Kotitalouksien rahoitusvarat

Päivitetty: 28.6.2018
Seuraava päivitys: 28.9.2018

Indikaattori esittää kotitalouksien rahoitusvarojen arvon kunkin neljänneksen lopussa jaoteltuna rahoitusvaateittain. Tiedot laaditaan rahoitustilinpidossa EKT2010:n mukaisesti. Rahoitusvarat arvostetaan pääosin markkina-arvoon. Talletukset ja lainat arvostetaan kuitenkin nimellisarvoon. Muut osakkeet ja osuudet, joille ei ole saatavissa markkina-arvoa, arvostetaan yhtiöiden oman pääoman arvoon.

Vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuut sisältävät kotitalouksien vakuutustyyppiset saamiset. Siihen kuuluu henkivakuutustekninen vastuuvelka, eläkevastuut ja vahinkovakuutukseen liittyviä kotitalouksien saamisia. Henkivakuutustekninen vastuuvelka muodostuu henkivakuutuksen korvausvastuista. Eläkevastuisiin on kirjattu eläkerahastot, jotka on perustettu muiden kuin lakisääteisten (TEL) eläkkeiden maksun turvaamiseksi.


Kotitalouksien rahoitusvarojen kehityksellä on merkitystä kotitalouksien kulutusmahdollisuuksien ja sitä kautta talouskasvun kannalta. Lisäksi kotitalouksien rahoitusvaroilla on merkitystä rahoitusjärjestelmän vakauden kannalta.

   

Pörssiheilahtelu laski kotitalouksien sijoitusomaisuuden arvoa

Kotitalouksien hallussa olevien noteerattujen osakkeiden arvo laski vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen aikana 2,4 miljardia euroa. Hallussapitotappiota kertyi myös sijoitusrahasto-osuuksista 0,4 miljardia euroa. Noteeraamattomien osakkeiden ja osuuksien myönteinen arvokehitys tasoitti laskua, niin että kokonaisuutena kotitalouksien hallussapitotappiot jäivät 2,4 miljardiin euroon.

Tilastojulkistus