Hedelmällisyys

Päivitetty: 24.4.2020
Seuraava päivitys: 24.4.2021

Kokonaishedelmällisyysluku kertoo, kuinka monta lasta nainen keskimäärin synnyttäisi hedelmällisen kautensa aikana nykyisen hedelmällisyyden vallitessa. Luku saadaan laskemalla yhteen yhdelle ikävuodelle lasketut hedelmällisyysluvut.

Yleisellä hedelmällisyysluvulla tarkoitetaan elävänä syntyneiden lasten määrää keskiväkiluvun tuhatta 15-49 -vuotiasta naista kohden. Ikäryhmittäisellä hedelmällisyysluvulla tarkoitetaan tietyn ikäryhmän naisten synnyttämien elävien lasten määrää saman ikäryhmän keskiväkiluvun tuhatta naista kohden.

   

Syntyvyyden aleneminen hidastui vuonna 2019

Tilastokeskuksen väestönmuutostietojen mukaan syntyvyys laski yhdeksäntenä vuonna peräkkäin, mutta laskun jyrkkyys loiveni vuonna 2019. Vuoden 2019 syntyvyyden mukaan nainen synnyttäisi keskimäärin 1,35 lasta, edellisen vuoden syntyvyyden mukaan 1,41 lasta. Syntyvyyden laskun loiventumiseen vaikutti erityisesti vuoden viimeisten kuukausien kehitys, jolloin syntyneiden määrä ei enää vähentynyt kuten alkuvuonna. Vuonna 2019 syntyi 45 613 lasta, mikä on 1 964 lasta edellisvuotta vähemmän. Vuonna 2018 syntyneiden määrä oli vähentynyt 2 744 lapsella edellisestä vuodesta.

Vuonna 2019 syntyvyyttä mittaava kokonaishedelmällisyysluku oli kaikkien aikojen matalin, 1,35 lasta naista kohti. Syntyvyys on laskenut koko 2010-luvun ajan ja lasku jyrkkeni vuoden 2015 jälkeen, mutta vuonna 2019 se loiveni. Kokonaishedelmällisyysluku pieneni edellisvuodesta 4,3 prosenttia, kun vuonna 2018 se oli pienentynyt 5,5 prosenttia.

Vuonna 2019 syntyvyys aleni edelleen merkittävimmin 24–32-vuotiailla, mutta vähemmän kuin vuonna 2018. Yli 32-vuotiailla syntyvyyden aleneminen oli hieman vähäisempää vuonna 2019 kuin vuonna 2018, minkä seurauksena esikoisen synnyttäneet olivat hieman vanhempia kuin edellisenä vuonna. Ensimmäisen kerran äidiksi tulleet olivat keskimäärin 29,6 vuoden ikäisiä, 0,2 vuotta edellisvuotta vanhempia (ks. taulukko). Kymmenessä vuodessa keski-ikä on noussut 1,4 vuodella. Vastaavasti kaikkien elävän lapsen synnyttäneiden keski-ikä nousi edellisestä vuodesta 0,1 vuotta, 31,2:een. Kymmenen viime vuoden aikana se on noussut 1,1 vuotta .