Hedelmällisyys

Päivitetty: 27.4.2018
Seuraava päivitys: 26.4.2019

Kokonaishedelmällisyysluku kertoo, kuinka monta lasta nainen keskimäärin synnyttäisi hedelmällisen kautensa aikana nykyisen hedelmällisyyden vallitessa. Luku saadaan laskemalla yhteen yhdelle ikävuodelle lasketut hedelmällisyysluvut.

Yleisellä hedelmällisyysluvulla tarkoitetaan elävänä syntyneiden lasten määrää keskiväkiluvun tuhatta 15-49 -vuotiasta naista kohden. Ikäryhmittäisellä hedelmällisyysluvulla tarkoitetaan tietyn ikäryhmän naisten synnyttämien elävien lasten määrää saman ikäryhmän keskiväkiluvun tuhatta naista kohden.

   

Syntyvyys kaikkien aikojen matalin

Syntyvyyttä mittaava kokonaishedelmällisyysluku oli kaikkien aikojen matalin vuonna 2017 eli 1,49 lasta naista kohti. Toiseksi matalimmalla tasolla syntyvyys oli vuonna 1973, jolloin se oli 1,50 lasta naista kohti. Edellisvuonna 2016 kokonaishedelmällisyysluku oli 1,57. Syntyvyys on ollut vuodesta 1969 lähtien alle väestön uusiutumistason, joka on 2,1 lasta naista kohden.

Edelliseen vuoteen verrattuna syntyvyys aleni lähes kaikenikäisillä, selvimmin alle 30-vuotiailla. Vuonna 2017 esikoisen synnyttäneet olivat keskimäärin 29,2 vuoden ikäisiä. Keski-ikä oli edellisenä vuonna 29,1 vuotta ja kymmenessä vuodessa se on noussut 1,0 vuodella. Vastaavasti kaikkien synnyttäneiden keski-ikä nousi edellisestä vuodesta 0,1 vuotta, 30,9:een. Kymmenen viime vuoden aikana se on noussut 0,8 vuotta.