Yleistä asumistukea saaneet ruokakunnat

Päivitetty: 14.12.2020
Seuraava päivitys: 14.12.2021

Yleistä asumistukea saaneiden ruokakuntien määrä tilastointivuoden joulukuussa ruokakuntatyypeittäin.

Indikaattori kuvaa niiden pienituloisten ruokakuntien määrän kehitystä, joiden asumismenoja tuetaan valtion varoilla. Indikaattori kertoo myös mm. lapsiperheiden osuuden tuen saajista. Yleistä asumistukea saavat pääasiassa työikäisten henkilöiden ruokakunnat, yksin tai puolison kanssa asuvilla eläkeläisillä on oma eläkkeensaajan asumistuki.

Taloudellisen taantuman aikana yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä tyypillisesti kasvaa. Erilaiset lakimuutokset ovat myös vaikuttaneet asumistukia saaneiden määrään. Saajamäärän vaihteluun ovat vaikuttaneet etenkin opiskelijat, jotka ovat eri aikoina olleet yleisen asumistuen ja opintotuen asumislisän piirissä. Elokuussa 2017 kaikki vuokralla asuvat opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin, mikä kasvatti tuen saajien määrää lähes 120 000 ruokakunnalla. Vuosina 2000-2016 opiskelijoista olivat yleisen asumistuen piirissä pääosin vain lapsiperheet ja omistusasunnoissa asuvat. Ennen vuotta 2000 yleistä asumistukea saivat myös avo- tai avioliitossa olevat sekä yhteisöruokakunnissa asuvat opiskelijat.

   

Yleistä asumistukea saaneet ruokakunnat

Yleistä asumistukea sai vuoden 2020 joulukuussa 402 559 ruokakuntaa, mikä on 22 892 ruokakuntaa enemmän (+6,0 %) kuin edellisvuonna. Ennen vuotta 2020 yleisen asumistuen saajaruokakuntien määrä oli ollut samalla tasolla edelliset 2 vuotta. Edellisen kerran saajamäärä kasvoi huomattavasti vuonna 2017, jolloin kaikki vuokralla asuvat opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin.

Yleisen asumistuen saajaruokakunnista 69,8 % oli yhden hengen ruokakuntia. Heitä oli vuoden 2020 lopussa 280 830 henkilöä, mikä on 19 883 enemmän (+7,6 %) kuin edellisvuonna. Asumistuen saajien määrä kasvoi myös muissa ruokakuntatyypeissä. Asumistukea saaneita lapsettomia pariskuntia 25 247 ruokakuntaa, mikä on 1993 enemmän (+8,6 %) kuin vuotta aiemmin. Asumistukea saaneita lapsiperheitä oli 88 805 ruokakuntaa (+0,8%) ja muita ruokakuntia 7 677 (+3,6 %).

Työttömien osuus asumistuen saajissa kasvoi vuonna 2020. Asumistukea sai vuoden lopussa 146 291 työttömien ruokakuntaa, mikä on 12 955 enemmän (+9,7 %) kuin vuotta aiemmin. Asumistukea saavia opiskelijaruokakunta oli 162 419, mikä on 12 311 enemmän (+8,2 %) kuin edellisvuonna. Työssä käyviä asumistuen saajia oli 65 890 ruokakuntaa. Se on 1 852 ruokakuntaa vähemmän (-2,7 %) kuin vuonna 2019.