Sähkön hankinta ja kulutus

Päivitetty: 2.11.2017
Seuraava päivitys: 2.11.2018

Sähkönkulutus ja siinä tehtävät valinnat heijastavat keskeisesti yhteiskunnan sitoutumista kestäviin valintoihin. Uusiutuvien energialähteiden käyttö sähköntuotannossa on osa myönteistä kehitystä, jota Suomessa on edistetty määrätietoisesti. Vaikka teollisuus vaikuttaa eniten sähkönkulutukseen, on yksittäisellä kuluttajallakin merkittävä rooli. Esimerkiksi kodin energiankulutuksesta noin kolmannes kuluu sähkölaitteisiin ja valaistukseen. Kulutustottumukset ja toisaalta kodinkoneiden sähkönkulutus voivat vaikuttaa käyttöön suuresti. Kuluttaja voi myös valita ostaako hän uusiutuvista energialähteistä tuotettua nk. ”vihreää” sähköä vai ei.

Sähkön hankinnalla ja kokonaiskulutuksella tarkoitetaan sähkön tuotannon ja sähkön nettotuonnin määrää yhteensä. Nettotuonti tarkoittaa sähkön tuontia vähennettynä viennillä.

   

Sähkön tuotanto Suomessa vuonna 2016 oli 66,2 terawattituntia (TWh) eli miljardia kilowattituntia (kWh). Tuotanto pysyi edellisvuoden tasolla. Sähkön kokonaiskulutus puolestaan kasvoi edellisvuodesta kolme prosenttia 85,2 TWh:iin. Sähkön kokonaiskulutuksesta 78 prosenttia katettiin kotimaisella tuotannolla ja 22 prosenttia sähkön nettotuonnilla Pohjoismaista, Venäjältä ja Virosta. Sähkön nettotuonti kasvoi edellisvuodesta 16 %. Sähkön kotimaisesta tuotannosta 32 prosenttia perustui sähkön ja lämmön yhteistuotantoon.