Ulosottovelalliset

Päivitetty: 26.1.2018
Seuraava päivitys: 27.7.2018

Vuodesta 2005 lukien julkaistava indikaattori kuvaa sitä, kuinka monta eri velallista ulosotossa on ollut ensimmäisellä vuosipuoliskolla tai kalenterivuoden aikana.

Aikaisempi indikaattori, joka löytyy aikasarjana vuosilta 1989-2012, kuvasi ulosottovelallisten senhetkistä määrää vuoden lopussa.

Ulosottovelallisilla tarkoitetaan sekä luonnollisia henkilöitä että oikeushenkilöitä. Luonnollisia henkilöitä ovat mm. yksityiset kansalaiset, ammatinharjoittajat ja kuolinpesät. Oikeushenkilöitä ovat mm. yritykset, säätiöt, kunnat ja valtio.

Velalliseen kohdistuvat perintätoimet päättyvät

-kun velka maksetaan

-kun velallinen on todettu ulosotossa varattomaksi

-kun velallinen on hyväksytty velkajärjestelyyn tai yrityssaneeraukseen

-kun konkurssimenettely on käynnissä tai

-kun velat vanhentuvat.

Valtakunnanvoudinvirasto julkaisee lukumäärätietoja ulosottovelallisista puolivuosittain tammikuussa ja heinäkuussa.

   

Ulosottovelallisten lukumäärä nousi vuonna 2017

Vuoden 2017 aikana oli ulosoton perintätoimien kohteena 558 285 velallista, mikä on 1,4 % enemmän kuin edellisvuonna. Velallisista luonnollisia henkilöitä oli 501 642 (89,9 %) ja oikeushenkilöitä 56 643 (10,1 %). Luonnollisten henkilöiden lukumäärä nousi edellisvuodesta 5 150 velallisella (1,0 %). Oikeushenkilöiden määrä kasvoi 2 790 velallisella (5,2 %).