Työllisyysaste

Päivitetty: 23.11.2021
Seuraava päivitys: 21.12.2021

Työllisyysaste on työllisten prosenttiosuus väestöstä. Virallinen työllisyysaste lasketaan 15-64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena samanikäisestä väestöstä.

Työllinen on henkilö, joka on tutkimusviikolla tehnyt ansiotyötä vähintään tunnin rahapalkkaa tai luontaisetua vastaan tai voittoa saadakseen, tai on ollut tilapäisesti poissa työstä. Tutkimusviikolla työstä pois ollut henkilö lasketaan työlliseksi, jos poissaolon syy on äitiys- tai isyysvapaa tai oma sairaus tai jos poissaolo on kestänyt alle 3 kuukautta. Työlliset voivat olla palkansaajia, yrittäjiä tai samassa kotitaloudessa asuvan perheenjäsenen yrityksessä palkatta työskenteleviä.

   

Työllisyyden kasvu vahvistui lokakuussa

Työllisiä  oli vuoden 2021 lokakuussa 2 570 000 (virhemarginaali ±32 000), mikä oli 65 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 43 000 enemmän ja naisia 22 000 enemmän kuin vuoden 2020 lokakuussa.

15–64-vuotiaiden  työllisyysaste  eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli lokakuussa 72,3 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 70,9 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste nousi viime vuoden lokakuusta 1,8 prosenttiyksikköä 73,5 prosenttiin ja naisten työllisyysaste nousi 0,9 prosenttiyksikköä 71,0 prosenttiin. 20–69-vuotiaiden työllisyysaste oli 71,1 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 69,8 prosenttia.

Tilastojulkistus