Työllisyysaste

Päivitetty: 30.3.2021
Seuraava päivitys: 4.5.2021

Työllisyysaste on työllisten prosenttiosuus väestöstä. Virallinen työllisyysaste lasketaan 15-64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena samanikäisestä väestöstä.

Työllinen on henkilö, joka on tutkimusviikolla tehnyt ansiotyötä vähintään tunnin rahapalkkaa tai luontaisetua vastaan tai voittoa saadakseen, tai on ollut tilapäisesti poissa työstä. Tutkimusviikolla työstä pois ollut henkilö lasketaan työlliseksi, jos poissaolon syy on äitiys- tai isyysvapaa tai oma sairaus tai jos poissaolo on kestänyt alle 3 kuukautta. Työlliset voivat olla palkansaajia, yrittäjiä tai samassa kotitaloudessa asuvan perheenjäsenen yrityksessä palkatta työskenteleviä.

   

Työvoimatutkimuksen tietosisältö, tiedonkeruu ja estimointimenetelmä uudistuvat vuoden 2021 alussa. Uudistuksesta johtuen tässä tiedotteessa julkaistaan vain keskeisimmät työmarkkinoita koskevat indikaattorit, eikä trendilukuja julkaista. Helmikuuta 2021 koskevia alustavia tietoja ei myöskään viedä Tilastokeskuksen maksuttomaan StatFin-tietokantaan eikä maksulliseen Astika-tietokantaan.

Estimointimenetelmän täsmentymisen vuoksi helmikuuta 2021 koskevat tiedot eivät ole vertailukelpoisia aiemmin julkaistuihin tietoihin ja ne voivat myöhemmin revisoitua. Lopulliset tiedot julkaistaan maaliskuun ja 1. vuosineljänneksen 2021 tietojen julkaisemisen yhteydessä.

Vuoden 2020 helmikuun tiedot on laskettu taannehtivasti vertailua varten uudella estimointimenetelmällä ja ne poikkeavat aiemmin julkaistuista tiedoista. Myös vuoden 2020 helmikuun tiedot voivat myöhemmin revisoitua.

Työllisiä oli vuoden 2021 helmikuussa 2 481 000 (virhemarginaali ±31 000), mikä oli 6 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 8 000 vähemmän ja naisia 2 000 enemmän kuin vuoden 2020 helmikuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli helmikuussa 70,0 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 70,3 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste laski viime vuoden helmikuusta 0,6 prosenttiyksikköä 69,8 prosenttiin ja naisten työllisyysaste nousi 0,2 prosenttiyksikköä 70,3 prosenttiin.

Tilastojulkistus