Poliisin tietoon tulleet rikokset

Päivitetty: 16.5.2019
Seuraava päivitys: 15.5.2020

Rikos- ja pakkokeinotilasto keskittyy rikollisuutta koskevien alueellisten jakaumien sekä poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen toiminnan kuvaamiseen. Tilasto sisältää tietoja ilmitulleiden rikosten laadusta ja määrästä. Lisäksi selvitetään poliisin tutkimien ja selvittämien rikosten määrä, selvitettyjen rikosten osuus rikoslajeittain sekä tapaukset, joissa ilmoitus on todettu aiheettomaksi.

Selvitysprosentti ilmaisee, kuinka monta prosenttia kaikki tilastovuonna selvitetyt rikokset ovat kyseisenä vuonna tietoon tulleista rikoksista. Täten luku voi olla suurempi kuin sata.

   

Omaisuusrikosten määrä laski, seksuaalirikosten ja liikennerikosten määrä kasvoi vuonna 2018

Viranomaisten tietoon tuli vuonna 2018 yhteensä 873 400 rikosta ja rikkomusta, mikä on 1,3 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kaikista rikoksista ja rikkomuksista 443 500 oli rikoslakirikoksia. Näiden määrä kasvoi 1,2 prosenttia edellisvuodesta. Suurin osa rikoslain ulkopuolella olevista rikkomuksista muodostuu liikennerikkomuksista, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomisesta ja ajoneuvorikkomuksesta. Ylinopeuksia tilastoitiin 386 400, mikä on 3 prosenttia edellisvuotta enemmän. Ylinopeuksia voidaan kirjata joko liikenneturvallisuuden vaarantamisina tai liikennerikkomuksina, joten niiden kasvu selittää myös rikoslakirikosten määrän kasvua.

Valtaosa rikoksista ja rikkomuksista on poliisin kirjaamia. Poliisin tietoon tuli vuoden 2018 aikana 858 600 rikosta ja rikkomusta, mikä on 1,4 prosenttia edellisvuotta enemmän. Rikoslakirikoksien määrä kasvoi 1,2 prosenttia. Niitä tuli tietoon 433 900.

Tullin tietoon tuli 8 900 rikosta ja rikkomusta, joista 7 400 oli rikoslakirikosta. Rajavartiolaitoksen tietoon tuli yhteensä 5 900 rikosta ja rikkomusta, joista rikoslakirikoksia oli 2 300. Tullin tietoon tulleet rikokset ja rikkomukset vähenivät 4,3 prosenttia ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet lisääntyivät 3,4 prosenttia.

Poliisi, tulli ja rajavartiolaitos selvittivät vuoden 2018 aikana yhteensä 694 700 rikosta ja rikkomusta, mikä on 7,8 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kaikkien rikosten ja rikkomusten selvitysprosentti nousi lähes 5 prosenttiyksikköä, mutta rikoslakirikosten selvitysprosentti laski hieman.