Perhetyypit

Päivitetty: 22.5.2020
Seuraava päivitys: 28.5.2021

Perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat tai parisuhteensa rekisteröineet henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- ja avopuolisot ja parisuhteensa rekisteröineet henkilöt, joilla ei ole lapsia.

Perheet luokitellaan lapsettomiin tai lasten kanssa asuviin aviopareihin (sisältäen rekisteröidyt mies- ja naisparit), avopareihin sekä yhden vanhemman perheisiin. Avoparit päätellään yhdessä asumisen perusteella.

Tiedot saadaan Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä.

   

Pikkulapsiperheiden määrä vähentynyt lähes viidenneksellä 2010-luvulla

Tilastokeskuksen mukaan niiden perheiden määrä, joissa on alle kolmevuotiaita lapsia, väheni vuonna 2019 edellisvuodesta 5 565 perheellä. Vuoteen 2010 verrattuna näiden perheiden määrä on vähentynyt 18 prosentilla. Aviopari ja alle kolmevuotiaita lapsia -perheiden määrä pieneni perhetyypeistä eniten, peräti 26 prosenttia. Pikkulapsiperheiden määrän väheneminen on linjassa syntyvyyden laskun kanssa.

Suomessa oli 1 467 368 perhettä vuoden 2019 lopussa. Perheiden määrän väheneminen jatkui vuonna 2019 ja määrä pieneni 1 313 perheellä.

Perhetyypeittäin tarkasteltuna kaikista perheistä 64 prosenttia oli avioparien perheitä. Eri sukupuolta olevan avioparin ja lasten muodostamien perheiden määrä väheni 8 117 perheellä edellisestä vuodesta. Avoparien ja lasten perheiden määrä pieneni edellisvuodesta puolestaan 304 perheellä. Sen sijaan lapsettomien avopariperheiden määrä lisääntyi 4 091:lla. Perhetilastossa ei muodosteta samaa sukupuolta olevia avopareja eli tässä on huomioitu vain eri sukupuolta olevat avoparit. Lapsettomien eri sukupuolta olevien avioparien määrä kasvoi 1 606 perheellä. Myös yhden vanhemman perheiden määrä kasvoi 593 perheellä. Toisin kuin aiempina vuosina, ei äidin ja lasten muodostamien perheiden määrä enää kasvanut, vaan pieneni 129 perheellä. Sen sijaan isän ja lasten perheiden määrä kasvoi 722 perheellä.

Samaa sukupuolta olevien avioparien määrä kasvoi 338:lla, kun taas rekisteröityjen parien määrä pieneni 128:lla. Kehitys on luontainen jatkumo vuoden 2017 maaliskuun alusta voimaan tulleesta avioliittolain muutoksesta, jonka seurauksena osa rekisteröidyistä pareista on muuttanut parisuhteensa avioliitoksi eikä uusia rekisteröityjä pareja ole voinut enää muodostua. Rekisteröityjen parien perheitä oli 1 154 ja saman sukupuolen avioparin perheitä 2 318. Näistä 62 prosenttia oli naisparin perheitä. Avoparien perheitä oli 24 prosenttia ja yhden vanhemman perheitä 13 prosenttia, eli saman verran kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2019 yksinasuvia oli 1 221 456 eli 30 159 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Tilastojulkistus