Julkiset kokonaismenot

Päivitetty: 31.1.2019
Seuraava päivitys: 19.12.2019

Indikaattori kuvaa julkisyhteisöjen menoja tehtävittäin kansantalouden tilinpitojärjestelmän tietoihin perustuen. Julkiseen sektoriin eli julkisyhteisöihin kuuluvat valtionhallinto, osavaltiohallinto, paikallishallinto sekä sosiaaliturvarahastot. Suomessa julkisyhteisöihin luetaan valtio, kunnat ja kuntayhtymät, Ahvenanmaan maakuntahallinto sekä sosiaaliturvarahastot.

Julkisten menojen mittaaminen on osa julkisen talouden kestävyyden arviointia ja talous- ja sosiaalipolitiikan rakenteellista yhteensovittamista. Suomen talouspolitiikan keskeisenä tavoitteena on ylläpitää kestävää talouskasvua, joka tukee samalla julkisen sektorin vakautta. Vakauden edellytyksenä on menojen ja tulojen välinen tasapaino. Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan näkyvänä piirteenä on ollut jo pitkään talous- ja sosiaalipolitiikan rinnakkainen kehittäminen. Tämä on osaltaan välttämättömyys, koska suuria julkisen sektorin menoja ei voida kattaa ilman työllisyyttä ja työsektoria tukevaa talouspolitiikkaa. Yhteiskuntapolitiikan keskeisenä tavoitteena onkin juuri työllistävän talouskasvun tukeminen. Talouspolitiikan työllistävyyden tehokkuudella ja verokertymän nousulla vähennetään merkittävästi painetta julkisten menojen kasvuun.

   

Sosiaaliturvan menojen kasvu hidastui vuonna 2017

Sosiaaliturvan osuus julkisyhteisöjen sulautetuista kokonaismenoista oli 45,9 prosenttia vuonna 2017. Suhdeluku pysyi lähes edellisvuoden tasolla nousten 0,2 prosenttiyksikköä vuodesta 2016.

Tilastojulkistus