö, joka on tutkimusviikolla tehnyt ansiotyötä vähintään tunnin rahapalkkaa tai luontaisetua vastaan tai voittoa saadakseen, tai on ollut tilapäisesti poissa työstä. Tutkimusviikolla työstä pois ollut henkilö lasketaan työlliseksi, jos poissaolon syy on äitiys- tai isyysvapaa tai oma sairaus tai jos poissaolo on kestänyt alle 3 kuukautta. Työlliset voivat olla palkansaajia, yrittäjiä tai samassa kotitaloudessa asuvan perheenjäsenen yrityksessä palkatta työskenteleviä.

   

Työllisiä oli vuoden 2020 heinäkuussa 2 577 000 (virhemarginaali ±36 000), mikä oli 50 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 34 000 vähemmän ja naisia 16 000 vähemmän kuin vuoden 2019 heinäkuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli heinäkuussa 73,2 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 74,5 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste laski viime vuoden heinäkuusta 2,2 prosenttiyksikköä 73,7 prosenttiin ja naisten työllisyysaste laski 0,3 prosenttiyksikköä 72,8 prosenttiin.

Tilastojulkistus