Työttömyysaste

Päivitetty: 20.11.2018
Seuraava päivitys: 21.12.2018

Työttömyysaste on työttömien prosenttiosuus saman ikäisestä työvoimasta. Virallinen työttömyysaste lasketaan 15-74-vuotiaiden työttömien prosenttiosuutena saman ikäisestä työvoimasta.

Työtön on henkilö, joka tutkimusviikolla on työtä vailla, on etsinyt työtä aktiivisesti viimeisen neljän viikon aikana palkansaajana tai yrittäjänä ja voisi vastaanottaa työtä kahden viikon kuluessa. Myös henkilö, joka on työtä vailla ja odottaa sovitun työn alkamista kolmen kuukauden kuluessa, luetaan työttömäksi, jos hän voisi aloittaa työn kahden viikon sisällä. Työttömäksi luetaan myös työpaikastaan toistaiseksi lomautettu, joka täyttää em. työnhaku- ja työnvastaanottokriteerit.

Työvoimaan kuuluvat kaikki ne 15-74 -vuotiaat henkilöt, jotka tutkimusviikolla olivat työllisiä tai työttömiä.

   

Työttömyys väheni ja työllisyys kasvoi lokakuussa

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2018 lokakuussa 171 000 (virhemarginaali ±18 000), mikä oli 26 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 95 000 ja naisia 76 000.

Työttömyysaste oli lokakuussa 6,3 prosenttia eli 1,0 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste laski vuodentakaisesta 0,6 prosenttiyksikköä 6,8 prosenttiin ja naisten 1,4 prosenttiyksikköä 5,8 prosenttiin. Työttömyysasteen trendi oli 7,2 prosenttia.

Tilastojulkistus