Kotitalouksien toimeentulon riittävyys

Päivitetty: 2.3.2018
Seuraava päivitys: 19.12.2018

Tuloihin pohjautuvan mittauksen lisäksi toimeentuloa voidaan kuvata kysymällä kotitalouksilta suoraan, miten hyvin ne tulevat toimeen nykyisillä tuloillaan. Tulonjakotilastossa tätä koettua toimeentuloa on selvitetty vuodesta 2003 lähtien kysymällä haastattelussa kotitalouksilta: “Kun kotitaloutenne kaikki tulot otetaan huomioon, saatteko tavanomaiset menonne niillä katetuksi suurin vaikeuksin, vaikeuksin, pienin vaikeuksin, melko helposti, helposti vai hyvin helposti?”

   
665 000 kotitaloutta eli 24,9 prosenttia kaikista kotitalouksista koki vähintään pieniä toimeentulovaikeuksia vuonna 2016. Osuus oli 0,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2015. Vaikeuksia tai suuria vaikeuksia kokeneiden osuus kuitenkin väheni aavistuksen (7,7 prosenttia vuonna 2015, 7,4 prosenttia vuonna 2016).