Työllisyysaste 

Päivitetty: 24.4.2018 - Seuraava päivitys: 23.5.2018
   
 
 
Jaa

Työllisiä oli vuoden 2018 maaliskuussa 2 476 000 (virhemarginaali ±32 000), mikä oli 37 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 30 000 ja naisia 7 000 enemmän kuin vuoden 2017 maaliskuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli maaliskuussa 70,0 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 68,8 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden maaliskuusta 1,5 prosenttiyksikköä 70,6 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 0,8 prosenttiyksikköä 69,3 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 71,1 prosenttia.

Tilastojulkistus

Lähde:
Tilastokeskus / Työvoimatutkimus


Indikaattorin kuvaus

Työllisyysaste on työllisten prosenttiosuus väestöstä. Virallinen työllisyysaste lasketaan 15-64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena samanikäisestä väestöstä.

Työllinen on henkilö, joka on tutkimusviikolla tehnyt ansiotyötä vähintään tunnin rahapalkkaa tai luontaisetua vastaan tai voittoa saadakseen, tai on ollut tilapäisesti poissa työstä. Tutkimusviikolla työstä pois ollut henkilö lasketaan työlliseksi, jos poissaolon syy on äitiys- tai isyysvapaa tai oma sairaus tai jos poissaolo on kestänyt alle 3 kuukautta. Työlliset voivat olla palkansaajia, yrittäjiä tai samassa kotitaloudessa asuvan perheenjäsenen yrityksessä palkatta työskenteleviä.