Kotitalouksien rahoitusvarat

Päivitetty: 28.9.2018
Seuraava päivitys: 21.12.2018

Indikaattori esittää kotitalouksien rahoitusvarojen arvon kunkin neljänneksen lopussa jaoteltuna rahoitusvaateittain. Tiedot laaditaan rahoitustilinpidossa EKT2010:n mukaisesti. Rahoitusvarat arvostetaan pääosin markkina-arvoon. Talletukset ja lainat arvostetaan kuitenkin nimellisarvoon. Muut osakkeet ja osuudet, joille ei ole saatavissa markkina-arvoa, arvostetaan yhtiöiden oman pääoman arvoon.

Vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuut sisältävät kotitalouksien vakuutustyyppiset saamiset. Siihen kuuluu henkivakuutustekninen vastuuvelka, eläkevastuut ja vahinkovakuutukseen liittyviä kotitalouksien saamisia. Henkivakuutustekninen vastuuvelka muodostuu henkivakuutuksen korvausvastuista. Eläkevastuisiin on kirjattu eläkerahastot, jotka on perustettu muiden kuin lakisääteisten (TEL) eläkkeiden maksun turvaamiseksi.


Kotitalouksien rahoitusvarojen kehityksellä on merkitystä kotitalouksien kulutusmahdollisuuksien ja sitä kautta talouskasvun kannalta. Lisäksi kotitalouksien rahoitusvaroilla on merkitystä rahoitusjärjestelmän vakauden kannalta.

   

Osaketuotot kartuttivat kotitalouksien käyttötilejä

Kotitaloudet lisäsivät sijoituksiaan rahoitusvaroihin nettomääräisesti 3,6 miljardilla eurolla vuoden 2018 toisen neljänneksen aikana. Varoja virtasi etenkin käyttötileille, muihin siirtokelpoisiin talletuksiin ja lompakoihin mm. yritysten keväisen osingonmaksun ansiosta, nettomääräisesti 2,7 miljardia euroa. Hallussapitovoittoja kotitalouksille kertyi osakkeista ja osuuksista 1,8 miljardin euron arvosta ja sijoitusrahasto-osuuksista 0,4 miljardia. Muutokset useimmissa muissa rahoitusvaateissa jäivät vähäisiksi.

Tilastojulkistus