Matkaviestinverkon liittymät

Päivitetty: 16.4.2018
Seuraava päivitys: 5.10.2018

Matkaviestinverkon liittymämäärä sisältää kaikki kotitalouksien ja yritysten hankkimat puhe- ja tiedonsiirtoliittymät pois lukien sellaiset liittymät, jotka on myyty pelkästään niin sanottuun Machine-to-Machine-käyttöön esimerkiksi etäkäytettävää laitetta, kuten sähkömittaria, varten.

Matkaviestinverkon tiedonsiirtoliittymät voidaan jakaa liittymäsopimuksen perusteella erilaisiin liittymiin. Tässä tilastossa liittymät on luokiteltu tiedonsiirron laskutusperusteen avulla mobiililaajakaistoihin ja muihin liittymiin. Mobiililaajakaistoilla tarkoitetaan liittymiä, jotka 1) eivät sisällä lainkaan perinteisiä puhelinpalveluja. Näitä palveluja ei ole mahdollista käyttää liittymällä eikä niitä ole hinnoiteltu liittymän yhteydessä. Liittymät ovat siis pelkästään tiedonsiirto- ja mahdollisesti SMS-/MMS-käytössä. Tai liittymiä, jotka 2) sisältävät kuukausimaksullisia tiedonsiirtopalveluja ja niistä on käytetty tiedonsiirtopalveluita viimeisen kolmen kuukauden aikana ja liittymistä on mahdollista soittaa perinteisiä puhelinpalveluja, joiden käyttö on hinnoiteltu liittymän yhteydessä.

2H2017 eteenpäin tiedonsiirtoon käytetyt prepaid-liittymät on laskettu mukaan mobiililaajakaistojen osuuteen.

   

Matkaviestinverkon kokonaisliittymämäärä pysyi vuoden 2017 aikana lähes ennallaan vajaassa 9,5 miljoonassa liittymässä. Vuoden lopussa tästä kokonaismäärästä kaksi kolmasosaa oli sekä puhe- että tiedonsiirtokäytössä olevia matkapuhelinliittymiä ja reilu viidennes oli ensisijaisesti tiedonsiirtokäytössä olevia niin sanottuja mobiililaajakaistaliittymiä. Enää kymmenes liittymistä oli pelkkiä puheliittymiä eli kokonaan vailla tiedonsiirtopalvelua.

Vuoden 2017 lopussa lähes 110 000 matkaviestinverkon liittymää oli myyty vähintään 300 Mbit/s tiedonsiirtonopeudella. Sekä alle 10 megan että 100 megan ja sitä nopeampina myytyjen liittymien määrä kasvoi, kun taas näiden väliin sijoittuvissa nopeusluokissa liittymien määrä jopa laski.

Viestintäviraston tilastosivuilta löytyy lisää puhelin- ja laajakaistapalveluita koskevia tilastoja sekä tarkempaa tietoa näiden kehittymisestä.