Kotitalouksien rahoitusvarat

Päivitetty: 21.12.2021
Seuraava päivitys: 25.3.2022

Indikaattori esittää kotitalouksien rahoitusvarojen arvon kunkin neljänneksen lopussa jaoteltuna rahoitusvaateittain. Tiedot laaditaan rahoitustilinpidossa EKT2010:n mukaisesti. Rahoitusvarat arvostetaan pääosin markkina-arvoon. Talletukset ja lainat arvostetaan kuitenkin nimellisarvoon. Muut osakkeet ja osuudet, joille ei ole saatavissa markkina-arvoa, arvostetaan yhtiöiden oman pääoman arvoon.

Vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuut sisältävät kotitalouksien vakuutustyyppiset saamiset. Siihen kuuluu henkivakuutustekninen vastuuvelka, eläkevastuut ja vahinkovakuutukseen liittyviä kotitalouksien saamisia. Henkivakuutustekninen vastuuvelka muodostuu henkivakuutuksen korvausvastuista. Eläkevastuisiin on kirjattu eläkerahastot, jotka on perustettu muiden kuin lakisääteisten (TEL) eläkkeiden maksun turvaamiseksi.


Kotitalouksien rahoitusvarojen kehityksellä on merkitystä kotitalouksien kulutusmahdollisuuksien ja sitä kautta talouskasvun kannalta. Lisäksi kotitalouksien rahoitusvaroilla on merkitystä rahoitusjärjestelmän vakauden kannalta.

   

Kotitalouksien rahoitusvarat jatkoivat kasvuaan

Vuoden 2021 kolmannen neljänneksen aikana kotitaloudet lisäsivät sijoituksiaan rahoitusvaroihin nettomääräisesti 3,1 miljardilla eurolla. Nettomääräisesti eniten kotitaloudet lisäsivät talletuksia, jotka kasvoivat 1,9 miljardia euroa. Sijoitusrahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti 0,9 miljardia euroa ja noteerattuihin osakkeisiin 0,3 miljardia euroa. Velkapapereita puolestaan vähennettiin nettomääräisesti 0,1 miljardia euroa. Vaikka kotitalouksien nettomääräiset sijoitukset rahoitusvaroihin lisääntyivät, vaikuttivat myös hallussapitovoitot merkittävästi rahoitusvarojen kokonaistason kasvuun.

Tilastojulkistus