Perhetyypit

Päivitetty: 25.5.2018
Seuraava päivitys: 22.5.2019

Perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat tai parisuhteensa rekisteröineet henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- ja avopuolisot ja parisuhteensa rekisteröineet henkilöt, joilla ei ole lapsia.

Perheet luokitellaan lapsettomiin tai lasten kanssa asuviin aviopareihin (sisältäen rekisteröidyt mies- ja naisparit), avopareihin sekä yhden vanhemman perheisiin. Avoparit päätellään yhdessä asumisen perusteella.

Tiedot saadaan Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä.

   

Perheiden määrä kääntyi laskuun

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2017 lopussa Suomessa oli 1 472 000 perhettä. Perheiden määrä pieneni ensimmäisen kerran perhetilastoinnin aikana. Määrä pieneni edellisvuodesta 4 100 perheellä. Tähän asti perheiden määrä oli kasvanut, vaikkakin viime vuosina hitaasti. Määrän pieneneminen on nyt lähes samalla tasolla kuin määrän vuosittainen kasvu vielä muutamia vuosia sitten.

Perheistä 64 prosenttia oli avioparien perheitä. Eri sukupuolta olevan avioparin ja lasten muodostamien perheiden määrä on pienentynyt 5 900 perheellä edellisestä vuodesta. Vähennystä on tapahtunut myös avopariperheissä 1) , joissa ei ole ollenkaan lapsia tai joissa on vain ei-yhteisiä lapsia. Lapsettomien avopariperheiden määrä on vähentynyt lähes 800:lla ja niiden, joissa on vain ei-yhteisiä lapsia vajaalla 200:lla. Muiden perhetyyppien määrät ovat kasvaneet. Eniten kasvoi äiti ja lapsia -perheiden määrä, joka kasvoi noin tuhannella. Lapsettomien eri sukupuolta olevien avioparien määrä kasvoi 700:lla. Isä ja lapsia -perheiden määrä kasvoi lähes 700:lla ja sellaisten avoparien, joissa oli yhteisiä lapsia, noin sadalla.

Maaliskuun alusta vuonna 2017 tuli voimaan avioliittolain muutos, jonka seurauksena osa rekisteröidyistä pareista on muuttanut parisuhteensa avioliitoksi eikä uusia rekisteröityjä pareja ole voinut enää muodostua. Rekisteröityjen parien perheitä oli 1 500 eli 1 200 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Saman sukupuolen avioparin perheitä oli puolestaan 1 600 (0,1 %). Näistä 67 prosenttia oli naisparin perheitä. Avoparien perheitä oli edelleen 23 prosenttia ja yhden vanhemman perheitä 13 prosenttia, mikä on prosenttiyksikön enemmän kuin edellisenä vuonna. Yksinasuvia oli 1 162 000, lähes 31 000 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Perheiden keskikoko oli 2,8. Vielä vuonna 1990 perheissä oli keskimäärin kolme henkilöä. Perheisiin kuului 74 prosenttia väestöstä eli 4 055 000 henkilöä, 17 300 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Perheisiin kuuluvien osuus on pienentynyt tasaisesti. Vielä vuonna 1990 perheisiin kuului 82 prosenttia väestöstä.

Tilastojulkistus