Taloudellinen kasvu (BKT)

Päivitetty: 30.11.2021
Seuraava päivitys: 17.12.2021

Kansantalouden neljännesvuositilinpito kuvaa systemaattisesti Suomen taloutta samoin käsittein ja määritelmin kuin vuositilinpito, mutta aggregoidummalla tasolla. Tiedoista ilmenee mm. miten Suomen bruttokansantuote on kehittynyt vuosineljänneksittäin, mitkä toimialat ovat kasvaneet ja kuinka paljon, onko tuotantoa kasvattanut esimerkiksi vienti vai investoinnit, miten kotitalouksien kulutus on muuttunut edellisestä neljänneksestä ja paljonko palkat ovat nousseet viime vuodesta.

BKT (bruttokansantuote) markkinahintaan on kotimaisten tuotantoyksiköiden tuotantotoiminnan lopputulos. Kun bruttokansantuotteen volyymi laskee kahtena peräkkäisenä vuosineljänneksenä, kansantalouden katsotaan yleisesti olevan taantumassa.

Volyymi tarkoittaa hintamuutoksista puhdistettua tietoa. Viitevuoden 2015 hintaiset volyymit on ilmaistu suhteessa vuoden 2015 käypähintaiseen (euromääräiseen) tasoon.

Talouden kasvulla on keskeinen vaikutus yhteiskunnan kehityksen kokonaiskuvaan. Taloudellisen kasvun tulee olla jatkuvaa ja luonteeltaan työllistävää, jotta suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ja laajan sosiaalisektorin menojen rahoittaminen on tasa-painoista suhteessa julkisen sektorin tuloihin. Kestävä talouskasvu tarvitsee tuekseen työllistävän talouspolitiikan lisäksi teknologian kehittymistä. Teknologia luo mahdollisuuksia kasvun jatkumiselle ja samalla hillitsee luonnonvarojen käyttöä. Väestön ikääntyminen ja työtätekevien osuuden supistuminen ovat tulevaisuuden suurimpia uhkia kansantalouden kokonaistyöpanoksen laskulle sekä tuottavuuden kasvuvauhdin hidastumiselle.

   

Bruttokansantuote kasvoi 0,8 prosenttia edellisestä neljänneksestä

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen volyymi 1) kasvoi heinä-syyskuussa 0,8 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Vuoden 2020 kolmanteen neljännekseen verrattuna työpäiväkorjattu bruttokansantuote kasvoi 4,2 prosenttia.

Huhti-kesäkuussa bruttokansantuote kasvoi tarkentuneiden tietojen mukaan 2,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä (oli 2,1 %) ja 8,2 prosenttia vuodentakaisesta (oli 7,5 %).

Vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä viennin volyymi kasvoi 4,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 9,4 prosenttia vuodentakaisesta. Tuonti kasvoi 2,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 6,1 prosenttia vuodentakaisesta.

Yksityisen kulutuksen volyymi kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 1,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 3,1 prosenttia vuodentakaisesta. Kiinteän pääoman bruttomuodostus eli investoinnit vähenivät 3,1 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 0,3 prosenttia vuodentakaisesta.

Tilastojulkistus