Työttömyysaste

Päivitetty: 2.3.2021
Seuraava päivitys: 4.5.2021

Työttömyysaste on työttömien prosenttiosuus saman ikäisestä työvoimasta. Virallinen työttömyysaste lasketaan 15-74-vuotiaiden työttömien prosenttiosuutena saman ikäisestä työvoimasta.

Työtön on henkilö, joka tutkimusviikolla on työtä vailla, on etsinyt työtä aktiivisesti viimeisen neljän viikon aikana palkansaajana tai yrittäjänä ja voisi vastaanottaa työtä kahden viikon kuluessa. Myös henkilö, joka on työtä vailla ja odottaa sovitun työn alkamista kolmen kuukauden kuluessa, luetaan työttömäksi, jos hän voisi aloittaa työn kahden viikon sisällä. Työttömäksi luetaan myös työpaikastaan toistaiseksi lomautettu, joka täyttää em. työnhaku- ja työnvastaanottokriteerit.

Työvoimaan kuuluvat kaikki ne 15-74 -vuotiaat henkilöt, jotka tutkimusviikolla olivat työllisiä tai työttömiä.

   

Työvoimatutkimuksen tietosisältö, tiedonkeruu ja estimointimenetelmä uudistuvat vuoden 2021 alussa. Tammikuuta 2021 koskevat tiedot voivat myöhemmin revisoitua estimointimenetelmän täsmentymisen vuoksi. Uudistuksesta johtuen tässä tiedotteessa julkaistaan vain keskeisimmät työmarkkinoita koskevat indikaattorit, eikä trendilukuja julkaista.

Vuoden 2020 tammikuun tiedot on laskettu taannehtivasti vertailua varten uudella estimointimenetelmällä ja ne poikkeavat aiemmin julkaistuista tiedoista. Myös vuoden 2020 tammikuun tiedot voivat myöhemmin revisoitua.

Tammikuuta 2021 koskevia alustavia tietoja ei myöskään viedä Tilastokeskuksen maksuttomaan StatFin-tietokantaan eikä maksulliseen Astika-tietokantaan.

Lopulliset tiedot julkaistaan maaliskuun ja 1. vuosineljänneksen 2021 tietojen julkaisemisen yhteydessä.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2021 tammikuussa 235 000 (virhemarginaali ±22 000), mikä oli 41 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 132 000 ja naisia 103 000.

Työttömyysaste oli tammikuussa 8,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 7,1 prosenttia. Miesten työttömyysaste nousi viime vuoden tammikuusta 1,9 prosenttiyksikköä 9,4 prosenttiin. Naisten työttömyysaste nousi 1,2 prosenttiyksikköä 7,9 prosenttiin.

Tilastojulkistus