Poliisin tietoon tulleet rikokset 

Päivitetty: 23.3.2017 - Seuraava päivitys: 8.5.2018
   
 
 
Jaa

Ulkomaalaistaustaisen tekemän rikoksen kohteena usein toinen ulkomaalaistaustainen

Tilastokeskuksen tietojen mukaan poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuonna 2016 koko maassa kaikkiaan 823 500 rikosta ja rikkomusta, mikä on 4 400 rikosta ja rikkomusta (0,5 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2016 selvitettyihin 635 100 rikokseen ja rikkomukseen epäiltiin syylliseksi yhteensä 661 000 henkilöä, mikä on 2 700 (0,4 prosenttia) enemmän kuin vuotta aiemmin. Tietoon tulleiden väkivaltarikosten uhriksi joutui 37 600 henkilöä.


Lähde:
Tilastokeskus / Rikos- ja pakkokeinotilasto


Indikaattorin kuvaus

Rikos- ja pakkokeinotilasto keskittyy rikollisuutta koskevien alueellisten jakaumien sekä poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen toiminnan kuvaamiseen. Tilasto sisältää tietoja ilmitulleiden rikosten laadusta ja määrästä. Lisäksi selvitetään poliisin tutkimien ja selvittämien rikosten määrä, selvitettyjen rikosten osuus rikoslajeittain sekä tapaukset, joissa ilmoitus on todettu aiheettomaksi.

Selvitysprosentti ilmaisee, kuinka monta prosenttia kaikki tilastovuonna selvitetyt rikokset ovat kyseisenä vuonna tietoon tulleista rikoksista. Täten luku voi olla suurempi kuin sata.