Ulosottovelalliset

Päivitetty: 22.1.2021
Seuraava päivitys: 6.8.2021

Vuodesta 2005 lukien julkaistava indikaattori kuvaa sitä, kuinka monta eri velallista ulosotossa on ollut ensimmäisellä vuosipuoliskolla tai kalenterivuoden aikana.

Aikaisempi indikaattori, joka löytyy aikasarjana vuosilta 1989-2012, kuvasi ulosottovelallisten senhetkistä määrää vuoden lopussa.

Ulosottovelallisilla tarkoitetaan sekä luonnollisia henkilöitä että oikeushenkilöitä. Luonnollisia henkilöitä ovat mm. yksityiset kansalaiset, ammatinharjoittajat ja kuolinpesät. Oikeushenkilöitä ovat mm. yritykset, säätiöt, kunnat ja valtio.

Velalliseen kohdistuvat perintätoimet päättyvät

-kun velka maksetaan

-kun velallinen on todettu ulosotossa varattomaksi

-kun velallinen on hyväksytty velkajärjestelyyn tai yrityssaneeraukseen

-kun konkurssimenettely on käynnissä tai

-kun velat vanhentuvat.

Valtakunnanvoudinvirasto julkaisee lukumäärätietoja ulosottovelallisista puolivuosittain tammikuussa ja heinäkuussa.

   

Ulosottovelallisten lukumäärä kasvoi vuonna 2020

Vuoden 2020 aikana oli ulosoton perintätoimien kohteena 568 081 velallista, mikä on 1,1 % enemmän kuin edellisvuonna. Velallisista luonnollisia henkilöitä oli 516 383 (90,9 %) ja oikeushenkilöitä 51 698 (9,1 %). Luonnollisten henkilöiden lukumäärä kasvoi edellisvuodesta 9 213 velallisella (1,8 %). Oikeushenkilöiden määrä laski 3 276 velallisella (-6,0 %).