Julkiset kokonaismenot

Päivitetty: 31.1.2020
Seuraava päivitys: 18.12.2020

Indikaattori kuvaa julkisyhteisöjen menoja tehtävittäin kansantalouden tilinpitojärjestelmän tietoihin perustuen. Julkiseen sektoriin eli julkisyhteisöihin kuuluvat valtionhallinto, osavaltiohallinto, paikallishallinto sekä sosiaaliturvarahastot. Suomessa julkisyhteisöihin luetaan valtio, kunnat ja kuntayhtymät, Ahvenanmaan maakuntahallinto sekä sosiaaliturvarahastot.

Julkisten menojen mittaaminen on osa julkisen talouden kestävyyden arviointia ja talous- ja sosiaalipolitiikan rakenteellista yhteensovittamista. Suomen talouspolitiikan keskeisenä tavoitteena on ylläpitää kestävää talouskasvua, joka tukee samalla julkisen sektorin vakautta. Vakauden edellytyksenä on menojen ja tulojen välinen tasapaino. Pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan näkyvänä piirteenä on ollut jo pitkään talous- ja sosiaalipolitiikan rinnakkainen kehittäminen. Tämä on osaltaan välttämättömyys, koska suuria julkisen sektorin menoja ei voida kattaa ilman työllisyyttä ja työsektoria tukevaa talouspolitiikkaa. Yhteiskuntapolitiikan keskeisenä tavoitteena onkin juuri työllistävän talouskasvun tukeminen. Talouspolitiikan työllistävyyden tehokkuudella ja verokertymän nousulla vähennetään merkittävästi painetta julkisten menojen kasvuun.

   

Julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen pieneni hieman vuonna 2018

Julkisyhteisöjen menojen suhde bruttokansantuotteeseen pieneni edelleen hitaasti vuonna 2018. Vuonna 2018 julkisyhteisöjen sulautetut kokonaismenot olivat Tilastokeskuksen tietojen mukaan 124,4 miljardia euroa eli 53,1 prosenttia bruttokansantuotteesta, kun lähivuosien korkein lukema oli 57,3 prosenttia vuonna 2014. Julkisyhteisöjen menot ovat viime vuosina kasvaneet bruttokansantuotteen käypähintaista vuosimuutosta hitaammin.

Tilastojulkistus