Työllisyysaste

Päivitetty: 22.12.2020
Seuraava päivitys: 28.1.2021

Työllisyysaste on työllisten prosenttiosuus väestöstä. Virallinen työllisyysaste lasketaan 15-64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena samanikäisestä väestöstä.

Työllinen on henkilö, joka on tutkimusviikolla tehnyt ansiotyötä vähintään tunnin rahapalkkaa tai luontaisetua vastaan tai voittoa saadakseen, tai on ollut tilapäisesti poissa työstä. Tutkimusviikolla työstä pois ollut henkilö lasketaan työlliseksi, jos poissaolon syy on äitiys- tai isyysvapaa tai oma sairaus tai jos poissaolo on kestänyt alle 3 kuukautta. Työlliset voivat olla palkansaajia, yrittäjiä tai samassa kotitaloudessa asuvan perheenjäsenen yrityksessä palkatta työskenteleviä.

   

Työllisiä oli vuoden 2020 marraskuussa 2 540 000 (virhemarginaali ±36 000), mikä oli 4 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 9 000 enemmän ja naisia 13 000 vähemmän kuin vuoden 2019 marraskuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli marraskuussa 71,8 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 71,7 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste nousi viime vuoden marraskuusta 0,7 prosenttiyksikköä 73,3 prosenttiin ja naisten työllisyysaste laski 0,6 prosenttiyksikköä 70,2 prosenttiin.

Tilastojulkistus