Yleistä asumistukea saaneet ruokakunnat

Päivitetty: 18.12.2017
Seuraava päivitys: 17.12.2018

Yleistä asumistukea saaneiden ruokakuntien määrä tilastointivuoden joulukuussa ruokakuntatyypeittäin.

Indikaattori kuvaa niiden pienituloisten ruokakuntien määrän kehitystä, joiden asumismenoja tuetaan valtion varoilla. Indikaattori kertoo myös mm. lapsiperheiden osuuden tuen saajista.

Yleistä asumistukea saavat pääasiassa työikäisten henkilöiden ruokakunnat, yksin tai puolison kanssa asuvilla eläkeläisillä on oma eläkkeensaajan asumistuki.

Taloudellisen taantuman aikana yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä tyypillisesti kasvaa. Erilaiset lakimuutokset ovat myös vaikuttaneet asumistukia saaneiden määrään. Saajamäärän vaihteluun ovat vaikuttaneet etenkin opiskelijat, jotka ovat eri aikoina olleet yleisen asumistuen ja opintotuen asumislisän piirissä. Elokuussa 2017 kaikki vuokralla asuvat opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin, mikä kasavatti tuen saajien määrää lähes 120 000 ruokakunnalla. Vuosina 2000-2016 opiskelijoista olivat yleisen asumistuen piirissä pääosin vain lapsiperheet ja omistusasunnoissa asuvat. Ennen vuotta 2000 yleistä asumistukea saivat myös avo- tai avioliitossa olevat sekä yhteisöruokakunnissa asuvat opiskelijat.

   

Yleistä asumistukea sai vuoden 2017 joulukuussa 381 526 ruokakuntaa, kasvua edelliseen vuoteen oli 43 %. Suuri saajamäärän kasvu johtuu siitä, että kaikki vuokralla asuvat opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin elokuussa 2017. Tätä ennen opiskelijoista olivat yleisen asumistuen piirissä vain lapsiperheet ja omistusasunnoissa asuvat.

Joulukuussa 2017 yleistä asumistukea sai 140 874 opiskelijaruokakuntaa, kun vuotta aiemmin vastaava määrä oli 21 819 ruokakuntaa. Muita kuin opiskelijaruokakuntia oli 240 652 ruokakuntaa, mikä on 2 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ilman opiskelijoita yleisen asumistuen saajien määrä olisi siis hieman laskenut.

Opiskelijoiden siirtyminen yleisen asumistuen piiriin kasvatti yksin asuvien ja lapsettomien pariskuntien osuutta tuen saajissa. Kaikki lapsiperheet saivat yleistä asumistukea jo aiemmin. Vuoden 2017 lopussa tukea saavista ruokakunnista 66 % oli yksin asuvien ruokakuntia. Niihin kuuluvat aidosti yksin asuvat sekä yhteisöruokakunnissa asuvat henkilöt, joilla on oma erillinen vuokrasopimus. Lapsiperheiden osuus saajaruokakunnista oli 24 %.