Konkurssit

Päivitetty: 17.11.2021
Seuraava päivitys: 22.12.2021

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan konkurssitilastoissa kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä.

Konkurssi on velallisen kaikkia velkoja koskeva maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisen omaisuus käytetään konkurssisaatavien maksuun. Konkurssin alkaessa velallinen menettää määräysvallan omaisuuteen. Tuomioistuin määrää omaisuutta ja konkurssipesän hallintoa hoitamaan pesänhoitajan. Omaisuus realisoidaan ja varat käytetään velkojen suoritukseksi.

Konkurssitilastoinnin kehityksen seuranta on tärkeää, koska sen avulla saadaan keskeistä informaatiota yritysten ja investointien määrästä, työelämän elinvoimaisuudesta ja yleisesti talouden kehityksestä. Yleisten kehityssuuntien lisäksi konkurssi-indikaattoreiden avulla voidaan analysoida yritys- ja toimialakohtaisia suhdanteita sekä havaita mahdollisia yrityssektorin kehityksen esteitä ja haasteita. Konkurssien määrän seuranta tuottaa olennaista tietoa yhteiskunnan ja työelämän kehityksestä, koska konkurssien määrä heijastaa osaltaan myös yritysten ja työpaikkojen määrän kehitystä sekä sitä kautta työllisyyden ja kansalaisten tulotason vaihtelua. Teollisuuden ja yrityssektorin suhdanteiden lisäksi yritysten konkurssien määrän kehitys näkyykin seurannaisvaikutusten kautta myös kansantalouden suhdanteissa.

   

Konkurssien määrä kasvoi tammi-lokakuussa 2021 edellisvuodesta kuusi prosenttia

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammi–lokakuussa 2021 pantiin vireille 2 010 konkurssia, mikä on 116 konkurssia (6,1 prosenttia) enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilötyövuosien määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 9 835, mikä on 14 henkilötyövuotta (0,1 prosenttia) enemmän kuin edellisvuonna. Vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan verrattuna konkurssien määrä väheni 9,8 prosenttia.

Vuoteen 2019 verrattuna konkurssien määrä kasvoi ainoastaan maa-, metsä- ja kalatalouden toimialalla (10,1 prosenttia) sekä rakentamisessa (1,1 prosenttia). Muilla toimialoilla konkurssien määrä laski. Konkurssit vähenivät eniten majoitus- ja ravitsemistoiminnassa (26,3 prosenttia) sekä kaupan alalla (17,4 prosenttia).

Tilastojulkistus