Kotitalouksien oikaistu reaalitulo

Päivitetty: 20.9.2019
Seuraava päivitys: 20.12.2019

Kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva reaalitulo kuvaa kotitalouksien käytettävissä olevaa tuloa, johon on lisätty ns. hyvinvointipalvelujen arvo. Hyvinvointipalveluja ovat julkisen sektorin ja järjestöjen kotitalouksien hyväksi tuottamat yksilölliset palvelut. Niitä ovat esimerkiksi koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.

Oikaistu käytettävissä oleva tulo lasketaan ensin käyvin hinnoin, mutta se ilmaistaan yleensä reaalisena tulona, jolloin hintojen muutoksen eli inflaation vaikutus on eliminoitu pois.

Kotitalouksien oikaistu reaalitulo on OECD:n suosittelema taloudellisen hyvinvoinnin mittari. Sitä pidetään yleisesti siihentähän tarkoitukseen parhaana olemassasaatavilla olevana mittarina. Se on myös kansainvälisesti paremmin vertailukelpoinen kuin pelkkä kotitalouksien käytettävissä oleva tulo, koska hyvinvointipalvelut tuotetaan eri maissa eri tavoin. Joissakin maissa kotitaloudet joutuvat ostamaan nämä palvelut huomattavassa määrin markkinoilta, kun taas joissakin maissa kuten Suomessa, ne tuotetaan pääosin verovaroin.

Kotitalouksien oikaistu vuotuinen reaalitulo tuotetaan kolme kertaa vuodessa. Kunkin vuoden tieto tarkentuu noin kahden vuoden ajan tilastovuoden päättymisestä ja lisäksi harvemmin tehtävissä aikasarjatarkistuksissa. Tietoja tuotetaan myös neljännesvuosittain.