Ulosottovelalliset

Päivitetty: 25.1.2019
Seuraava päivitys: 9.8.2019

Vuodesta 2005 lukien julkaistava indikaattori kuvaa sitä, kuinka monta eri velallista ulosotossa on ollut ensimmäisellä vuosipuoliskolla tai kalenterivuoden aikana.

Aikaisempi indikaattori, joka löytyy aikasarjana vuosilta 1989-2012, kuvasi ulosottovelallisten senhetkistä määrää vuoden lopussa.

Ulosottovelallisilla tarkoitetaan sekä luonnollisia henkilöitä että oikeushenkilöitä. Luonnollisia henkilöitä ovat mm. yksityiset kansalaiset, ammatinharjoittajat ja kuolinpesät. Oikeushenkilöitä ovat mm. yritykset, säätiöt, kunnat ja valtio.

Velalliseen kohdistuvat perintätoimet päättyvät

-kun velka maksetaan

-kun velallinen on todettu ulosotossa varattomaksi

-kun velallinen on hyväksytty velkajärjestelyyn tai yrityssaneeraukseen

-kun konkurssimenettely on käynnissä tai

-kun velat vanhentuvat.

Valtakunnanvoudinvirasto julkaisee lukumäärätietoja ulosottovelallisista puolivuosittain tammikuussa ja heinäkuussa.

   

Ulosottovelallisten lukumäärä kasvoi vuonna 2018

Vuoden 2018 aikana oli ulosoton perintätoimien kohteena 577 013 velallista, mikä on 3,4 % enemmän kuin edellisvuonna. Velallisista luonnollisia henkilöitä oli 518 967 (89,9 %) ja oikeushenkilöitä 58 046 (10,1 %). Luonnollisten henkilöiden lukumäärä nousi edellisvuodesta 17 325 velallisella (3,5 %). Oikeushenkilöiden määrä kasvoi 1 403 velallisella (2,5 %).