Sähkön hankinta ja kulutus

Päivitetty: 1.11.2018
Seuraava päivitys: 1.11.2019

Sähkönkulutus ja siinä tehtävät valinnat heijastavat keskeisesti yhteiskunnan sitoutumista kestäviin valintoihin. Uusiutuvien energialähteiden käyttö sähköntuotannossa on osa myönteistä kehitystä, jota Suomessa on edistetty määrätietoisesti. Vaikka teollisuus vaikuttaa eniten sähkönkulutukseen, on yksittäisellä kuluttajallakin merkittävä rooli. Esimerkiksi kodin energiankulutuksesta noin kolmannes kuluu sähkölaitteisiin ja valaistukseen. Kulutustottumukset ja toisaalta kodinkoneiden sähkönkulutus voivat vaikuttaa käyttöön suuresti. Kuluttaja voi myös valita ostaako hän uusiutuvista energialähteistä tuotettua nk. ”vihreää” sähköä vai ei.

Sähkön hankinnalla ja kokonaiskulutuksella tarkoitetaan sähkön tuotannon ja sähkön nettotuonnin määrää yhteensä. Nettotuonti tarkoittaa sähkön tuontia vähennettynä viennillä.

   
Sähkön tuotanto Suomessa vuonna 2017 oli 65,0 terawattituntia (TWh) eli miljardia kilowattituntia (kWh). Tuotanto aleni hieman edellisvuodesta. Sähkön kokonaiskulutus pysyi kuitenkin edellisvuoden tasolla ollen 85,5 TWh. Sähkön kokonaiskulutuksesta 76 prosenttia katettiin kotimaisella tuotannolla ja 24 prosenttia sähkön nettotuonnilla Pohjoismaista, Venäjältä ja Virosta. Sähkön nettotuonti kasvoi edellisvuodesta 7,8 %. Sähkön kotimaisesta tuotannosta 32 prosenttia perustui sähkön ja lämmön yhteistuotantoon.