Konkurssit

Päivitetty: 17.2.2021
Seuraava päivitys: 17.3.2021

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan konkurssitilastoissa kalenterivuoden aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia henkilöitä.

Konkurssi on velallisen kaikkia velkoja koskeva maksukyvyttömyysmenettely, jossa velallisen omaisuus käytetään konkurssisaatavien maksuun. Konkurssin alkaessa velallinen menettää määräysvallan omaisuuteen. Tuomioistuin määrää omaisuutta ja konkurssipesän hallintoa hoitamaan pesänhoitajan. Omaisuus realisoidaan ja varat käytetään velkojen suoritukseksi.

Konkurssitilastoinnin kehityksen seuranta on tärkeää, koska sen avulla saadaan keskeistä informaatiota yritysten ja investointien määrästä, työelämän elinvoimaisuudesta ja yleisesti talouden kehityksestä. Yleisten kehityssuuntien lisäksi konkurssi-indikaattoreiden avulla voidaan analysoida yritys- ja toimialakohtaisia suhdanteita sekä havaita mahdollisia yrityssektorin kehityksen esteitä ja haasteita. Konkurssien määrän seuranta tuottaa olennaista tietoa yhteiskunnan ja työelämän kehityksestä, koska konkurssien määrä heijastaa osaltaan myös yritysten ja työpaikkojen määrän kehitystä sekä sitä kautta työllisyyden ja kansalaisten tulotason vaihtelua. Teollisuuden ja yrityssektorin suhdanteiden lisäksi yritysten konkurssien määrän kehitys näkyykin seurannaisvaikutusten kautta myös kansantalouden suhdanteissa.

   

Konkurssien määrä väheni edelleen tammikuussa 2021 edellisvuodesta

Tilastokeskuksen tietojen mukaan tammikuussa 2021 pantiin vireille 117 konkurssia, mikä on 179 konkurssia (60,5 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 706, mikä on 561 henkilötyövuotta (44,3 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pantujen konkurssien määrä väheni kaikilla päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät muiden palvelujen päätoimialalla, jossa konkurssien määrä oli 44. Konkursseja oli 54 (55,1 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm. informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan, kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan. Suhteellisesti eniten konkurssit vähenivät Teollisuuden ja kaivostoiminnan päätoimialalla, jossa konkurssit vähenivät 67,9 prosenttia yhdeksään konkurssiin. Henkilötyövuosissa mitattuna henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä kasvoi ainoastaan teollisuuden ja kaivostoiminnan päätoimialalla. Muilla päätoimialoilla henkilökunnan määrä laski, eniten kaupan päätoimialalla (86,7 prosenttia).