Kotitalouksien kulutusmenot

Päivitetty: 12.7.2018
Seuraava päivitys: 31.1.2019

Kulutusmenot ovat kotimaisten insitutionaalisten yksiköiden menoja kulutustavaroiden tai palvelujen hankintaan. Kyseisiä tavaroita tai palveluita käytetään henkilökohtaisten tai yhteiskunnan kollektiivisten tarpeiden tyydyttämiseen. Kulutusmenot voidaan käyttää joko kotimaassa tai ulkomailla. Kulutusmenoja esiintyy kotitalouksilla ja niitä palvelevilla voittoa tavoittelemattomilla yhteisöillä sekä julkisyhteisöillä. Yrityksillä ja rahoitus- ja vakuutuslaitoksilla ei ole kulutusmenoja.'

Yksityisillä kulutusmenoilla tarkoitetaan kotitalouksien ja kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenoja yhteensä.

   
Kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat vuonna 2017 nimellisesti 2,6 prosenttia ja reaalisesti 1,4 prosenttia. Asumisen osuus kulutusmenoista jatkoi kasvuaan, nousten nyt 28,8 prosenttiin.