Työttömyysaste

Päivitetty: 24.1.2019
Seuraava päivitys: 26.2.2019

Työttömyysaste on työttömien prosenttiosuus saman ikäisestä työvoimasta. Virallinen työttömyysaste lasketaan 15-74-vuotiaiden työttömien prosenttiosuutena saman ikäisestä työvoimasta.

Työtön on henkilö, joka tutkimusviikolla on työtä vailla, on etsinyt työtä aktiivisesti viimeisen neljän viikon aikana palkansaajana tai yrittäjänä ja voisi vastaanottaa työtä kahden viikon kuluessa. Myös henkilö, joka on työtä vailla ja odottaa sovitun työn alkamista kolmen kuukauden kuluessa, luetaan työttömäksi, jos hän voisi aloittaa työn kahden viikon sisällä. Työttömäksi luetaan myös työpaikastaan toistaiseksi lomautettu, joka täyttää em. työnhaku- ja työnvastaanottokriteerit.

Työvoimaan kuuluvat kaikki ne 15-74 -vuotiaat henkilöt, jotka tutkimusviikolla olivat työllisiä tai työttömiä.

   

Työllisyyden vahva kasvu jatkui joulukuussa

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2018 joulukuussa 146 000 (virhemarginaali ±17 000), mikä oli 82 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 72 000 ja naisia 74 000.

Työttömyysaste oli joulukuussa 5,4 prosenttia eli 3,0 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste laski vuodentakaisesta 3,8 prosenttiyksikköä 5,1 prosenttiin ja naisten 2,2 prosenttiyksikköä 5,7 prosenttiin. Työttömyysasteen trendi oli 6,6 prosenttia.

Tilastojulkistus