Poliisin tietoon tulleet rikokset

Päivitetty: 8.5.2018
Seuraava päivitys: 6.6.2019

Rikos- ja pakkokeinotilasto keskittyy rikollisuutta koskevien alueellisten jakaumien sekä poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen toiminnan kuvaamiseen. Tilasto sisältää tietoja ilmitulleiden rikosten laadusta ja määrästä. Lisäksi selvitetään poliisin tutkimien ja selvittämien rikosten määrä, selvitettyjen rikosten osuus rikoslajeittain sekä tapaukset, joissa ilmoitus on todettu aiheettomaksi.

Selvitysprosentti ilmaisee, kuinka monta prosenttia kaikki tilastovuonna selvitetyt rikokset ovat kyseisenä vuonna tietoon tulleista rikoksista. Täten luku voi olla suurempi kuin sata.

   

Nuorten osuus omaisuusrikoksiin syylliseksi epäillyistä laskussa

Tilastokeskuksen tietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuonna 2017 koko maassa kaikkiaan 861 900 rikosta ja rikkomusta, mikä on 38 500 rikosta ja rikkomusta (4,7 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2017 selvitettyihin 644 500 rikokseen ja rikkomukseen epäiltiin syylliseksi yhteensä 669 900 henkilöä. Selvitettyihin omaisuusrikoksiin syylliseksi epäiltyjen suurimman ryhmän muodostavat 30–39-vuotiaat. 50 vuotta täyttäneiden osuuden kasvu selittyy ainakin osittain ikäluokan koon kasvulla.