Poliisin tietoon tulleet rikokset

Päivitetty: 14.5.2020
Seuraava päivitys: 14.5.2021

Rikos- ja pakkokeinotilasto keskittyy rikollisuutta koskevien alueellisten jakaumien sekä poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen toiminnan kuvaamiseen. Tilasto sisältää tietoja ilmitulleiden rikosten laadusta ja määrästä. Lisäksi selvitetään poliisin tutkimien ja selvittämien rikosten määrä, selvitettyjen rikosten osuus rikoslajeittain sekä tapaukset, joissa ilmoitus on todettu aiheettomaksi.

Selvitysprosentti ilmaisee, kuinka monta prosenttia kaikki tilastovuonna selvitetyt rikokset ovat kyseisenä vuonna tietoon tulleista rikoksista. Täten luku voi olla suurempi kuin sata.

   

Varkaudet, petokset ja seksuaalirikokset kasvussa, liikennerikokset ja rikkomukset laskussa vuonna 2019

Viranomaisten tietoon tuli vuonna 2019 yhteensä 818 500 rikosta ja rikkomusta, mikä on 6,3 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Kaikista rikoksista ja rikkomuksista 452 700 oli rikoslakirikoksia. Näiden määrä kasvoi 2,1 prosenttia edellisvuodesta. Suurin osa rikoslain ulkopuolella olevista rikkomuksista muodostuu liikennerikkomuksista, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomisesta ja ajoneuvorikkomuksesta. Ylinopeuksia tilastoitiin 334 400, mikä on 13,5 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Valtaosa rikoksista ja rikkomuksista on poliisin kirjaamia. Poliisin tietoon tuli vuoden 2019 aikana 805 300 rikosta ja rikkomusta, mikä on 6,2 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Rikoslakirikoksien määrä kasvoi 2,3 prosenttia. Niitä tuli tietoon 444 000.

Tullin tietoon tuli 7 900 rikosta ja rikkomusta, joista 6 400 oli rikoslakirikosta. Rajavartiolaitoksen tietoon tuli yhteensä 5 400 rikosta ja rikkomusta, joista rikoslakirikoksia oli 2 400. Tullin tietoon tulleet rikokset ja rikkomukset vähenivät 11,5 prosenttia ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet vähenivät 8,8 prosenttia.

Poliisi, tulli ja rajavartiolaitos selvittivät vuoden 2019 aikana yhteensä 648 300 rikosta ja rikkomusta, mikä on 6,7 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Kaikkien rikosten ja rikkomusten selvitysprosentti laski 0,3 prosenttiyksikköä.