Väestönmuutokset

Päivitetty: 12.5.2021
Seuraava päivitys: 12.5.2022

Maahan muuttaneeksi katsotaan henkilö, joka aikoo oleskella tai on oleskellut Suomessa yhtämittaisesti yli vuoden. Tämän on ilmoitettava muutostaan asuinpaikkansa maistraatille (väestötietolaki 1993/507). Jos henkilö aikoo jäädä vakituisesti asumaan Suomeen ja hänellä on vähintään vuoden oleskeluun oikeuttava voimassa oleva lupa, hänen kotikuntansa määräytyy yleensä samoin perustein kuin suomalaisen (kotikuntalaki 1994/201).

Maasta muuttaneeksi katsotaan pääasiassa henkilö, joka muuttaa ulkomaille asumaan yhtä vuotta pitemmäksi ajaksi. Poikkeuksen muodostavat Suomen kansalaiset, jotka ovat diplomaatteja, kehitys-yhteistyössä toimivia yms. (kotikuntalaki 1994/201).

Elävänä syntyneellä tarkoitetaan lasta, joka syntymän jälkeen hengitti tai osoitti muita elon merkkeja. Vain Suomessa vakituisesti asuvien naisten elävänä synnyttämät lapset otetaan huomioon väkilukutilastossa.

Väestönmuutoksella on monialaisia taloudellisia, työvoimapoliittisia ja sosiaalisia sekä kulttuurisia vaikutuksia yhteiskunnan kehitykseen ja kansantalouden kestävyyteen. Tulevina vuosina Suomen ikärakenteen kehitys yhdessä muiden työmarkkinoiden rakenteellisten muutosten kanssa tulee horjuttamaan taloudellista huoltosuhdetta ja julkisen talouden kestävyyttä.

   

Suomen muuttovoitto ulkomailta kasvoi toista vuotta peräkkäin

Suomen muuttovoitto ulkomailta vuonna 2020 nousi 17 814 henkeen edellisvuoden 15 495 henkilöstä. Syynä muuttovoiton nousuun oli erityisesti maastamuuton väheneminen. Suomen maastamuutto ulkomaille oli 15 084 henkilöä, mikä on yli 2 000 muuttoa vähemmän kuin edellisvuonna. Suomeen muutti ulkomailta 32 898 henkilöä, reilu 100 henkilöä edellisvuotta enemmän

Suomen kansalaisten paluumuutto korkein ainakin 30 vuoteen

Suomi sai ulkomaan kansalaisista voittoa 16 705 henkilöä, mikä on 94 prosenttia Suomen koko muuttovoitosta. Suomen kansalaisten nettomaahanmuutto kääntyi pitkän tappiollisen jakson jälkeen voitolliseksi, 1 109 muuttoon vuonna 2020. Suomen kansalaisten maahanmuutto nousi yli tuhannella 9 638 muuttoon ja maastamuutto laski reilusti yli tuhannella 8 529 muuttoon vuonna 2020. Suomen kansalaisten maahanmuuttojen määrä vuonna 2020 oli korkein ainakin 30 vuoteen.