Työllisyysaste

Päivitetty: 20.8.2019
Seuraava päivitys: 24.9.2019

Työllisyysaste on työllisten prosenttiosuus väestöstä. Virallinen työllisyysaste lasketaan 15-64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena samanikäisestä väestöstä.

Työllinen on henkilö, joka on tutkimusviikolla tehnyt ansiotyötä vähintään tunnin rahapalkkaa tai luontaisetua vastaan tai voittoa saadakseen, tai on ollut tilapäisesti poissa työstä. Tutkimusviikolla työstä pois ollut henkilö lasketaan työlliseksi, jos poissaolon syy on äitiys- tai isyysvapaa tai oma sairaus tai jos poissaolo on kestänyt alle 3 kuukautta. Työlliset voivat olla palkansaajia, yrittäjiä tai samassa kotitaloudessa asuvan perheenjäsenen yrityksessä palkatta työskenteleviä.

   

Työllisiä oli vuoden 2019 heinäkuussa 2 628 000 (virhemarginaali ±35 000), mikä oli kolme tuhatta vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 2 000 vähemmän ja naisia 1 000 vähemmän kuin vuoden 2018 heinäkuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli heinäkuussa 74,5 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 74,1 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden heinäkuusta 0,5 prosenttiyksikköä 75,9 prosenttiin ja naisten työllisyysaste nousi 0,3 prosenttiyksikköä 73,1 prosenttiin.

Tilastojulkistus