Työllisyysaste

Päivitetty: 20.11.2018
Seuraava päivitys: 21.12.2018

Työllisyysaste on työllisten prosenttiosuus väestöstä. Virallinen työllisyysaste lasketaan 15-64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena samanikäisestä väestöstä.

Työllinen on henkilö, joka on tutkimusviikolla tehnyt ansiotyötä vähintään tunnin rahapalkkaa tai luontaisetua vastaan tai voittoa saadakseen, tai on ollut tilapäisesti poissa työstä. Tutkimusviikolla työstä pois ollut henkilö lasketaan työlliseksi, jos poissaolon syy on äitiys- tai isyysvapaa tai oma sairaus tai jos poissaolo on kestänyt alle 3 kuukautta. Työlliset voivat olla palkansaajia, yrittäjiä tai samassa kotitaloudessa asuvan perheenjäsenen yrityksessä palkatta työskenteleviä.

   

Työllisiä oli vuoden 2018 lokakuussa 2 535 000 (virhemarginaali ±33 000), mikä oli 43 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 14 000 ja naisia 29 000 enemmän kuin vuoden 2017 lokakuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli lokakuussa 71,5 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 70,0 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden lokakuusta 0,9 prosenttiyksikköä 72,0 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 2,1 prosenttiyksikköä 71,0 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 71,8 prosenttia.

Tilastojulkistus