Työllisyysaste

Päivitetty: 27.5.2020
Seuraava päivitys: 24.6.2020

Työllisyysaste on työllisten prosenttiosuus väestöstä. Virallinen työllisyysaste lasketaan 15-64-vuotiaiden työllisten prosenttiosuutena samanikäisestä väestöstä.

Työllinen on henkilö, joka on tutkimusviikolla tehnyt ansiotyötä vähintään tunnin rahapalkkaa tai luontaisetua vastaan tai voittoa saadakseen, tai on ollut tilapäisesti poissa työstä. Tutkimusviikolla työstä pois ollut henkilö lasketaan työlliseksi, jos poissaolon syy on äitiys- tai isyysvapaa tai oma sairaus tai jos poissaolo on kestänyt alle 3 kuukautta. Työlliset voivat olla palkansaajia, yrittäjiä tai samassa kotitaloudessa asuvan perheenjäsenen yrityksessä palkatta työskenteleviä.

   

Työllisiä oli vuoden 2020 huhtikuussa 2 464 000 (virhemarginaali ±36 000), mikä oli 56 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 27 000 vähemmän ja naisia 28 000 vähemmän kuin vuoden 2019 huhtikuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli huhtikuussa 70,1 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 71,2 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste laski viime vuoden huhtikuusta 1,3 prosenttiyksikköä 70,5 prosenttiin ja naisten työllisyysaste laski 1,0 prosenttiyksikköä 69,7 prosenttiin.

Tilastojulkistus