Ulosottovelalliset

Päivitetty: 27.7.2018
Seuraava päivitys: 25.1.2019

Vuodesta 2005 lukien julkaistava indikaattori kuvaa sitä, kuinka monta eri velallista ulosotossa on ollut ensimmäisellä vuosipuoliskolla tai kalenterivuoden aikana.

Aikaisempi indikaattori, joka löytyy aikasarjana vuosilta 1989-2012, kuvasi ulosottovelallisten senhetkistä määrää vuoden lopussa.

Ulosottovelallisilla tarkoitetaan sekä luonnollisia henkilöitä että oikeushenkilöitä. Luonnollisia henkilöitä ovat mm. yksityiset kansalaiset, ammatinharjoittajat ja kuolinpesät. Oikeushenkilöitä ovat mm. yritykset, säätiöt, kunnat ja valtio.

Velalliseen kohdistuvat perintätoimet päättyvät

-kun velka maksetaan

-kun velallinen on todettu ulosotossa varattomaksi

-kun velallinen on hyväksytty velkajärjestelyyn tai yrityssaneeraukseen

-kun konkurssimenettely on käynnissä tai

-kun velat vanhentuvat.

Valtakunnanvoudinvirasto julkaisee lukumäärätietoja ulosottovelallisista puolivuosittain tammikuussa ja heinäkuussa.

   

Ulosottovelallisten määrä kasvoi vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla

Vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla oli ulosoton perintätoimien kohteena 461 973 velallista, mikä on 2,8 % enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Velallisista luonnollisia henkilöitä oli 421 441 (91 %) ja oikeushenkilöitä 40 532 (9 %). Luonnollisten henkilöiden lukumäärä kasvoi edellisvuodesta 16 511 velallisella (4,1 %). Oikeushenkilöiden määrä sen sijaan laski 4 050 velallisella (-9,1 %) edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.