Ulosottovelalliset

Päivitetty: 9.8.2019
Seuraava päivitys: 24.1.2020

Vuodesta 2005 lukien julkaistava indikaattori kuvaa sitä, kuinka monta eri velallista ulosotossa on ollut ensimmäisellä vuosipuoliskolla tai kalenterivuoden aikana.

Aikaisempi indikaattori, joka löytyy aikasarjana vuosilta 1989-2012, kuvasi ulosottovelallisten senhetkistä määrää vuoden lopussa.

Ulosottovelallisilla tarkoitetaan sekä luonnollisia henkilöitä että oikeushenkilöitä. Luonnollisia henkilöitä ovat mm. yksityiset kansalaiset, ammatinharjoittajat ja kuolinpesät. Oikeushenkilöitä ovat mm. yritykset, säätiöt, kunnat ja valtio.

Velalliseen kohdistuvat perintätoimet päättyvät

-kun velka maksetaan

-kun velallinen on todettu ulosotossa varattomaksi

-kun velallinen on hyväksytty velkajärjestelyyn tai yrityssaneeraukseen

-kun konkurssimenettely on käynnissä tai

-kun velat vanhentuvat.

Valtakunnanvoudinvirasto julkaisee lukumäärätietoja ulosottovelallisista puolivuosittain tammikuussa ja heinäkuussa.

   

Ulosottovelallisten määrä kasvoi vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla

Vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla oli ulosoton perintätoimien kohteena 476 392 velallista, mikä on 3,1 % enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Velallisista luonnollisia henkilöitä oli 435 612 (91 %) ja oikeushenkilöitä 40 780 (9 %). Luonnollisten henkilöiden lukumäärä kasvoi 14 171 velallisella (3,4 %) ja oikeushenkilöiden lukumäärä 248 velallisella (0,6 %) edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.