Hedelmällisyys 

Päivitetty: 11.4.2017 - Seuraava päivitys: 27.4.2018
   
 
 
Jaa

Syntyneiden määrän väheneminen entistä jyrkempää

Tilastokeskuksen väestönmuutostietojen mukaan vuonna 2016 syntyi 52 814 lasta. Syntyneiden määrä on nyt pienentynyt kuutena vuonna peräkkäin. Syntyneitä oli 2 658 lasta eli 4,8 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015. Tämä vuosittainen lasku on suhteellisesti mitattuna suurin 1970-luvun alun jälkeen.

Kun syntyneiden määrä suhteutetaan synnytysikäisiin naisiin, voidaan tarkastella syntyvyyttä. Syntyvyyden mittaamisessa käytetään yleisesti kokonaishedelmällisyyslukua, joka kertoo, kuinka monta lasta nainen synnyttäisi elämänsä aikana, jos ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut pysyisivät laskentavuoden tasolla.

Syntyneiden määrän lisäksi syntyvyys laski edelleen vuonna 2016. Vuoden 2016 syntyvyyden mukaan nainen synnyttäisi keskimäärin 1,57 lasta. Edellisen vuoden kokonaishedelmällisyysluku oli 1,65 lasta naista kohti. Viimeksi syntyvyys on ollut 1,57:ttä pienempi vuonna 1973, jolloin se oli 1,50, mikä on kaikkien aikojen matalin luku. Syntyvyys on ollut vuodesta 1969 lähtien alle väestön uusiutumistason, joka on 2,1 lasta naista kohden.

Edelliseen vuoteen verrattuna syntyvyys aleni lähinnä alle 38-vuotiailla naisilla, selvimmin 30-vuotiailla. Vuonna 2016 esikoisen synnyttäneet olivat keskimäärin 29,1 vuoden ikäisiä. Keski-ikä nousi 0,3 vuodella edellisvuodesta ja 10 vuodessa se on noussut 1,0 vuodella. Vastaavasti kaikkien synnyttäneiden keski-ikä nousi edellisestä vuodesta 0,2 vuotta, 30,8:een, mutta 10 viime vuoden aikana se on noussut 0,8 vuotta.

Tilastojulkistus

Lähde:
Tilastokeskus / Syntyneet


Indikaattorin kuvaus

Kokonaishedelmällisyysluku kertoo, kuinka monta lasta nainen keskimäärin synnyttäisi hedelmällisen kautensa aikana nykyisen hedelmällisyyden vallitessa. Luku saadaan laskemalla yhteen yhdelle ikävuodelle lasketut hedelmällisyysluvut.

Yleisellä hedelmällisyysluvulla tarkoitetaan elävänä syntyneiden lasten määrää keskiväkiluvun tuhatta 15-49 -vuotiasta naista kohden. Ikäryhmittäisellä hedelmällisyysluvulla tarkoitetaan tietyn ikäryhmän naisten synnyttämien elävien lasten määrää saman ikäryhmän keskiväkiluvun tuhatta naista kohden.