Sähkön hankinta ja kulutus

Päivitetty: 3.11.2020
Seuraava päivitys: 2.11.2021

Sähkönkulutus ja siinä tehtävät valinnat heijastavat keskeisesti yhteiskunnan sitoutumista kestäviin valintoihin. Uusiutuvien energialähteiden käyttö sähköntuotannossa on osa myönteistä kehitystä, jota Suomessa on edistetty määrätietoisesti. Vaikka teollisuus vaikuttaa eniten sähkönkulutukseen, on yksittäisellä kuluttajallakin merkittävä rooli. Esimerkiksi kodin energiankulutuksesta noin kolmannes kuluu sähkölaitteisiin ja valaistukseen. Kulutustottumukset ja toisaalta kodinkoneiden sähkönkulutus voivat vaikuttaa käyttöön suuresti. Kuluttaja voi myös valita ostaako hän uusiutuvista energialähteistä tuotettua nk. ”vihreää” sähköä vai ei.

Sähkön hankinnalla ja kokonaiskulutuksella tarkoitetaan sähkön tuotannon ja sähkön nettotuonnin määrää yhteensä. Nettotuonti tarkoittaa sähkön tuontia vähennettynä viennillä.

   

Sähkön tuotanto Suomessa vuonna 2019 oli 66,0 terawattituntia (TWh) eli miljardia kilowattituntia (kWh). Tuotanto väheni 1,5 TWh edellisvuodesta. Sähkön kokonaiskulutus väheni vastaavasti 1,4 TWh, ollen vuonna 2019 86,1 TWh. Sähkön kokonaiskulutuksesta 77 prosenttia katettiin kotimaisella tuotannolla ja 23 prosenttia sähkön nettotuonnilla Pohjoismaista, Venäjältä ja Virosta. Sähkön nettotuonti säilyi edellisvuoden tasolla ollen noin 20 TWh.