Perhetyypit 

Päivitetty: 26.5.2017 - Seuraava päivitys: 25.5.2018
   
 
 
Jaa

Perheiden määrän kasvu aiempaa hitaampaa

Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuoden 2016 lopussa Suomessa oli 1 476 000 perhettä. Vaikka perheiden määrä on koko ajan kasvanut, niin vuoden 2013 jälkeen määrän vuosittainen kasvu on pienentynyt huomattavasti. Vuodesta 2004 vuoteen 2013 perheiden määrä kasvoi keskimäärin 5 500 perheellä vuosittain. Vuonna 2016 perheiden määrä kasvoi enää 200:lla.

Perheistä 64 prosenttia oli avioparien perheitä. Aviopari ja lapsia -perheiden määrä on pienentynyt 6 200 perheellä edellisestä vuodesta ja avopariperheiden, joissa ei ole yhteisiä lapsia, 200:lla. Muiden perhetyyppien määrät ovat kuitenkin kasvaneet sen verran, että kaikkien perheiden määrä kasvoi hieman.

Avoparien perheitä oli edelleen 23 prosenttia ja yhden vanhemman perheitä samoin 12 prosenttia kuten edellisenä vuonna. Saman sukupuolen rekisteröityjen parien perheitä oli 2 700. Yksinasuvia oli  1 131 000, edellisenä vuonna 19 100 vähemmän.

Perheiden keskikoko oli 2,8. Vielä vuonna 1990 perheissä oli keskimäärin kolme henkilöä. Perheisiin kuului 74 prosenttia väestöstä eli 4 073 000 henkilöä, 8 000 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Perheisiin kuuluvien osuus on pienentynyt tasaisesti. Vielä vuonna 1990 perheisiin kuului 82 prosenttia väestöstä.

Tilastojulkistus

Lähde:
Tilastokeskus / Perheet


Indikaattorin kuvaus

Perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat tai parisuhteensa rekisteröineet henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- ja avopuolisot ja parisuhteensa rekisteröineet henkilöt, joilla ei ole lapsia.

Perheet luokitellaan lapsettomiin tai lasten kanssa asuviin aviopareihin (sisältäen rekisteröidyt mies- ja naisparit), avopareihin sekä yhden vanhemman perheisiin. Avoparit päätellään yhdessä asumisen perusteella.

Tiedot saadaan Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmästä.