BKT asukasta kohti

Päivitetty: 18.12.2020
Seuraava päivitys: 26.2.2021

BKT, bruttokansantuote, markkinahintaan on kotimaisten tuotantoyksiköiden tuotantotoiminnan lopputulos. Se voidaan määritellä kolmella tavalla: institutionaalisten sektoreiden tai eri toimialojen bruttoarvonlisäysten summana lisättynä tuoteveroilla ja vähennettynä tuotetukipalkkioilla; kotimaisten institutionaalisten yksiköiden tavaroiden ja palveluiden loppukäytön summana (kulutus, pääoman bruttomuodostus, vienti miinus tuonti); tulojen summana (palkansaajakorvaukset, tuotanto- ja tuontiverot miinus tukipalkkiot, bruttotoimintaylijäämä ja sekatulo, brutto).

BKT asukasta kohti on kansainvälisissä vertailuissa yleisesti käytetty kansantalouden mittari. Volyymi-indeksi kuvaa taloudellista sarjaa, josta on poistettu hintojen muutoksen eli inflaation vaikutus. Volyymi-indeksi sisältää tarkasteltavan ilmiön sekä määrän että laadun muutokset.

Bruttokansantuotteen indikaattoreiden avulla voidaan tehdä arvioita kansantalouden kehityksestä ja sen suhteesta yhteiskunnan kokonaiskehitykseen. Bruttokansantuote-indikaattorin käyttöä hyvinvoinnin mittarina on myös kritisoitu laajasti ja monet kansalaiset ja päättäjät ovat toivoneet toista indeksiä sen tilalle. Talousteoriaan perustuva indikaattori ei huomioi esimerkiksi ympäristötuhoja tai ihmisten taloudellista eriarvoisuutta. Toisaalta bkt-mittarin vahvuuksiin kuuluu sen vankka tilastopohja ja kansainvälinen vertailtavuus. Lisäksi kansantalouden tilinpitoa, johon bkt siis pohjautuu, on kehitetty säännöllisesti vastaamaan yhteiskunnallisia muutoksia ja sitä on laajennettu liittämällä siihen inhimilliseen hyvinvointiin, luonnonvarojen käyttöön ja ympäristön tilaan liittyviä satelliittitilejä.

   

Bruttokansantuote kasvoi 1,1 prosenttia vuonna 2019

Bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 1,1 prosenttia edellisvuodesta vuonna 2019 Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Laajempi päivitys vuoden 2019 tietoihin tehdään 26.2., jolloin mukaan saadaan lopulliset yritysaineistot. Joulukuussa vuoden 2019 tiedot tarkentuivat lähinnä julkisen talouden sekä rahoituksen ja vakuutuksen osalta. Vuoden 2018 bruttokansantuotteen volyymi tarkentui 1,3 prosenttiin hintarakenteen tarkentumisen seurauksena (aikaisemmin 1,5 prosenttia). Vuodesta 2017 julkaistut tiedot ovat nyt lopullisia tarjonta- ja käyttötaulukoiden valmistuttua.

Tilastojulkistus