Yleistä asumistukea saaneet ruokakunnat

Päivitetty: 17.12.2018
Seuraava päivitys: 13.12.2019

Yleistä asumistukea saaneiden ruokakuntien määrä tilastointivuoden joulukuussa ruokakuntatyypeittäin.

Indikaattori kuvaa niiden pienituloisten ruokakuntien määrän kehitystä, joiden asumismenoja tuetaan valtion varoilla. Indikaattori kertoo myös mm. lapsiperheiden osuuden tuen saajista. Yleistä asumistukea saavat pääasiassa työikäisten henkilöiden ruokakunnat, yksin tai puolison kanssa asuvilla eläkeläisillä on oma eläkkeensaajan asumistuki.

Taloudellisen taantuman aikana yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä tyypillisesti kasvaa. Erilaiset lakimuutokset ovat myös vaikuttaneet asumistukia saaneiden määrään. Saajamäärän vaihteluun ovat vaikuttaneet etenkin opiskelijat, jotka ovat eri aikoina olleet yleisen asumistuen ja opintotuen asumislisän piirissä. Elokuussa 2017 kaikki vuokralla asuvat opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin, mikä kasavatti tuen saajien määrää lähes 120 000 ruokakunnalla. Vuosina 2000-2016 opiskelijoista olivat yleisen asumistuen piirissä pääosin vain lapsiperheet ja omistusasunnoissa asuvat. Ennen vuotta 2000 yleistä asumistukea saivat myös avo- tai avioliitossa olevat sekä yhteisöruokakunnissa asuvat opiskelijat.

   

Yleistä asumistukea sai vuoden 2018 joulukuussa 376 529 ruokakuntaa, mikä on 5 000 ruokakuntaa vähemmän (-1,3 %) kuin edellisvuonna. Yleisen asumistuen saajaruokakuntien määrä väheni ensimmäisen kerran vuonna 2009 alkaneen kasvun jälkeen. Vuonna 2017 saajamäärä kasvoi erityisen paljon, koska kaikki vuokralla asuvat opiskelijat siirtyivät yleisen asumistuen piiriin elokuussa 2017. Ilman opiskelijoita yleisen asumistuen saajien määrä olisi laskenut hieman jo vuonna 2017.

Yleisen asumistuen saajien määrä väheni vuonna 2018 eniten lapsettomien parien ja kahden huoltajan lapsiperheiden ruokakunnissa. Yleistä asumistukea saavia pariskuntia oli vuoden 2018 joulukuussa 5 000 edellisvuotta vähemmän. Yhden hengen ruokakuntien määrä kasvoi 1 400 ruokakunnalla. Tukea saavien yksinhuoltaperheiden määrä laski 330 ruokakunnalla ja muita ruokakuntia oli 980 edellisvuotta vähemmän.

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä väheni vuonna 2018, koska työttömiä asumistuen saajia oli aiempaa vähemmän. Työttömien ruokakuntien määrä oli vuoden 2018 joulukuussa 11 100 ruokakuntaa pienempi kuin vuotta aiemmin. Opiskelijaruokakuntien määrä sen sijaan kasvoi 4 060 ruokakunnalla ja työssä käyvien ruokakuntien määrä kasvoi 1 810 ruokakunnalla.