Kotitalouksien toimeentulon riittävyys

Päivitetty: 19.12.2018
Seuraava päivitys: 6.3.2020

Tuloihin pohjautuvan mittauksen lisäksi toimeentuloa voidaan kuvata kysymällä kotitalouksilta suoraan, miten hyvin ne tulevat toimeen nykyisillä tuloillaan. Tulonjakotilastossa tätä koettua toimeentuloa on selvitetty vuodesta 2003 lähtien kysymällä haastattelussa kotitalouksilta: “Kun kotitaloutenne kaikki tulot otetaan huomioon, saatteko tavanomaiset menonne niillä katetuksi suurin vaikeuksin, vaikeuksin, pienin vaikeuksin, melko helposti, helposti vai hyvin helposti?”

   

Toimeentulovaikeuksia kokeneiden määrä väheni

Vähintään pieniä toimeentulovaikeuksia kokevia kotitalouksia oli 605 000 eli 22,3 prosenttia kaikista kotitalouksista vuonna 2017. Vähintään pieniä vaikeuksia kokevien määrä väheni 60 000 kotitaloudella. Myös vakavampia toimeentulovaikeuksia kokevien kotitalouksien määrä väheni ja oli 189 000 eli 7,0 prosenttia kaikista kotitalouksista. Vuotta aiemmin vakavampia toimeentulovaikeuksia kokevia oli 198 000 eli 7,4 prosenttia kaikista kotitalouksista.