Perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla olevat 20-29-vuotiaat

Päivitetty: 2.11.2017
Seuraava päivitys: 2.11.2018

Indikaattori kuvaa perusasteen jälkeistä tutkintoa vailla olevien 20-29-vuotiaiden määrän kehitystä.

Vain perusasteen tutkinnon suorittaneilla on koulutusta korkeintaan yhdeksän vuotta. Näitä koulutuksia ovat mm. kansa-, kansalais-, keski- ja peruskoulun tutkinnot. Korkeintaan perusasteen tutkinnon suorittaneiden ryhmään sisältyvät lisäksi henkilöt, joiden koulutus perusasteen koulutuksen jälkeen on vielä kesken, henkilöt, joiden koulutuksesta ei ole tietoa (esimerkiksi ulkomailla perusasteen tutkintonsa suorittaneet) sekä perusasteen koulutuksen kesken jättäneet tai oppivelvollisuutensa kokonaan laiminlyöneet. Ryhmään kuuluvat lisäksi oppivelvollisuudesta vapautetut.

   

Vuonna 2016 pelkän perusasteen suorittaneita 20–29-vuotiaita oli 115 071 henkilöä, mikä on 17 prosenttia ikäluokasta. Miehistä perusasteen varassa oli 19 prosenttia ja naisista 15 prosenttia ikäluokasta. Alimmillaan perusasteen varassa olevien osuus oli 2000-luvun alussa, jolloin osuus oli 16 prosenttia. Eniten perusasteen varassa olevia oli Uudellamaalla, jossa 21 prosenttia ikäryhmästä oli vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa. Pienin perusasteen varassa olevien osuus oli Etelä-Pohjanmaalla, jossa 12 prosenttia 20–29-vuotiaista oli ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa.