Perhetyypit

Päivitetty: 28.5.2021
Seuraava päivitys: 31.5.2022

Perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat tai parisuhteensa rekisteröineet henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- ja avopuolisot ja parisuhteensa rekisteröineet henkilöt, joilla ei ole lapsia.

Perheet luokitellaan lapsettomiin tai lasten kanssa asuviin aviopareihin (sisältäen rekisteröidyt mies- ja naisparit), avopareihin sekä yhden vanhemman perheisiin. Avoparit päätellään yhdessä asumisen perusteella.

Tiedot saadaan Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä.

   

Perheiden määrän lasku pysähtynyt

Tilastokeskuksen tietojen mukaan Suomessa oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 1 467 653 perhettä. Perheiden määrä kasvoi 285 perheellä, kun se vielä edellisvuonna väheni 1 313 perheellä. Kun vuonna 1990 yleisin perhetyyppi oli aviopari ja lapsia, oli vuonna 2020 yleisin perhetyyppi aviopari ilman lapsia. Aviopari ja lapsia perheiden määrä on vähentynyt tasaisesti. Vastaavasti ilman lapsia elävien avio- ja avoparien määrä on kasvanut.

Perheisiin kuului 72 prosenttia väestöstä eli 3 997 063 henkilöä, 16 881 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Perheisiin kuuluvien osuus on pienentynyt tasaisesti. Vuonna 1990 perheisiin kuului 82 prosenttia väestöstä. Myös perheiden keskikoko on pienentynyt vuoden 1990 kolmesta henkilöstä 2,72 henkilöön vuonna 2020.

Perhetyypeittäin tarkasteltuna kaikista perheistä 63 prosenttia oli avioparien perheitä. Vuonna 2020 eri sukupuolta olevan avioparin ja lasten muodostamien perheiden määrä väheni 8 966 perheellä edellisestä vuodesta, mikä on enemmän kuin vähennys viime vuosina. Eri sukupuolta olevien aviopari ilman lapsia -perheiden määrä kasvoi puolestaan 2 337:lla. Kaikkia perheitä tarkasteltaessa on hyvä muistaa, että perheen lapsi voi olla minkä ikäinen tahansa eli kyse ei ole varsinaisesta lapsiperheestä (katso lapsiperheet jäljempänä).

Vuonna 2020 perheistä 24 prosenttia oli avoparien perheitä. Avoparin ja lasten muodostamien perheiden määrä kasvoi edellisvuodesta 626 perheellä ja avopari ilman lapsia –perheiden määrä kasvoi puolestaan 6 128:lla. Perhetilastossa ei toistaiseksi muodosteta avopareja samaa sukupuolta olevista yhdessä asuvista henkilöistä. Poikkeuksena tähän ovat ne saman sukupuolen naisparit, joilla on yhteisiä lapsia eli äitiys on vahvistettu (äitiyslaki 253/2018): vuonna 2020 tällaisia avopariperheitä oli yhteensä 27.

Tilastojulkistus