Ulosottovelalliset

Päivitetty: 6.8.2021
Seuraava päivitys: 28.1.2022

Vuodesta 2005 lukien julkaistava indikaattori kuvaa sitä, kuinka monta eri velallista ulosotossa on ollut ensimmäisellä vuosipuoliskolla tai kalenterivuoden aikana.

Aikaisempi indikaattori, joka löytyy aikasarjana vuosilta 1989-2012, kuvasi ulosottovelallisten senhetkistä määrää vuoden lopussa.

Ulosottovelallisilla tarkoitetaan sekä luonnollisia henkilöitä että oikeushenkilöitä. Luonnollisia henkilöitä ovat mm. yksityiset kansalaiset, ammatinharjoittajat ja kuolinpesät. Oikeushenkilöitä ovat mm. yritykset, säätiöt, kunnat ja valtio.

Velalliseen kohdistuvat perintätoimet päättyvät

-kun velka maksetaan

-kun velallinen on todettu ulosotossa varattomaksi

-kun velallinen on hyväksytty velkajärjestelyyn tai yrityssaneeraukseen

-kun konkurssimenettely on käynnissä tai

-kun velat vanhentuvat.

Valtakunnanvoudinvirasto julkaisee lukumäärätietoja ulosottovelallisista puolivuosittain tammikuussa ja heinäkuussa.

   

Ulosottovelallisten määrä laski vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla

Vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla oli ulosoton perintätoimien kohteena 461 201 velallista, mikä on 2,5 % vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Velallisista luonnollisia henkilöitä oli 425 347 (92 %) ja oikeushenkilöitä 35 854 (8 %). Luonnollisten henkilöiden lukumäärä laski 9 225 velallisella (-2,1 %) ja oikeushenkilöiden lukumäärä 2 569 velallisella (-6,7 %) edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.